IZMEĐU TRADICIJE I TRANZICIJE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZMEĐU TRADICIJE I TRANZICIJE"

Транскрипт

1 MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU ALOS 19: IZMEĐU TRADICIJE I TRANZICIJE Beograd novembar godine

2 ORGANIZATORI NAUČNOG SKUPA Visoka škola socijalnog rada Komora socijalne zaštite PROGRAMSKI ODBOR: Prof. dr Vladimir Ilić, direktor Visoke škole socijalnog rada, Beograd, predsednik Programskog odbora Konferencije Doc. dr Sanja Đurđević, pomoćnica direktora Visoke škole socijalnog rada, Beograd, zamenica predsednika programskog odbora Konferencije Prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zaduženа za demografiju i populacionu politiku, Vlada Republike Srbije MA Sandra Perić, direktor Komore socijalne zaštite, Beograd, Srbija Akademik prof. dr Jovan Bukelić (Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva i Kraljevska srpska akademija nauka i umetnosti), Srbija Akademik prof. dr Nenad Arsović (Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva), Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija Dr sci Brankica Đurišić, savetnica za stručno usavršavanje i razvojno planiranje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije Prof. PhD Galit Ben, The School of Society and Government, Israel Prof. PhD Marko Vidak, Universitè de Bretagne Occidentale, Paris area, France Prof. PhD Berrine Baydik, University Ankara, Turkey Prof. dr Mladen Hedjever, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska Prof. dr Zoran Zoričić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska, direktor Zavoda za alkoholizam i druge ovisnosti Republike Hrvatske Doc. dr Katarina Pavičić Dokoza, Hrvatski studij, odsek za psihologiju, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska Prof. dr sc Harun Hodžić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Doc. dr sc Adnan Mujezinović, Medicinski fakultet,univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Doc. dr Jusuf Niković, Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Internacionalni Univerzitet u Travniku, Bosna i Hercegovina Prim. dr Goran Čerkez, Federalno Ministarstvo zdravlja Bosne i Hercegovine Prof. dr Uglješa Janković, Fakultet političkih nauka Univerzitet Crne Gore 2

3 Prof. dr Jasna Veljković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija Prof. dr Saša Dubljanin, Filozofski fakulteta, Univerzitet u Beogradu, Srbija Prof. dr Jasmina Kovačević, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija Prof. dr Milan Miljević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Prof. dr Petar Nastasić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Prof. dr Ljiljana Manić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Prof. dr Milisav Čutović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Prof. dr Milica Bošković, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Prof. dr Dragana Dinić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Prof. dr Tatjana Milivojević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Vesna Dukanac, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Neda Milošević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Dragan Čauševac, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Milorad Đurić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Milenko Čurović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Nataša Ljubomirović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Ivana Milosavljević Đukić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Ivana Ristić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Veselin Medenica, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Saša Stepanović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Ana Grbić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Mile Draganović, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Doc. dr Emina Borjanić Bolić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija Biljana Brkić, nastavnik veština, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd, Srbija Sekretar programskog odbora: Una Kostadinović Dišović 3

4 ORGANIZACIONI ODBOR: Doc. dr Vesna Dukanac, predsednica Organizacionog odbora Konferencije Prof. dr Petar Nastasić Prof. dr Tatjana Milivojević Prof. dr Ljiljana Manić Doc. dr Sanja Đurđević Doc. dr Neda Milošević Doc. dr Milorad Đurić Doc. dr Veselin Medenica Doc. dr Saša Stepanović Doc. dr Ana Grbić Doc. dr Dragan Čauševac Doc. dr Ivana Ristić Marija Stevanović Petar Matić Sekretar organizacionog odbora: Dr Jelena Živković Međunarodni naučni skup akreditovan je u: - Komori socijalne zaštite i nosi 20 bodova za aktivno učešće i 10 bodova za pasivno učešće; - Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije i nosi 2 boda za pasivno učešće; - Zdravstvenom Savetu Srbije i nosi 15 poena za plenarne predavače, 13 poena za usmenu prezentaciju, 11 poena za poster prezentaciju, 10 poena za pasivno učešće i 0,5 poena za koautore. 4

5 PROGRAM Četvrtak, 28. novembar Sava Centar, Milentija Popovića 9, SALA: Amfiteatar 09:00-10:00, Registracija učesnika 10:00 11:00 Svečano otvaranje Pozdravna reč: Predstavnik Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Prof. dr Vladimir Ilić, direktor Visoke škole socijalnog rada MA Sandra Perić, direktorka Komore socijalne zaštite Prva plenarna sesija SALA: Amfiteatar; 11:00 13:00 Moderatori: Sanja Đurđević, Milorad Đurić Miroslav Brkić Stavovi stručnjaka iz sistema socijalne zaštite, policije i obrazovanja o roditeljskim ulogama, vaspitanju i pravima deci Dragan Vulević Nova normativno pravna osnova za ostvarivanje prava deteta Marta Sjeničić, Sandra Perić Prava osoba lišenih poslovne sposobnosti i njihova zaštita Biljana Zekavica Samoprocena kao kontrolni mehanizam u oblasti socijalne zaštite Goran Čerkez, Elma Omersoftić, Elmedin Muratbegović Novi oblici zaštite i usluga u oblasti mentalnog zdravlja i intersektorska suradnja u BiH Harun Hodžić, Mirza Oruč, Adnan Mujezinović Iskustva studijskog programa Zdravstvena njega u organizaciji dodatne edukacije iz oblasti Okupacione terapije 5

6 13:00 14:00 Pauza za ručak Druga plenarna sesija SALA: Amfiteatar; 14:00 16:00 Moderatori: Vesna Dukanac, Neda Milošević Nenad Arsović Savremeni hirurški pristup u lečenju nagluvosti Berrin Baydik, Ivana Ristić Characteristics of reading difficulties in Turkish speaking children Ivana Davinić, Neda Milošević Profesinolna logopedska delatnost u USA Kenan Galijašević, Emira Švraka, Adnan Mujezinović Wellness concept u okupacionoj terapiji Jasna Veljković, Maja Stojimirović, Vesna Dukanac Psihodrama kao metoda rehabilitacije i resocijalizacije pacijenata sa psihotičnim poremećajima Rosa Šapić, Sanja Đurđević Balint metoda kao način sprečavanja "burn out" sindroma kod stručnjaka koji rade sa dementnim korisnicima na rezidencijalnom smeštaju 16:00 16:30 Pauza za kafu 6

7 Treća plenarna sesija SALA: Amfiteatar; 16:30 18:30 Moderatori: Sandra Perić, Ivana Ristić Lea Šuc Occupationl Therapists Collaborating with the Slovenian School System Milorad Đurić Civilno društvo i socijalna politika: izazovi tranzicije Suada Buljubašić, Nedreta Šerić Refleksije migracija na porodicu Zoran Zoričić, Erik Brezovec "Droga - igra između pojedinca i društva" Sanja Balalić, Jusuf Nuković Technology and virtual reality Marko Pejović ( scenario i režija) Projekcija kratkog filma Hajde da... Film snimljen uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Internacionalnog ženskog kluba Beograd Petar Nastasić, Sandra Perić, Neda Milošević, Ivana Ristić, Vesna Dukanac Završna reč plenarnih izlaganja 7

8 Petak, 29. novembar Visoka škola socijalnog rada, Terazije 34 Sesija 1: Aktuelnosti u socijalnom radu SALA 1 9:00 10:30 Moderatori: Vesna Dukanac, Biljana Zekavica Danijela Ristić, Sandra Perić Praksa zasnovana na dokazima u socijalnom radu Žilijeta Krivokapić Otvorena vrata interneta Ljiljana Stevković, Milica Popović Nasilno ponašanje studenata Univerziteta u Beogradu u sajber prostoru Ana Simić, Tamara Borisavljević Zaštita od digitalnog nasilja i edukacija dece i hranitelja o internetu Tatjana Milivojević, Milenko Čurović, Dušica Dukanac Izazovi roditeljskog nadzora nad korišćenjem društvenih mreža: mit o nemoći roditelja naspram moći interneta Milena Banić Ugrožavanje prava deteta u sajber prostoru - slučaj Grete Tunberg 8

9 Sesija 2: Aktuelnosti u logopediji SALA 2 9:00 10:30 Moderatori: Dragan Čauševac, Gordana Čolić Mira Cvijanović Logoped u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Neda Milošević, Ivana Davinić Poremećaj slušnog procesiranja Nataša Čabarkapa, Dragana Kulezić Poremećaj senzorne integracije kod dece sa razvojnom disfazijom Milana Oličkov, Jelena Stojanović, Zoran Francuski Aktivnosti i igre u funkciji podsticanja govorno jezičkog razvoja dece ranog uzrasta Svetlana Torbica Marinković Primena VocaSTIM master aparata u rehabilitaciji govora i glasa 9

10 Sesija 3: Aktuelnosti u okupacionoj terapiji SALA 3 9:00 10:30 Moderatori: Sanja Đurđević, Ivana Ristić Veselin Medenica, Lidija Ivanović Okupaciona terapija specijalne edukacije i rehabilitacije u Srbiji između istoka i zapada Goran Rojević Modeli i okviri radno-okupacione terapije kroz primere pozitivne prakse u Srbiji Frank Reilly Family Wellbeing Project Andrea Ćosić Possibilities of working with girls with behavioral problems Joya M. Smit Research in group Nursing Diagnostics Nenad Stevanović Sensitivity training као dopuna individualnom savetovanju u dnevnom centru i klubu za starije 10:30 11:00 Pauza za kafu 10

11 Sesija 4: Aktuelnosti u socijalnom radu SALA 1 11:00 12:30 Moderatori: Milorad Đurić, Sandra Perić Ivan Petrović Ljudska prava u savremenom svetu sa posebnim osvrtom na socijalni rad Vukašin Petrović Savremeni menadžment u ustanovama socijalne zaštite Tamara Borisavljević, Vesna Argakijev Medijacija u socijalnom radu sa posebno osetljivim grupama (deca i stariji kojima je potrebna društvena zaštita) Maja Stojimirović, Jasna Veljković Socijalno preduzeće kao vid rešavanja problema beskućništva kod odraslih beskućnika u Beogradu Ljiljana Milošević, Petar Nastasić Elektronski mediji u prevenciji bolesti zavisnosti Miroslava Bagavac Odgovor institucija u zaštiti maloletnih migranata - Centar za socijalni rad grada Subotice (od prakse za praksu) 11

12 Sesija 5: Aktuelnosti u logopediji SALA 2 11:00 12:30 Moderatori: Neda Milošević, Vesna Borota Danijela Rodić, Dragana Dženopoljac Nema dana bez čitanja Kristina Cvetković, Andrea Petrić, Katarina Mladenović, Svetlana Diković Ispitivanje sposobnosti razumevanja gramatike kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajima Mila Bunijevac Rehabilitacioni tretman pacijenata sa disfonijom Mirna Zelić Uloga sistemske porodične psihoterapije u rehabilitaciji afazije 12

13 Sesija 6: Aktuelnosti u okupacionoj terapiji SALA 3 11:00 12:30 Moderator: Milenko Čurović, Ljiljana Manić Mikica Budimirović, Božana Jeremić, Jelena Vulin, Ivana Simić, Marina Gilić-Drljača Izazovi, poteškoće i mogućnosti radno-okupacione terapije u ustanovi Dom za odrasla invalidna lica Dijana Laštro, Olivera Pilipović Spasojević, Nada Vučić, Tamara Popović Radna terapija kod djece sa cerebralnom paralizom školskog uzrasta Ivana Ristić, Rada Savić Kukolj Senzorna integracija u školskom kontekstu Saša Stepanović, Ivana Milosavljević Đukić, Veselin Medenica Frekventnost nastavnih metoda u redovnim školama u radu sa učenicima sa smetnjama Branka Sudar Značaj primene okupacione terapije u mentalnom zdravlju Branka Sudar Asistivne tehnologije u mentalnom zdravlju Vesna Dukanac, Jasna Veljković Nove perspektive sportskog plesa u prevenciji i lečenju mentalnih poremećaja 12:30 13:30 Pauza za ručak 13

14 Sesija 7: Aktuelnosti u socijalnom radu SALA 1 13:30 15:00 Moderatori: Milenko Čurović, Ivana Milosavljević Đukić Nataša Ljubomirović Odgovor sistema zdravstvene zaštite na potrebe dece i adolescenata u sukobu sa zakonom Elma Omersoftić, Elmedin Muratbegović, Goran Čerkez Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo Jelena Zorić Preventivni i alternativni program u radu sa mladima na suzbijanju pojave porodičnog i vršnjačkog nasilja iz ugla Centra za socijalni rad grada Novog Sada Milena Dujović Vršnjačko nasilje u školama sa osvrtom na rodno zasnovani aspekt Ivana Savić Mogućnost implantacije socijalnog rada u vaspitno obrazovnim ustanovama kroz sistem socijalne zaštite Ljiljana Manić, Tatjana Milivojević, Mile Draganović Etika istraživanja u socijalnom radu 14

15 Sesija 8: Promocija knjiga u izdanju Visoke škole socijalnog rada SALA 2 13:30 15:00 Moderator: Tatjana Milivojević Petar Nastasić: Sistemska, grupna i porodična terapija alkoholizma Neda Milošević: Fonološka sposobnost i fonološki poremećaji Saša Stepanović: ADHD i ADD Poremećaj pažnje iz drugog ugla Mila Bunijevac: Uticaj vokalne rehabilitacije na kvalitet života laringektomiranih pacijenata" Sesija 9: Radionica SALA 3 13:30 15:00 Vesna Dukanac, Nikola Mandić, Jasna Veljković Primena terapije sportskim plesom kao novi preventivni i terapisjki model 15:00 15:30 Pauza za kafu 15

16 Sesija 10: Aktuelnosti u socijalnom radu SALA 1 15:30 17:00 Moderatori: Vesna Dukanac, Nataša Ljubomirović Ivana Milosavljević Đukić, Saša Stepanović Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja Nikolina Sučević Mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i prevencija rodno zasnovanog nasilja Miroslava Karadžić Međunarodno usvojenje tiha migracija Ankica Simona Kovačević Procena potreba za pružanjem dodatne podrške detetu sa smetnjama u razvoju u praksi socijalnog rada Petar Nastasić, Sanja Đurđević Klasifikacija i tipologija alkoholizma i njihov značaj za razumevanje homeostatskih mehanizama u porodici i socijalnom okruženju 16

17 Sesija 11: Aktuelnosti u logopediji SALA 2 15:30 17:00 Moderatori: Veselin Medenica, Mila Bunjevac Dragan Čauševac Instrumenti u logopediji od mehaničkih do digitalnih Vesna Borota Instrument dijagnostičke procene govora na uzrastu odojčeta Gordana Čolić Rani pokazatelji uspešnosti čitanja Saša Stepanović, Jelena Živković Uloga roditeljstva kod ranog govora deteta i njegovog jezičkog razvoja Silvana Filipova, Ana Poposka, Biljana Krsteva Kokormanova Program intenzivnog rehabilitacijskog tretmana promenom Integrativnog logopedskog metoda u tretmanu dece s razvojnim poremećajima u verbalnoj komunikaciji 17

18 Sesija 12: Aktuelnosti u okupacionoj terapiji SALA 3 15:30 17:00 Moderatori: Ivana Ristić, Ana Grbić Miroljub Nikolić Okupaciona terapija kao deo strukturisanih aktivnosti u dnevnom boravku za odrasle osobe sa mentalnim smetnjama Milica Jačevski, Bojana Babić-Popović, Slobodanka Lečić Predah-usluga podrške korisnicima i porodicama Emina Borjanić Bolić, Ana Grbić Negativna iskustva u detinjstvu i traumatizacija Sanja Đurđević, Rosa Šapić, Ana Đurđević Specijalizovana psihoterapija za visoko traumatizovane osobe Lidija Slunjski Tišma, Dijana Laštro, Nataša Tomić, Tamara Popović Organizacija radne terapije u zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović Ljiljana Sarajlić- Grković Sprovođenje okupaciono-radne terapije u zatvorskim uslovima 17:00-17:30 SALA 1 Završna diskusija 18