Curiculum Vitae. Ime i prezime : Nikola Trbojević. Datum rođenja: Mjesto rođenja : Vojišnica,Vojnić,Hrvatska

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Curiculum Vitae. Ime i prezime : Nikola Trbojević. Datum rođenja: Mjesto rođenja : Vojišnica,Vojnić,Hrvatska"

Транскрипт

1 Curiculum Vitae Ime i prezime : Nikola Trbojević Datum rođenja: Mjesto rođenja : Vojišnica,Vojnić,Hrvatska Obrazovanje : 1999 Doktorirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, 1996 Magistrirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, 1989 Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu pohađao jednogodišnji studij i položio pedagošku grupu predmeta (Pedagogija,Psihologija i Didaktika) Položio Stručni ispit pred Republičkim komitetom u Zagrebu za projektanta industrijskih postrojenja, 1976 Diplomirao na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Zaposlenje : Veleučilište u Karlovcu, Vojnić-Komunalac, Mašinski fakultet Banjaluka, Jugoturbina-Beograd, Jugoturbine Vojnić, Izvršno vijeće Općine Vojnić, Tehnička škola u Vojniću, Jugoturbina Karlovac-Vojnić. Poslovne funkcije: Direktor Vojnić-Komunalac, Direktor Jugoturbine Beograd, Generalni direktor Jugoturbine Vojnić, Predsjednik Izvršnog vijeća Općine Vojnić, Direktor srednje škole u Vojniću, Tehnolog,Rukovodilac proizvodnje,tehnički direktor,voditelj razvoja i investicija u Karlovacu i Vojniću. Nastavno- znanstvena zvanja: Profesor visoke škole u trajnom zvanju, Profesor visoke škole, Viši predavač, Član Naučnog vijeća Instituta zaštite i ekologije Docent. Poslovne aktivnosti: Podpredsjednik IV SO Vojnić, Delegat u Skupštini ZO Karlovca, Delegat u Skupštini SKH ZO Karlovca, Predsjednik IV SO Vojnić,

2 Predsjednik NK Petrova Gora Vojnić, // // // //. Nastavna aktivnost: - Zaštita na strojevima,uređajima i alatima, - Zaštita od buke i vibracija, - Industrijski i urbani objekti, - Pumpe, - Normizacija i certifikacija, - Projektiranje sistema zaštite. - Uvod u zaštitu na radu Knjige: 1. Trbojević, N.: Procesi standardizacije u proizvodnim sistemima, Mašinski fakultet, Banja Luka, 2003,ISBN Sebastijanović,S.,Trbojević,N.: Prostorno planiranje i industrijski objekti,veleučilište u Karlovcu,Karlovac,2008,ISBN Trbojević, N.: Osnove zaštite od buke i vibracija,veleučilište u Karlovcu, Karlovac,2011,ISBN Trbojević,N.: Pumpe s osnovama primjene u vatrogastvu, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac,2012,ISBN Trbojević,N.: Normizacija i razvoj proizvodnih sustava, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac,2014,ISBN Trbojević,N.: Zaštitni uređaji na strojevima, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac,2015,ISBN Skripta: 1. Trbojević, N.: Elektromagnetna zračenja, Mašinski fakultet, Banja Luka, Magistarska teza i disertacija: 1. Trbojević, N.: Istraživanje kriterijuma klasifikacije i označavanje objekata kao osnove za uvođenje informacionog sistema u složenom proizvodnom sistemu, Magistarska teza, Mašinski fakultet, Beograd, Trbojević, N.: Prilog istraživanja utjecajnih faktora na izbor modela klasifikacije objekta u poslovno proizvodnim sistemima mašinogradnje, Doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, Radovi u časopisima: 1. Trbojević, N.: Neki aspekti klasifikacije predmeta rada u složenim sistemima, Strojarstvo 29 (1987) 6, Trbojević, N.: Dva aspekta procesa standardizacije u složenom proizvodnom sistemu, Strojarstvo 30 (1988) 3/1, Trbojević, N.: Utvrđivanje činilaca koji utječu na motivaciju radnika u procesu standardizacije, Tehnika-Organizacija rada 38 (1988) 11,

3 4. Trbojević N.: Pouzdanost standardiziranih procesa u proizvodnom sistemu, Strojarstvo 31 (1989.) 2/3, Trbojević, N., Istraživanje utjecaja procesa sigurnosti i zaštite na radu na pozdanost funkcioniranja prizvodnih sustava, Tehnika- Menadžment, 57(2007)1, 7-11,YU ISSN Trbojević,N.:Utjecaj normi na izradu proizvoda,strojarstvo 50(2008)6, , ISSN Trbojević,N.,Ikonić,M.,Džambas,I.:Prikaz ispitivanja i model redukcije buke u turbinskom postrojenju hidroelektrane,enginering Reviev 29-2(2009)63-68, ISSN Radovi objavljeni u zbornicima radova s domaćih i međunarodnih konferencija: 1. Trbojević, N.: Neki aspekti vezani za pouzdanost opreme ugrađene u nuklearnu elektranu, Zbornik radova SIE 96., Mašinski fakultet, Beograd,1996, Trbojević, N.: Značaj vrednovanja humanističkog kriterijuma u procesu informatizacije proizvodnih sistema, Zbornik radova SIE 98., Mašinski fakultet, Beograd, Trbojević, N.: Đudurović, B., Rizici povećanja ozonskih rupa u atmosferi zemlje, Naučna konferencija s međunarodnim učešćem, Zbornik radova, B.Luka, 2004, Trbojević, N.: Utvrđivanje kriterijuma za razvoj optimalnog informacionog sistema, VII međunarodni naučno-stručni skup DEMI 2005,Zbornik radova, Banja Luka, 2005, Trbojević, N., Đudurović, B.: Prikaz nove tehnologije baliranja otpada,vii međunarodni naučno-stručni skup DEMI 2005, Zbornik radova, Banja Luka, 2005, ,ISDN Trbojević, N., Đudurović, B., Đudurović, M.: Mogućnosti iskorištavanja odbačene plastične ambalaže,vii međunarodni naučno-stručni skup DEMI 2005, Zbornik radova, Banja Luka, ,ISDN Trbojević, N.: Istraživanje značaja primjene koeficijenta standardizacije u fazi razvoja novih proizvoda,, 30. savjetovanje proizvodnog mašinstva SCG,Zbornik radova, Čačak, 2005, ,ISDN Trbojević, N.: Preventivni inženjering u fazi gradnje novih objekata, 1. Stručno znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja,zbornik radova, Bjelolasica, 2006, ,ISBN Trbojević, N., Istraživanje utjecaja procesa sigurnosti i zaštite na radu na pozdanost funkcioniranja prizvodnih sustava, Tehnika- Menadžment, 57(2007)1, 7-11,YU ISSN Vranješ B., Trbojević, N.: Smanjenje emisije prašine u rudnicima kamenih agregata korištenjem ovalnog vrećastog filtera (OVF), VIII međunarodni naučno- stručni skup DEMI 2007, Zbornik radova, Banja Luka, 2007, ,ISBN Trbojević, N., Vranješ, B., Dervišević, B.: Istraživanje štetnosti i opasnosti pri lakiranju,, VIII međunarodni naučno-stručni skup DEMI 2007, Zbornik radova, Banja Luka, 2007, , ISBN

4 . 12. Trbojević N.: Metodologija rada u procesu informatizacije proizvodnih sistema,, VIII međunarodni naučno-stručni skup DEMI 2007, Zbornik radova, Banja Luka, 2007, ,ISBN Trbojević, N., Ikonić, M., Mikac, T.: Calculation of identification marks capacity for objects in machine industry, 11. International scientific conference on production Engineering - CIM 2007, Zbornik radova,biograd,2007, ,ISBN Trbojević,N.,Ikonić,M.,Mikac,T.: Investigation of the optimal model of marking objects in production systems,12.intrrnational Research/Expert Conference,TMT 2008,Istanbul,Turkey,26-30 August,2008, ,ISBN Sebastijanović,S.,Baličević,P.,Trbojević.N.:Use of Agents in the Treatment of Industrial Water,I.međunarodna konferencija u Požegi,DAAAM 2008,Zbornik radova,požega,2008, ,isbn 16.Trbojević.N.,: Utjecaj prostornog oblikovanja industrijskog kompleksa na sustav zaštite,2.međunarodni stručno-znanstveni skup»zaštita na radu i zaštita zdravlja» Bjelolasica-Hrvatska ,Zbornik radova,karlovac,2008, , ISBN Kirin,S.,Trbojević,N.,Vignjević,M.:Buka kao element urbanističko-planske struke, 1.Međunarodna naučna konferencija «Bezbednosni inženjering»,zbornik radova, Novi Sad,2008, ,ISBN Trbojević,B.,Trbojević,N.,Trbojević,S.:Analiza studija o termičkim učincima mobilnih telefona na ljudsko zdravlje,9.međunarodna konferencija DEMI 2009, Zbornik radova,banja Luka,2009, ,ISBN Trbojević,N.:Reliability of the equipment mounted in the nuclear power plant, 12. International scientific conference on production Engineering - CIM 2009, Zbornik radova,biograd,2009, ,ISBN Trbojević,B.,Trbojević,N.,Trbojević,S.:Impact of the Radiation of Mobile Phones on Human Health,4.Internationl Conference ERGONOMICS 2010,Zbornik radova, Stubičke Toplice/Zagreb-Croatia, ,ISBN Trbojević,B.,Trbojević,N.,Trbojević,S.:Ekološki aspekt korištenja elektroničke opreme,3.međunarodno stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA 2010,Borik-Zadar,Hrvatska,Zbornik radova, ,isbn Trbojević,N.,Mataković,A.,Križanić-Ratković,A.,Measurement of Noise Level in the Diesel Engine Test Station,13 th International scientific conference on production Engineering-CIM 2011,Zbornik radova,zagreb-biograd,2011, , ISBN Trbojević,N.,Križanić-Ratković,A.,Trbojević,B.,Analiza ozljeda,profesionalnih bolesti i poremećaja u procesu rada Adriadiesel d.d., 4.međunarodno stručnoznanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA,2012, Zadar,Hrvatska,Zbornik radova, ,isbn Trbojević,N.,Zavalić,M.,Fabijanić,T.,Analiza ozljeda na radu u građevinarstvu, 4.međunarodno stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA,2012,Zadar,Hrvatska,Zbornik radova, ,isbn

5 25. Vranješ,B.,Trbojević,N.,Modificirana AUVA metoda procjene rizika na radnim mjestima,4.međunarodno stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA 2012,Zadar,Hrvatska,Zbornik radova, ,isbn Trbojević,N.,Vučinić,Z.,Kralj,S.,Poznavanje propisa iz zaštite na radu u proizvodnim sistemima,8.međunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni inženjering, Kopaonik,2013,Srbija,Zbornik radova, ,isbn Vučinić,Z., Trbojević,N., Jurac, Z., Application ergonomic principles in the work environment family, 5th International Ergonomics Conference, Ergonomics 2013., Zadar, Croatia 28. Jurac, Z., Trbojević, N., Vučinić,J., Protective measures against tunnel fire, 5th International Ergonomics Conference, 2013., Zadar, Croatia 29. Trbojević, N., Vučinić, J., Jurac, Z., Study of the concentration of workers in the course of daily and night work, 5th International Ergonomics Conference, 2013., Zadar, Croatia. 30. Trbojević,N.,Jurac,Z.,Šimunović,A.,Ispitivanje radnog okoliša u drvnoj industriji, 5.međunarodno stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA 2014,Zadar,Hrvatska,Zbornik radova, ,issn Jurac,Z.,Trbojević,N.,Kirin,S.,Sigurnost izaštita u proizvodnji cementa, 5.međunarodno stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA 2014,Zadar,Hrvatska,Zbornik radova, ,issn Izlaganje na konferenciji: 1. DEMI-Mašinski fakultet Banja luka-voditelj sekcije na skupu(2005,2007,2009) 2. Međunarodno stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA ,Voditelj sekcije. Projekti: 1. Trbojević, N.: Analiza mogućnosti proizvodnje pumpi u OOUR-u «8 Mart» u Vojniću, Vojnić, Trbojević, N.: Tehničko-tehnološki projekat Tvornice pumpi u Vojniću, Karlovac, Trbojević, N.: Investiciono tehnološki elaborat «Tvornice namjenskih proizvoda u Vojniću», NP-6, Karlovac, Studije: 1. Trbojević, N.: Studija satrategije standardizacije za period , u SOUR-u Jugoturbina, Jugoturbina Institut, Karlovac, 1986, UDK

6 Recenzije visokoškolskih udžbenika: 1.Vučinić,J.,Osobna zaštitna sredstva,veleučilište u Karlovcu,Karlovac,2007,ISBN Jurac,Z.,Otpadne vode, Veleučilište u Karlovcu,Karlovac,2009,ISBN Vučinić,J.,Priručnik za vođenje evidencija i dokumentacija u sustavu sigurnosti i zaštite, Veleučilište u Karlovcu,Karlovac,2010,ISBN Mustapić,N.,Guzović,Z.,Staniša.,Energetski strojevi i sustavi, Veleučilište u Karlovcu,Karlovac,2013,ISBN Brozović,M.,Nekonvencijalni postupci obrade,veleučilište u Karlovcu,Karlovac,2014. Član povjerenstva za izbor u nastavna zvanja: 1.Mustapić Nenad,2013, u nastavno zvanje profesora visoke škole, 2.Baksa Sarajko,2014,u nastavno zvanje profesora visoke škole, Član komisije za odbranu magistarske teze: 1. Fazekaš,A.,Starenje keramičkog crepa,magistarski rad,fakultet tehničkih nauka,novi Sad, Član Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu Republike Hrvatske Odlukom Vlade Republike Hrvatske,od 21.srpnja 2011,urbroj: ,imenovan je u Nacionalno vijeće za zaštitu na radu,ispred Veleučilišta u Karlovcu. Sudski vještak 1. Vještačenje-Postupajući po nalogu Županijskog suda u Karlovcu, od godine o potrebi vještačenja u vezi teške ozljede na radu koja se događala u tvrtki «Semmelrock Stein - design» u Ogulinu, Godine. 2. Vještačenje-Postupajući po nalogu Županijskog suda u Karlovcu,broj:Kio-27/11-37,od godine o potrebi vještačenja u vezi smrtnog stradanja radnika Križanec Davorina, godine na privremenom gradilištu NTL-a u Dugoj Resi. 3. Vještačenje po nalogu Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu,broj:K-DO- 488/2015,od g. 4. Vještačenje po nalogu Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu,broj:K-DO- 65/2016,od g. 5. Vještačenje po nalogu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu,broj 35.K-340/16-27, od g. Mentorstva diplomskih i završnih radova: 1. Štefanac,D.,Opasnosti i mjere zaštite na vodocrpilištima,2007.

7 2. Mijač,M.,Prostorno i idejno riješenje hidroelektrane Lešće, Bodrožić,T.,Sigurnosni aspekti arhitektonsko-tehničkih riješenja doma «Sveti Antun»u Karlovcu, Kovačić,A.,Prostorno oblikovanje objekata sa sustavom zaštite okoliša u pamučnoj industriji Duga Resa, Bukovčak,E.,Idejno riješenje postrojenja za obradu tehnološke otpadne vode u Karlovačkoj pivovari, Sabljak,M.,Lokacija i sustav zaštite u kotlovnici HS PRODUKT d.o.o.karlovac, Urbanek,H.,Sigurnost pri uporabi građevinskih dizalica, Dražić,D.,Utjecaj buke na čovjeka, Miljković,Ž.,Lokacijsko i idejno riješenje klaonice papkara u Jastrebarskom, Barišić,M.,Lokacija objekata i sustav zaštite u toplani Karlovac, Prebeg,D.,Sigurnost i zaštita na odjelu radiologije u Općoj bolnici Ogulin, Janjac,D.,Sustav zaštite u tvornici za proizvodnju strojeva i alata u Kamanju, Ilijanić,M.,Zaštita na poljoprivrednim strojevima, Sabljak,V.,Pravila sigurnosti pri sječi i izradi drvenih sortimenata, Olrom,D.,Sustav zaštite pri radu kotlovskog postrojenja u industriji mlijeka, Vorkapić,M.,Organizacija radilišta i mjere zaštite pri izgradnji objekata vodovodne infrastrukture, Bijonda,M.,Sustav zaštite na radu kod siječe u šumskom gospodarstvu, Petrović,D.,Mijere sigurnosti i zaštite pri sklapanju i lansiranju mosta Bejli, Belić,R.,Zaštita od buke u prometu, Jančarić,Đ.,Sustav zaštite od požara industrijskog objekta KIM Karlovac, Jelić,I.,Mjere sigurnosti i zaštite u pogonima Elektre Karlovac, Flanjak,S.,Sustav mjera zaštite pri gradnji športske dvorane u Slunju, Petak,D.,Lokacija objekata i sustav zaštite u tvrtci KAPLAST d.d., Živčić,A.,Sustav zaštite kod izgradnje stambeno poslovne zgrade, Matić,I.,Lokacija i mjere sigurnosti pri gradnji Arene Zagreb, Valentić,K.,Mjere zaštite pri izvođenju radova u građevinarstvu, Živčić,J.,Krčki most, Medved,M.,Motorna pila,konstrukciona izvedba i sustav zaštite, Gunjača,D.,Most preko Rijeke Dubrovačke, Višnić,Z.,Mikroklima radnog prostora, Šajn,N.,Zaštita na radu pri izvođenju građevinskih radova, Ban,S.,Sustav zaštite kod uporabe robota u procesu pjeskarenja, Božičević,I.,Analiza ozlijeda na radu u hrvatskim autocestama, Paušić,I.,Arhitektonsko i urbanističko riješenje željezničkog stajališta Karlovac-centar, Šlat,S.,Obnovljivi izvori električne energije, Vučković,Z.,Upotreba radnih strojeva u građevini, Puškarić,I.,Građevinski radovi na održavanju pruge, Rausavljević,S.,Opasnosti i mjere zaštite pri radu s motornom pilom, Česi,B.,Mjere zaštite brigadira KM pri održavanju kontakata mreže elektrificiranih pruga, Vučinić,M.,Uporaba motorne pile pri siječi šume, Diebalo,D.,Mjere sigurnosti tijekom eksploatacije šuma, Horvat,R.,Primjena pravila zaštite na radu u posrrojbi Hrvatske vojske za remont i održavanje, Vukelić,M.,Primjena centrifugalnih pumpi u protupožarnoj zaštiti, Mušić,M.,Mjere sigurnosti u građevinarstvu, Milašin,M.,Organizacija sustava zaštite na radu u upravi šuma-podružnica Split, Rahija,T.,Zaštitna oprema pri radu s motornom pilom,2011.

8 47. Malešević,M.,Zaštita od buke u prometu, Starčević,B.,Buka u industrijskim pogonima, Škreblin,J.,Osiguranje energije i održivi razvoj, Mirilović,LJ.,Amfiteatar El Djem u Tunisu, Humski, V.,Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda punionice Jana, Vratarić, M.,Dvoransko plivalište,sportska dvorana i prateći sportski sadržaji u HOC Bjelolasica, Gerd,D., Organizacija sigurnosti i zaštite na gradilištu, Kovačić,D.,Željeznički kolodvor Ivanić-Grad, Cota,J.,Iskorištavanje šuma, Vorkapić,V.,Dioklecijanova palača, Spudić,M.,Gospodarska proizvodnja autobusa s komorom za lakiranje, Fudurić,M.,Opasnosti i mjere zaštite s lančanom motornom pilom, Josipović,D.,Sustav zaštite na radu u firmi Kaplast d.d., Sviličić,S.,Sigurnost na radu kod zavarivanja, Šušković,I.,Procjena opasnosti u operacionoj dvorani kliničke bolnice Sveti duh, Vukošić A.,Glavna metrološka postaja Karlovac, Brozović,I.,Upotreba radnih strojeva u građevini, Čurilović,T.,Opasnosti i štetnosti pri proizvodnji turbina u tvornici Alstom Karlovac, Puškarić,B.,Sanacije tunela,karlovac, Budimir,S.,Zaštita radnika i okoliša od opasnosti i štetnosti u procesu priozvodnje vagona, Klaus,M., Integrirani software za upravljanje rizicima, Piršić,I.,Osnovne mjere sigurnosti na stadionu Allianz Arena, Škrtić,M.,Mjere zaštite pri radu na vodocrpilištima, Petrović,D., Opasnosti i mjere zaštite tijekom rada na cjevovodima, Borković,M., Arhitektonska i građevinska riješenja hidroelektrana, Cazin,H.,Sustav vodovoda i kanalizacije grada Ogulina, Ribić,M., Osposobljavanje radnika za rad na siguran način u PPK Karlovačkoj mesnoj industriji, Kolarac,M., Primjer implementacije funkcijske sigurnosti za postrojenje valjačke linije Šikić,I., Opasnosti i mjere zaštite na stroju za izradu valovitog kartona, Orić,M., Zaštita od buke i vibracija, Capan,A.,Zaštita na radu u građevinarstvu, Štimac,D., Montaža,korištenje i demontaža dizalice, Brkić,M., Transportiranje platforme, Pavić,Brčić,M..,Djelovanje buke na čovjeka, Buhanec,D., Opasnosti na pročistaču otpadnih voda u Čakovcu, Orabović,D., Opasnosti i mjere zaštite na radu u procesu proizvodnje pašteta u tvornici Gavrilović, Špehar,M., Mjere za smanjenje rizika od buke, Lončarić,I., Osnovne mjere za smanjenje rizika od vibracija, Petrlić,I., Procjena opasnosti i mjere zaštite od opasnih tvari u tvrtki NOVA d.o.o., Zarep,I., Protueksplozijska zaštita, Matjanec,A., Buka na radnim mjestima i sustav zaštite okoline, Klasnić,A., Sigurnost i zaštita pri unutarnjem transportu, Filipčić,A.., Sigurnost pri upotrebi robota i manipulatora u industriji, Šimunović,A., Ispitivanje i kontrola radnog okoliša u prostorijama za proizvodnju paleta, Špehar,Z., Sigurnost i zaštita u građevini, Ivanić,B., Upotreba radnih strojeva u građevini, Baršić,M., Uvođenje ISO 9001 u ČISTOĆA d.o.o.karlovac, Bogović,A., Prostorno i prometno planiranje industrijskih kompleksa,2012.

9 71.Eror,Z., Mjere zaštite i organizacija radilišta pri izgradnji objekata, Rausavljević,S., Energetska certifikacija zgrada, Vignjević,D.,Razvoj grada Karlovca i njegove industrije, Škreblin,R., Zaštita od vibracija, Skukan,D.,Procjena opasnosti u građevinarstvu, Grgić,M.,Projekt zgrade skladišta, Sunek,D.,Centrifugalna vatrogasna pumpa Rosenbauer NH 40, Čemas,I.,Zaštitni uređaji u dizalima, Đozo,D.,Alarmni sustavi zaštite Vipnet dućana u Kutini, Gagula,A., Faze razvoja željezare-sisak, Čačković,M.,Prostorni izgled i sigurnost radova tijekom izgradnje Buraj Al Araba, Mijatović,M., Sigurnost I zaštita na radu pri održavanju vučnih vozila, Šćrbak,J., Primjena ekološke norme ISO u Republici Hrvatskoj, Vukošić,A.,Sustav upravljanja kvalitetom u poduzću Končar-energetski transformatori d.o.o., Zdjelarević,T.,Buka u industrijskom postrojenju, Rogina A.,Sigurnost I zaštita pri procesu zavarivanja, Radošević,A.,Privremena I pokretna radilišta, Pirša,M.,Neki aspekti zaštite u graditeljstvu, Mahuta,Z.,Zaštita u tvornici za obradu drveta, Seljan,M.,Ugradbena crpka NH/20, Kostelac Babić,I.,Sustav zaštite u tvrtki AQUAESTIL PLUS d.o.o., Porubić,M.,Radni strojevi u građevinarstvu, Kunovec,T., Sigurnost i zaštita pri zavarivanju, Šunjo,M., Razvoj tvornice alatnih strojeva Prvomajska, Purić,G., Sustav upravljanja kvalitetom u poduzeću Ferokotao d.o.o., Fabijanić,T.,Plan izvođenja radova te sustavi upravljanja u Pružnim građevinama d.o.o., Repac,M.,Mjere sigurnosti pri iskorištavanju šuma, Matošević,A.,Utjecaj hidroelektrana na okoliš, Jagnjić Ivana,Zaštita od buke u prometu, Rakela,P.,Mjere za smanjenje vibracija, Putrić,L.,Mjere zaštite u poduzeću Dalekovod TIM d.d. Topusko, Cerovečki,V.,Izgradnja i sanacija odlagališta otpada, Tarade,J.,Zaštita pri upotrebi strojeva i uređaja, Latić,B.,Primjena e-learening sustava u osposobljavanju povjerenika zaštite na radu po normi ISO/IEC 24751, Česi,B.,Analiza ozljeda na radu u poduzeću Podravka d.d. od godine, Višnić,I.,Zaštita radnika pri uporabi strojeva i alata u drvnoj industriji, Čurilović,T.,Sustav upravljanja zaštitom okoliša i sigurnosti u tvrtki Alstom Hrvatska, Pleš,I., Sigurnost tijekom vertikalnog transporta u građevinarstvu, Petreković,A.,Atestiranje strojeva i alata, Guić,M.,Utjecaj buke na čovjeka u radnoj okolini, Jurinić-Matoš,M.,Razvoj tvornice Končar i opasnosti radnih mijesta u Končar-generatori i Motori d.d., Hajdinjak,D.,Atestiranje strojeva i alata, Protulipac,M.,Mjerenje buke u klesarskoj radnji, Sušić,L.,Urbani objekti, Mahuta,Z.,Zaštita u tvornicama za obradu drveta, Grgić,N., Procjena rizika za KIK-TEXTILIEN UND NON FOOD d.o.o., Stojanović,D.,Zaštita na radu u šumarstvu i sigurnosne mjere, Dragica,M., Provedba mjera sigurnosti i zaštite pri radu u metalnoj industriji, Čačković,M. Opasnosti i štetnosti pri proizvodnji turbina, Ćužić.T.,Zaštita od buke-buka u industriji,2015.

10 121.Gračan,J., Vodocrpilište grada Slunja, Holjevac,T.,Viličari, Đurović,A.,Zaštita na radu u tvrtci CROATIA PUMPE NOVA d.o.o., Zećo,J., Djelovanje buke na čovjeka, Orić,M.,Zaštita na radu u građeviunarstvu, Ljubetić,L.,Zaštita na radu kod sječe šuma, Ribarić,D., Zaštita na radnim strojevima u graditeljstvu, Matijević,J.,Sisak-Industrijski grad na tri rijeke, Tomanović,V.,Sustav zaštite na radu kod sječe drveta u šumskom gospodarstvu, Malešević,M., Buka kao izvor zagađenja radnog i životnog okoliša, Martinjak,M.,Uporaba viličara za prijenos tereta na siguran način, Bulić,M., HE GOJAK i ZNR u pogonu, Ribarić,I.,Primjena ISO standarda u tvrtki Jadranski naftovod d.d., Smjerog,S.,Norme i normizacija, Rendulić,A.,Mjere sigurnosti pri iskorištavanju šuma, Iveta,A.,Proces izrade procjene rizika, Zubčić,L., Sustav zaštite tijekom obrade metala, Tomašković,L.,Međunarodna organizacija za normizaciju, Cindrić,T.,Zaštita na radu u graditeljstvu, Dušak,V., Mjerenje i zaštita od buke u proizvodnom procesu na primjeru poduzeća Muraplast d.o.o., Turkalj,R., Zaštita na radu u drvnoj industriji, Batušić,F., Sanacija usjeka na pruzi M202 Zagreb GK-Rijeka,2018.