Skladištenje i korištenje stajnjaka/gnojovke, tehnike primjene organskih gnojiva

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Skladištenje i korištenje stajnjaka/gnojovke, tehnike primjene organskih gnojiva"

Транскрипт

1 Skladištenje i korištenje stajnjaka/gnojovke, tehnike primjene organskih gnojiva Dr. sc. Robert Spajić dipl.ing.agr. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja Institut za Stočarstvo, Beograd

2 Tehnologija uzgoja svinja i peradi

3 Spremnici za gnojovku, stajnjak Skladište/spremnik gnojovke primjer zemljane laguna dno od kompaktne gline - vodonepropusnost - nemogućnost otjecanja nitrata u tlo i podzemne vode - monitoring na razini godine svake godine - 5 godina svake godine nakon čega Ministarstvo može odreditit drugu frekvenciju/učestalost praćenja

4 Skladištenje gnojovke na osnovu klimatskih zona (IPPC, 2003) EU Member State External Manure Storage Climate Capacity (Months) Belgium 4-6 Atlantic/Continental Luxembourg 5 Atlantic/Continental Denmark 6-9 Atlantic Finland 12 Boreal Germany 6 Continental Austria 4 Continental Greece 4 Mediterranean Ireland 6 Atlantic Italy 3 for solid & 5 for slurry Mediterranean Portugal 3-4 Mediterranean Spain 3 or more Mediterranean Sweden 8 10 Boreal The Netherlands 6 for pig slurry Atlantic UK 4-6 Atlantic

5 Sustav zbrinjavanja gnojovke/stajnjaka Skupljanje Skladištenje Tretiranje Primjena / Upotreba

6 VRSTE RUKOVANJA gnojovkom / stajnjakom KRUTI Vlažnost < 70 % mehanički TEKUĆI Vlažnost > 90 % hidraulično

7

8 Defecirani materijal u osnovnom obliku nije ni kruta tvar ni tekućina

9 Sustav skupljanja gnojovke/fecesa ispiranjem

10 Zemljana laguna Izvor: European Commission IPPC Document 2003

11 Lagune danas nakon 30 i više godina

12 Primarna prijemna jama u zemlji

13 Sekundarna prijemna jama u zemlji

14

15

16 Lagune

17 Otvorena laguna sa folijom valjano rješenja kao i nadzemni spremnici obložene zadovoljavajućom kompaktnom glinom ili plastičnom folijom plastificirani pokrov plutajući pokrov (sjeckana slama, LECA ili prirodna pokorica)

18 Laguna za gnojovku

19 Laguna za gnojovku najnovija tehnološka rješenja

20 Nadzemni spremnik Izvor: European Commission IPPC Document 2003

21 Montažni metalni i betonski spremnici za skladištenje gnojovke

22 Lagune VS nadzemni spremnici Lagune pozitivni elementi Veliki kapaciteti zapremine Značajno niža cijena izgradnje (cca EUR/m 3 ) Manje zahtjevna dokumentacija Jednostavnija izvedba Lagune negativni elementi Trajnost kraća ukoliko se ne održavaju Mješanje mase zahtjevnije (brod mješalica) Zapremina oborinskih voda zahtjeva veće kapacitete Monitoring vodonepropusnosti

23 Lagune VS nadzemni spremnici Nadzemni spremnici pozitivni elementi Mješanje mase jednostavnije (mikseri za mješanje gnojovke) Moguće odvojiti oborinsku vodu Veća trajnost Postavljanje pokrova jednostavnije Nadzemni spremnici negativni elementi Značajno veća cijena izgradnje (cca EUR/m 3 ) Zahtjevnija dokumentacija Zahtjevnija izvedba Veći utrošak energije za mješanje po m 3 Manja zapremina

24 Spremište krutog stajnjaka - perad

25 Separacija gnojovke / stajnjaka

26 Sadržaj vlage u odvojenim krutim tvarima iz stajnjaka Odvojene krute tvari iz stajnjaka obično sadrže od 65 % 85 % vlage.

27 Primjer smanjenja zapremine Ako zadržimo 50% krute tvari iz gnojovke koja sadrži 6% ukupne krute tvari, uklonit ćemo ~ 3% krute tvari iz otpadne vode. Ako obnovljena vlakna imaju gustoću od ~ 570 kg / m3 (otprilike 60% one u gnojovki) možemo očekivati smanjenje od ~ 5% u zapremini za potrebe skladištenja gnojovke.

28 Homogenost / Izmješanost gnojovke MET. I BET. SPREMNICI

29 Homogenost / Izmješanost gnojovke - LAGUNE

30 Ključ je što bolja homogenost gnojovke, ali oprez!

31 Homogenost / Izmješanost gnojovke LAGUNE nova tehnološka rješenja Kompaktnost i homogenost gnojovke jedan od najvažnijih koraka u procesu primjene organskih gnojiva u gnojidbi kultu Razrjeđenost determinira upotrebu (m 3 /ha)

32 Iz preporuka BAT- ova, NRT Korištenje prirodne stelje u uzgoju svinja Višeobročno hranjenje svinja i peradi smanjen rasip hrane (N, P, Zn, Cu) Tretiranje gnojovke na farmi - skladištenje, aplikacija, korištenje aditiva prilikom skladištenja gnojovke Koncentracija suhe tvari u gnojovci (smanjenje/povećanje) navodnjavanje Posvetiti pažnju prilikom aplikacije gnojovke na površinama sa nagibom

33 Operativno korištenje gnojovka, Analizirati gnojovku i stajnjak svinja i peradi prije inkorporiranja u tlo Aplikacija gnojovke i stajnjaka je zabranjena: - u periodu studeni siječanj - na smrznuto tlo stajnjak - kada se očekuju padaline ili smrzavanja tla neovisno o dobu godine kgn/god prve četiri godine članstva u EU kgn/god od godine (RH) - IZUZETAK : dvije žetve godišnje??????

34 Izračunavanje količine stajnjaka za primjenu Pravilna količina ovisi o: Kulturi koja će se uzgajati Prethodnoj kulturi (da li je bila leguminoza?) Očekivanom prinosu Koncentraciji hranjiva u stajnjaku/gnojovci

35

36 PROSJEČNE VRIJEDNOSTI UZORAKA GNOJOVKE 2011, 2012, 2013 GODINA - (PRIMJER U RH) Analiza gnojovke godina Analiza gnojovke po farmama (prosjek) za 2011, 2012, 2013 godinu ST (%) ST (kg/tone) ukupni N (%) ukupni N (kg/tone) N/NH4 (%) N/NH4 (kg /tone) ukupni P (%/ST) ukupni P (kg/tone) ukupni K (%/ST) ukupni K (kg/tone) ,24 32,36 0,33 3,33 0,22 2,22 2,03 0,72 7,98 1, ,09 30,28 0,36 3,54 0,24 2,38 1,75 0,55 8,80 2, ,31 33,12 0,42 4,19 0,26 2,63 1,91 0,66 7,26 2,11 Na oko 95 uzoraka gnojovke

37 Dušikov ciklus Sastavni dio Unos u tlo Gubitak iz tla Dušik iz atmosfere N 2 Atmosferska fiksacija i depozicija Berba Industrijska fiksacija (komercijalna gnojiva) Gnojiva životinj. porijekla i biološke tvari Biljne rezidue Volatilizacija NH 3 Biološka fiksacija kod leguminoza Organski dušik Unos u biljku Denitrifikacija Otjecanje i erozija Amonijak + (NH 4 ) Nitrat (NO - 3 ) Ispiranje

38 Project is implemented by the Cleaner Production Centre of the Ciklus fosfora Sastavni dio Unos u tlo Gubitak iz tla Gnojivo život. porijekla i krute biološke tvari Biljne rezidue Berba Atmosferska depozicija Mineralna gnojiva Organski fosfor Mikrobni Biljne rezidue Humus Ispiranje (obično minimalno) Unos u biljku Zemljana otopina fosfora HPO 4-2 H 2 PO 4-1 Primarni minerali (apatite) Otjecanje i erozija Mineralne površine (glina, željezni i aluminijski oksidi, karbonati) Sekundarni spojevi (CaP, FeP, MnP, AlP)

39 Proizvodnja gnojovke (m³/god.) Nukleus farma primjer u praksi Ukupno m3 gnojovke godišnje

40 Proizvodnja gnojovke i stajnjaka potreba za oraničnim površinama po UG (primjer u praksi RH) Sektor UG uk. ha * Uk.gnojovka m³/god. Uk. stajnjak m³/god** Svinjogojstvo Mliječno goved Tov junadi UKUPNO * 2.1 UG po ha za svinjogojstvo, 2.4 UG po ha za govedarstvo (NN 56/08) kasnije 1. akcijski plan ** procjena za količinu stajnjaka / god. *** procjena potrebe (ha) za aplikaciju gnojovke (na bazi 50 m3/ha m3/god) = 7500 ha uz max. 210 kg N po ha **** procjena potrebe (ha) za aplikaciju gnojovke (na bazii 40 m3/ha m3/god) = 9200 ha uz max. 170 kg N po ha

41

42

43 Nekada smo zbrinjavali gnojovku, a gdje je dušik!

44 Prijevoz i površinska aplikacija Aplikacija cisternama Udaljenosti do 3km Manja isplativost, veći troškovi Veće udaljenosti neisplativ trošak aplikacije Značajno sabijanje tla Veliki gubitak nutrienata i do 85% (N) ZAŠTO APLICIRAMO??? Zahtjevaju veliki vremenski interval Velika razina oštećenja infrastrukture (ceste, prilazni putevi, mostovi i sl.)

45 Površinska aplikacija Veći prijevozni kapaciteti, ali trošak još uvijek visok Veliki broj rotacija/tura u vremenskom periodu

46 Što točno radimo??? Što znate o količini koju razbacujete? Koliko je ravnomjerna ta količina? Koju površinu pokrivamo?

47 Dodatna problematika

48 Razbacivači stajnjaka i separata perad Razbacivač sandučar Primjena (brojleri) Postrani razbacivač Primjena za kruti separat Lepezasti raspršivač Primjena (brojleri)

49 Danas gospodarimo NE zbrinjavamo

50 Kontinuitet - mješanje, pumpanje, aplikacija

51 Gubitak dušika nakon 4 dana primjene Metoda primjene Tip stajnjaka Gubitak dušika (%) Razbacivanje Čvrsto Razbacivanje i inkorporiranje Tekuće Čvrsto Tekuće Injektiranje Tekuće 0-5 Navodnjavanje Tekuće Oprema za primjenu na tlo

52 Strnište soje Površinska aplikacija Direktni injektor male laste Injektor s papučicama - laste

53 Injektiranje na dubini od cm eliminira neugodne mirise i daje najveću iskoristivost N

54 Aplikacija gnojovke injektiranjem u tlo Maksimalna iskoristivost nutrienata (N, P, K) Mogućnost zadovoljenja ukupnih potreba biljke za nutrientima ( m 3 /ha) Velika brzina aplikacije ( m 3 /sat) - 6x Znatno manji troškovi aplikacije (oprema, management, troškovi goriva i sl.) Poboljšanje prinosa biljnih kultura

55 Aplikacija gnojovke injektiranjem u tlo Smanjeni neugodni mirisi tijekom operacije Velika mikrobiološka aktivnost u tlu Poboljšanje statusa ph tla Poboljšanje aeriranosti tla Povećanje razine humusa u tlu Sprječavanje erozije tla

56 Zaključno Ukoliko sa gnojovkom i stajnjakom gospodarimo na adekvatan način, nastaje: Visokovrijedno organsko gnojivo, sirovina, nusproizvod Ukoliko sa gnojovkom i stajnjakom ne gospodarimo na adekvatan način, nastaje: Otpad

57 Hvala na pažnji!