GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ BOŽJAKOVINA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ BOŽJAKOVINA"

Транскрипт

1 Osnovna škola Stjepan Radić Domaćinska 1, Božjakovina Dugo Selo GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ BOŽJAKOVINA za školsku godinu / Božjakovina, rujan Tel.: ; Fax:

2 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA S A D R Ž A J 1. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI PODATCI O UVJETIMA RADA Školsko područje Prostorni uvjeti Unutrašnji školski prostor Nastavna sredstva i pomagala Knjižni fond škole PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U TEKUĆOJ ŠK. GODINI Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima Podatci o učiteljima razredne nastave Podatci o učiteljima predmetne nastave Podatci o učiteljima na zamjeni Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima pripravnicima Podatci o ostalim radnicima škole Tjedna zaduženja učitelja (tablica) Dežurstva učitelja Raspored sati razredne i predmetne nastave PODATCI O ORGANIZACIJI RADA Organizacija smjena Prijevoz učenika putnika Raspored zvona za školsku godinu 2018./ Godišnji kalendar rada Kalendar rada za tekuću školsku godinu Podatci o broju učenika i razrednih odjela Informacije za roditelje Informacije razrednika Informacije ostalih učitelja (nerazrednika) Raspored uredovnog vremena ravnatelja i stručnih suradnika Raspored korištenja dvorane Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada Pomoćnici u nastavi TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Katoličkog vjeronauka Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave Plan izvannastavnih aktivnosti Izvanučionička nastava (terenska nastava i izleti) Škola plivanja/škola u prirodi PLANOVI RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA Plan rada Školskog odbora Plan rada Učiteljskog vijeća Tel.: ; Fax: ; 1

3 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA 6.3. Plan rada Razrednog vijeća Plan rada Vijeća roditelja Plan rada Vijeća učenika Stručni kolegiji PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA Stručna usavršavanja unutar ustanove PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE Plan kulturne i javne djelatnosti Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika Školski preventivni programi Preventivni programi rad s učenicima Preventivni programi rad s roditeljima Profesionalno informiranje i usmjeravanje PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA Plan rada ravnatelja Plan rada stručnog suradnika pedagoga Plan rada stručnog suradnika socijalnog pedagoga Plan rada stručnih suradnika knjižničara Plan rada tajništva Plan rada računovodstva Plan rada blagajnika- administratora Plan rada domara / ložača Plan rada kuharica Plan rada spremačica ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ZA TEKUĆU GODINU PRILOZI Tel.: ; Fax: ; 2

4 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA Osnovna škola Stjepan Radić Domaćinska 1, Božjakovina Dugo Selo KLASA: /18-01/15 URBROJ: 238/ U Božjakovini, 28. rujna godine Na temelju članka 28. st. 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), a sukladno čl. 62. Statuta OŠ Stjepan Radić, na temelju mišljenja Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, a na prijedlog ravnatelja Školski odbor na 22. redovnoj sjednici, održanoj 28. rujna godine, donosi: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./ Predsjednik Školskog odbora: Ivan Jukić, dipl. ing. mat., prof. mat. Ravnatelj škole: Jure Mišković, prof. Tel.: ; Fax: ; 3

5 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA 1. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA Područna škola Lupoglav STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA Adresa škole: Domaćinska 1 Ivana Horvatića 113 Županija: Zagrebačka županija Zagrebačka županija Telefonski broj: Broj telefaksa: Internetska pošta: skola@os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr Internetska adresa: Šifra škole: Matični broj škole: OIB: Upis u sudski registar (broj i datum): 14234, Ravnatelj škole: JURE MIŠKOVIĆ, prof. Voditelj smjene I: Ivan Jukić Voditelj smjene II: Jasna Džaja Voditelj područne škole: Ivan Perić Ukupan broj učenika: 662 Broj učenika u razrednoj nastavi: Broj učenika u predmetnoj nastavi: 334 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 26 Broj učenika putnika: 478 Ukupan broj razrednih odjela: 35 Broj razrednih odjela u matičnoj 29 U područnoj: 6 Broj razrednih odjela RN-a: 12 6 Broj razrednih odjela PN-a: 17 0 Broj smjena: 2 Početak i završetak svake smjene: (13.15); (18.45) ; Broj radnika ukupno 87 Broj učitelja predmetne nastave: 39 3 Broj učitelja razredne nastave: 14 7 Broj stručnih suradnika: 5 Broj ostalih radnika: 16 3 Broj nestručnih učitelja: 0 Broj pripravnika: 4 Broj mentora i savjetnika: 8 mentora, 3 savjetnika Broj voditelja ŽSV-a: 3 Broj računala u školi: 81 Broj specijaliziranih učionica: 5 Broj općih učionica: 15 5 Broj športskih dvorana: 1 - Broj športskih igrališta: 1 1 Školska knjižnica: 1 - Školska kuhinja: 1 1 Tel.: ; Fax: ; 4

6 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA 2. PODATCI O UVJETIMA RADA 2.1. Školsko područje Školsko područje rasprostranjeno je na općinu Brckovljani i dio grada Dugo Selo (Lukarišće, Andrilovec, Donje Dvorišće). Matična se škola nalazi u Božjakovini, a područna u Lupoglavu. Školsko je područje vrlo raspršeno i prometno slabo povezano sa školom pa je posebno organiziran prijevoz učenika. Ove školske godine učenike prevozi poduzeće Darojković Prostorni uvjeti Unutrašnji školski prostor Školska je zgrada matične škole izgrađena godine. Ima 15 klasičnih učionica te pet kabineta opremljenih za nastavu Kemije/Fizike, Glazbene i Likovne kulture, Informatike i Tehničkog. Uz većinu učionica nalaze se kabineti (spremišta za učila). Školska dvorana je nova i prilagođena potrebama nastave TZK (620 m 2 ). Škola ima dvije informatičke učionice i knjižnicu. Jedna se učionica upotrebljava za potrebe redovne i izborne nastave Informatike, a druga se, osim za izbornu nastavu Informatike, upotrebljava i za redovnu nastavu Tehničke kulture te za ostale predmete ako se pojedine nastavne jedinice mogu obraditi uz pomoć računala. Školska je knjižnica dobro opremljena, no potrebno je neprestano raditi na nabavci i obnavljanju primjeraka učeničke lektire, AV građe te literature za stručno usavršavanje učitelja. Školska je zgrada Područne škole Lupoglav izgrađena godine. Ima pet učionica. Zbog šest razrednih odjela nastava je organizirana u dvije smjene. Od do danas izvedena je adaptacija i sanacija cijele školske zgrade, uvedeno je svuda plinsko grijanje, promijenjena je stolarija te je izvedena sanacija stropne konstrukcije tavana starog dijela škole, a u tijeku je i daljnja adaptacija. Obje su škole informatički dobro opremljene i povezane te su od 2014., odnosno Područna škola od 2015., u sustavu e-dnevnika. Tel.: ; Fax: ; 5

7 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA Vanjski prostor Vanjski prostor matične škole u Božjakovini obuhvaća: školski trg, školsko igralište, zelene površine s ukrasnim biljem, neuređenu zelenu površinu, cestu, pločnik i parkiralište. Prostor PŠ Lupoglav čini školsko dvorište (2775m 2 ) u kojem se nalazi igralište te površina veličine 4854m 2 na kojem se planira dogradnja (izgradnja) škole i športske dvorane u PŠ Lupoglav. NAZIV POVRŠINE /zelene, igrališta, školski vrt, voćnjak Veličina u m 2 za MŠ Ocjena stanja /zadovoljava ili ne, zašto Vanjski školski prostor - ukupno zadovoljava Školsko sportsko igralište 1219 zadovoljava Park i travnjak zadovoljava Cesta 4157 zadovoljava Dvorište 4121 zadovoljava 2.3. Nastavna sredstva i pomagala NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE Audiooprema 2 Videooprema i fotooprema 2 Informatička oprema 2/3 Ostala oprema 2/3 Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od % Knjižni fond škole KNJIŽNI FOND STANJE Literatura za učenike 7128 Stručna literatura za učitelje 1260 AV građa 75 U K U P N O: 8466 Tel.: ; Fax: ; 6

8 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA 3. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U TEKUĆOJ ŠK. GODINI 3.1 Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima Podatci o učiteljima razredne nastave Red. broj Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme Zanimanje Mentorsavjetnik 1. Snježana Prevolnik Galić dipl. uč. RN VSS učitelj RN 2. Danijela Knežević mag. prim. educ. VSS učitelj RN 3. Bernardica Perković učitelj RN VŠS učitelj RN 4. Svemirka Mišković dipl. uč. RN VSS učitelj RN s 5. Tonka Škaro učitelj RN VŠS učitelj RN 6. Mirjana Lučki učitelj RN VŠS učitelj RN m 7. Jasmina Miler učitelj RN VŠS učitelj RN 8. Andreja Balog učitelj RN VŠS učitelj RN 9. Marija Bićanić učitelj RN VŠS učitelj RN 10. Sanja Biškup učitelj RN VŠS učitelj RN m 11. Ana Klarić dipl. uč. RN VSS učitelj RN 12. Mirjana Paj učitelj RN VŠS učitelj RN 13. Ivica Duvnjak učitelj RN VŠS učitelj RN 14. Martina Švajghart* dipl. uč. RN VSS učitelj RN 15. Slavko Čolić učitelj RN VŠS učitelj RN 16. Renata Jelečki mag. prim. educ. VSS učitelj RN m 17. Tatjana Mahnet mag. prim. educ. VSS učitelj RN m 18. Vera Kuzmanović učitelj RN VŠS učitelj RN 20. Josipa Oreč Živković mag. prim. educ. VSS učitelj RN Tel.: ; Fax: ; 7

9 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA Podatci o učiteljima predmetne nastave Red. broj Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme Predmet(i) koji(e predaje Jelena Jurić prof. hrv. jezika VSS uč. Hrvatskog j. s Marija Flanjak prof. hrv. jezika i pov. VSS uč. Hrvatskog j. Manuela Jadanec mag. edu. hrvatskoga jezika i književnosti VSS uč. Hrvatskog j. Dragana Turkalj prof. hrv. i češ. jezika VSS uč. Hrvatskog j. Ivana Budimčić prof. hrv. jezika i dipl. knjižničar VSS Mirjana Radovac prof. engl. i njem. j. VSS uč. Hrvatskog j. i knjižničar uč. Engleskog i Njem. jez. Marija Slišković prof. engl. i pov. VSS uč. Engleskog j. Mentor /savjetnik 8. Mateja Stjepandić Kukavica 9. Anita Jukić Marina Radić prof. engl. i njem. j. VSS uč. Engl. i Njem.j dipl. uč. s pojačanim engl. j. dipl. uč. s pojačanim engl. j. VSS VSS uč. Engl. jezika uč. Engl. jezika Ivan Perić prof. engl. j. i soc. VSS uč. Engl. jezika Ksenija Knapić mag. edu. glaz. kulture VSS učitelj Glazb.kult. Robert Samardžić akademski slikar, prof. lik. kulture Sanja Ivanović* mag. edu. pov. i geo. VSS VSS učitelj Likov. kult. m uč. Povijesti i Geografije Irena Bebek Glogovšek* mag. edu. hrv. j. i pov. VSS uč. Povijesti Davorin Klajn dipl. geograf VSS uč. Geografije Dragica Katić prof. pov. i soc. VSS učitelj Povijesti Valentina Vrban* prof. fizike VSS učitelj Fizike Tel.: ; Fax: ; 8

10 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA Nina Tanacković* prof. kem. i biol. VSS učitelj Kemije Ivana Skočić prof. biol. VSS uč. Prirode/Biol. m Klara Čavar* prof. biol. i kem. mr. sc. uč. Bio. i Kem. Jasna Džaja nast. mat. i fiz. VŠS uč. Matematike Ilija Grgić nast. mat. i fiz. VŠS uč. Matematike Anita Kuruc prof. mat. VSS uč. Matematike Ivan Jukić mag. math. et inf. VSS uč. Matematike m Nedjeljka Majić prof. politehnike VSS uč. Tehnič. kult. Jasna Holik prof. TZK VSS učitelj TZK Ana Majcenić prof. TZK VSS učitelj TZK Valentina Hajdarović dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica Keti Mamuza dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica Margareta Perković* dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica Martina Ivanić dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica Višnja Kamenjašević prof. inf. VSS uč. Informatike Bruno Keber dipl. uč. s pojač. inf. VSS uč. Informatike Tadijana Marčinković* dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica 37. Marina Kozina Klasić mag. muzike VSS učiteljica Glazbene kult. Tel.: ; Fax: ; 9

11 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA Podatci o učiteljima na zamjeni Red. Broj Ime i prezime Zvanje Predmet koji predaje Zamjena za: 1. Andrijana Ćavar dipl. kateheta Vjeronauk Margaretu Perković 2. Verica Josipović mag. edu. pov. Povijest Irenu Bebek Glogovšek 3. Lucija Kelava 4. Katarina Kulišić mag. edu. geo. i pov. mag. edu. bio. i kem. Povijest/Geografija Kemija Sanju Ivanović Dijanu Kos 5. Dijana Kos* mag. edu. kemije Kemija Ninu Tanacković 6. Ferdinand Mikulić prof. fizike Fizika Valentinu Vrban 7. Martina Ivanić dipl. kateheta Vjeronauk Sandra Rehorović Mislava Dubravčić* 10. Kristina Lanović Tadijanu Marčinković i Keti Mamuza dipl. ing. biologije Priroda/Biologija Klaru Čavar dipl. uč.s pojač. EJ Engleski jezik Marinu Radić mag. eng. jezika i književnosti Engleski jezik Mislavu Dubravčić Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima Red. broj Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne Radno mjesto Mentorsavjetnik spreme 1. Jure Mišković prof. TZK VSS ravnatelj 2. Andreja Gregurić Jug prof. pedagogije VSS pedagog s 3. Jasenka Rusan Novosel defektolog soc. ped. mr. sc. defektolog 4. Ivana Kosko prof. bibl. i pedag. VSS knjižničar m 5. prof. hrv. jez. i dipl. knjižničar i uč. Hrv. Ivana Budimčić VSS knjižničar jezika Tel.: ; Fax: ; 10

12 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima pripravnicima Red. Ime i prezime Zvanje Stupanj Radno mjesto Mentor broj stručne spreme 1. Andreja Šodec mag. prim. educ. VSS učiteljica razredne Sanja Biškup nastave 2. Mateja Salopek mag. prim. educ. VSS učiteljica razredne nastave Svemirka Mišković 3. Kristina Lanović mag. eng. jezika i književnosti VSS učiteljica Engleskog jezika Marija Slišković 4. Katarina Kulišić mag. edu. bio. i kem. VSS učiteljica Kemije Nenad Židak OŠ Josipa Zorića 5. Dijana Kos mag. edu. kemije VSS učiteljica Kemije Snježana Mandarić OŠ Josipa Zorića Tel.: ; Fax: ; 11

13 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPAN RADIĆ, BOŽJAKOVINA 3.2. Podatci o ostalim radnicima škole Red. broj Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme Radno mjesto 1. Dijana Puljić* upravni pravnik VŠS tajnik 2. Ivana Jurec mag. prava VSS tajnik (zamjena) 3. Anica Fotović dipl. oec. VSS računovođa 4. Marina Paj ekonomist SSS administrator-blagajnik 5. Ilija Duvnjak strojobravar SSS domar i ložač 6. Stipo Stipić metalostrugač KV domar 7. Branka Štivičić kuharica SSS kuharica 8. Anđelka Pandža prodavačica SSS kuharica 9. Mirjana Damjanov prodavačica SSS spremačica 10. Ljubica Čičak OŠ NKV spremačica 11. Slađana Lisjak OŠ NKV spremačica 12. Zlatica Šladarec ekonomist SSS spremačica 13. Prena Palić* OŠ NKV spremačica 14. Marijana Zvrhek OŠ NKV spremačica (zamjena) 15. Julija Škoro OŠ NKV spremačica 16. Luca Stipić OŠ NKV spremačica 17. Katarina Taritaš konf. m. odjeće KV kuharica 18. Dragica Blažinović konf. ž. odjeće KV spremačica 19. Luca Čolić krojač ž. odjeće KV spremačica Tel.: ; Fax: ; 12

14 3.3. Tjedna zaduženja učitelja (tablica) Tel.: ; Fax: ; 13

15 Dežurstva učitelja Raspored dežurstava kada su 5. i 7. razredi ujutro UJUTRO 5. i 7. ujutro PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK hodnik dolje Stjepandić* i Katić* i Jurić Hajdarović i Rehorović* i Majcenić i Grgić* Majić Turkalj* Katić,Keber hodnik gore 3.c** i Radovac Ćavar i 1.c** Samardžić i 3.b i 1.b** 3.a** i Keber Radić** 5. sat 3.c Hajdarović Hajdarović 3.a 1.c i Keber blagovaon. Radić Grgić Slišković Klajn Slišković 6. i 8. po. hodnik dolje Mamuza i Skočić i Flanjak i Kelava* Kuruc i Jadanec, Jukić i Jadanec, Kelava* Knapić*, i Kelava Mamuza* Kamenjašević* hodnik gore 2.a i 4.b** Radovac i 4.b** i Ćavar XYgl i 2.a** 4.a i 2.c** XYE** 5. sat 4.b Radovac Ćavar Janković 4.a i 4.c Blagovaon. Holik Janković Bebek Janković Bebek 12:50 Kamenjašević Stjepandić Bebek Xy gl. Klajn 13:20 Raspored dežurstava kada su 6. i 8. razedi ujutro UJUTRO 6. i 8. ujutro PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK hodnik dolje Ivanić i Knapić* Flanjak i Flanjak* i Kuruc* Stjepandić,Jada Kuruc i Holik, Jadanec* Bebek* nec i Jukić* hodnik gore Ćavar i 2.b** 4.a** i 4.c 2.c i 2.b** 2.a i XYE* Majić i 4.c** 5. sat 2.b Holik Kamenjašević 2.c Majić i Ivanić blagovaonic a Mikulić XYE Mamuza Skočić. Skočić 5. i 7. pop. hodnik dolje Majcenić* i Radovac i Rehorović i Grgić* Klajn i Slišković* Turkalj i Grgić* Jurić Jurić* hodnik gore Samardžić i Mikulić i 3.c** Keber i Radić** Rehorović, 1.b i 1.c* 3.b** Keber i 3.a** 5. sat 3.b Mikulić Knapić Klajn Janković i 1.b blagovaonic Katić Katić Stjepandić Hajdarović Klajn a 12:50 13:20 Hajdarović(i ulaz RN) Bebek Majić Janković Jadanec * ispratiti autobuse poslije 6. sata ** ispratiti autobuse poslije 5. sata Tel.: ; Fax: ; 14

16 Raspored dežurstva učitelja PŠ LUPOGLAV, šk. god i 4. razredi ujutro Ujutro Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Puštanje u školu Tadijana Ivica Duvnjak Danijela Knežević Ivan Perić Renata Jelečki Marčinković Hodnik Tadijana Ivica Duvnjak Danijela Knežević Ivan Perić Renata Jelečki Marčinković Blagavaonica Tadijana Ivica Duvnjak Danijela Knežević Ivan Perić Renata Jelečki Marčinković Čuvanje putnika Ivica Duvnjak Danijela Knežević Ivan Perić Renata Jelečki Ispraćaj Tadijana Ivica Duvnjak Danijela Knežević Ivan Perić Renata Jelečki autobusa Marčinković Poslije podne Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Puštanje u školu Tadijana Slavko Čolić Vera Kuzmanović * Martina Ivanić Marčinković Hodnik Tadijana Slavko Čolić Vera Kuzmanović * * Marčinković Blagavaonica Tadijana Slavko Čolić Vera Kuzmanović * * Marčinković Čuvanje putnika Snježana P. Galić Vera Kuzmanović * * Ispraćaj autobusa Snježana P. Galić Slavko Čolić Vera Kuzmanović * * OŠ Stjepan Radić, Božjakovina PODRUČNA ŠKOLA 1. i 3. razredi ujutro Ujutro Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Puštanje u školu Snježana P. Galić Slavko Čolić Vera Kuzmanović * Ivan Perić Hodnik Snježana P. Galić Slavko Čolić Vera Kuzmanović * Ivan Perić Blagavaonica Snježana P. Galić Slavko Čolić Vera Kuzmanović * Ivan Perić Čuvanje putnika Slavko Čolić Vera Kuzmanović * Slavko Čolić Ispraćaj Snježana P. Galić Slavko Čolić Vera Kuzmanović * autobusa Ivan Perić Poslije podne Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak Puštanje u školu Tadijana Ivica Duvnjak Renata Jelečki * Tadijana Marčinković Marčinković Hodnik Danijela Ivica Duvnjak Renata Jelečki * Tadijana Knežević Marčinković Blagavaonica Danijela Knežević Ivica Duvnjak Renata Jelečki * Tadijana Marčinković Čuvanje putnika Renata Jelečki * * Ispraćaj autobusa Danijela Knežević Ivica Duvnjak Renata Jelečki * * * Izmjena razrednika Učitelj koji je na zamjeni dužan je preuzeti i dežurstva učitelja kojeg mijenja. Tel.: ; Fax: ; 15

17 Raspored sati razredne i predmetne nastave Raspored sati razredne nastave Matična škola: Raspored sati razredne nastave Područna škola Lupoglav: Tel.: ; Fax: ; 16

18 Neparni razredi ujutro parni popodne: Tel.: ; Fax: ; 17

19 Tel.: ; Fax: ; 18

20 Parni razredi ujutro, neparni popodne: Tel.: ; Fax: ; 19

21 Tel.: ; Fax: ; 20

22 4. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA 4.1. Organizacija smjena Škola radi u dvije smjene. Prva smjena u matičnoj školi počinje u 8 sati, a druga u sati. U područnoj školi prva smjena počinje u 7.45 sati, a druga u sati. U smjenama rade učitelji prema rasporedu sati, stručni suradnici, domari škole i školske kuharice. Administrativno osoblje radi u jutarnjoj smjeni. Dežurstvo je organizirano u obje smjene: 15 minuta prije početka nastave, tijekom nastave, odmora i poslije nastave. Za učenike razredne nastave koji peti sat nemaju redovnu nastavu te čekaju prijevoz autobusima organizirano je dežurstvo/čuvanje u prostoru školske blagovaonice ili školskog dvorišta. Za učenike je organizirana prehrana u školskoj kuhinji. Prehranom je obuhvaćeno oko 488 učenika Prijevoz učenika putnika Naše učenike putnike prevozi poduzeće Darojković d.o.o. Autobusi učenike u svakoj smjeni dovoze na prvi sat nastave, a nakon petog i šestog sata organiziran je razvoz učenika prema mjestu stanovanja. Isto poduzeće učenike prevozi na terensku i izvanučioničku nastavu. Organiziranim se prijevozom koristi 478 učenika. Tel.: ; Fax: ; 21

23 4.3. Raspored zvona za školsku godinu 2018./2019. JUTARNJA SMJENA MATIČNA ŠKOLA SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA PODRUČNA ŠKOLA SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA POSLIJEPODNEVNA SMJENA MATIČNA ŠKOLA SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA PODRUČNA ŠKOLA SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA Tel.: ; Fax: ; 22

24 4.4. Godišnji kalendar rada I. polugodište od do g. II. polugodište od do g. Mjesec radnih Broj dana nastavnih Državni praznici i neradni dani Neradni i nenastavni dani Državni praznici/blagdani: IX i 2. rujna - ljetni odmor učenika X listopada - Dan neovisnosti XI studenog Dan svih svetih 2. studenog Dan sporta i kulture (nenastavni) 13. studenog Dan otvorenih vrata (nenastavni) XII prosinca - Božić 26. prosinca - Sveti Stjepan Zimski odmor učenika od do godine I siječnja - Nova godina 6. siječnja - Sveta tri kralja II III Županijsko natjecanje (nenastavni) IV Proljetni odmor učenika od do godine 21. travanj Uskrs 22. travanj Uskrsni ponedjeljak V svibnja Praznik rada VI lipnja Dan škole (nenastavni) 20. lipnja - Tijelovo 22. lipnja Dan antifašističke borbe 25. lipnja Dan državnosti Dopunski rad, razredni i predmetni ispiti Ljetni odmor učenika od do godine VII. 5 - Prijave i upisi u srednje škole VIII S V E U K U P N O: Ukupno sati: kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 15. kolovoza Velika Gospa Tel.: ; Fax: ; 23

25 4.5. Kalendar rada za tekuću školsku godinu SADRŽAJ DAN NADNEVAK RUJAN POČETAK ŠKOLSKE GODINE subota POČETAK NASTAVNE GODINE ponedjeljak RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVE RAZ. srijeda MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI subota OLIMPIJSKI DAN (DAN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ) ponedjeljak SJEDNICA UV četvrtak SVETA MISA ZAZIV DUHA SVETOGA nedjelja RODITELJSKI SASTANAK (2. 8. RAZRED ) SJEDNICA UV četvrtak SJEDNICA VIJEĆA RODITELJA četvrtak SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA petak DAN POLICIJE subota LISTOPAD 13. MEĐUNARODNI DAN NENASILJA utorak SIJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA četvrtak SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA četvrtak DAN UČITELJA petak MEĐUNARODNA SURADNJA ŠKOLA (BILA) petak subota 18. MISA ZA UČENIKE I DJELATNIKE ŠKOLE NEDJELJA DAN NEOVISNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE ponedjeljak DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE petak SVJETSKI DAN HRANE utorak DAN KRAVATE četvrtak SVJETSKI DAN JABUKE subota SJEDNICA UV utorak STUDENI 25. SVI SVETI četvrtak DAN SPORTA I KULTURE petak SJEDNICE UV srijeda SV. MARTIN nedjelja SV. BRCKO ( DAN ŽUPE ) DAN OTVORENIH VRATA utorak DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR nedjelja RODITELJSKI SASTANAK SVJETSKI HUMANITARNI DAN petak PROSINAC 33. SVETI NIKOLA četvrtak VEČER MATEMATIKE četvrtak SVJETSKI DAN PISANJA PISAMA petak Tel.: ; Fax: ; 24

26 36. SJEDNICA RV utorak BOŽIĆNA PRIREDBA ( HUMANITARNI KONCERT ) petak SJEDNICA UV petak ZAVRŠETAK PRVOG POLUGODIŠTA petak BOŽIĆ utorak POČETAK ZIMSKOG ODMORA UČENIKA ponedjeljak SIJEČANJ NOVA GODINA utorak SVETA TRI KRALJA nedjelja POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA ponedjeljak DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH utorak POSJET VUKOVARU ( 8.RAZREDI ) srijeda SJEDNICA UV petak DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA nedjelja VELJAČA 49. NATJECANJA UČENIKA 50. ŽUPANIJSKO NATJECANJE 51. MEĐUNARODNI DAN SIGURNIJEG INTERNETA utorak POKLADE - MAŠKARE srijeda VALENTINOVO četvrtak SJEDNICA UV srijeda DAN RUŽIČASTIH MAJICA petak MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA (UNESCO-a) četvrtak OŽUJAK 57. MEĐUNARODNI DAN ŽENA petak MEĐUNARODNI DAN BROJA PI SJEDNICA UV OČEV DAN utorak KLOKAN MATEMATIČKO NATJECANJE 62. SVJETSKI DAN VODA petak SVJETSKI DAN KAZALIŠTA srijeda TRAVANJ 64. SVJETSKI DAN ZDRAVLJA nedjelja PROLJETNI ODMOR UČENIKA četvrtak USKRS nedjelja USKRSNI PONEDJELJAK ponedjeljak ZAVRŠETAK PROLJETNOG ODMORA petak RODITELJSKI SASTANAK MATEMATIČKI ČETVERAC 71. SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA SVIBANJ 72. PRAZNIK RADA srijeda SVJETSKI DAN VATROGASACA subota MAJČIN DAN ponedjeljak SJEDNICA UV četvrtak MEĐUNARODNA SURADNJA ŠKOLA ŠKOLA PLIVANJA/ŠKOLA U PRIRODI JEDNODNEVNI IZLETI UČENIKA srijeda DAN HRVATSKOG SABORA četvrtak Tel.: ; Fax: ; 25

27 80. DAN SPORTA (nogometni turnir) petak LIPANJ 81. SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA srijeda SJEDNICA UV četvrtak DAN ŠKOLE (podjela nagrada najboljima učenicima) utorak SJEDNICA RV srijeda POSLJEDNJI DAN NASTAVE petak SJEDNICA UV petak ŽALBENI TERMIN NA OCJENU I VLADANJE UČ. VIJEĆU 88. ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE petak LJETNI ODMOR UČENIKA ponedjeljak SJEDNICA UV ponedjeljak DOPUNSKI RAD utorak TIJELOVO četvrtak DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH subota DAN DRŽAVNOSTI utorak SRPANJ 95. ZAVRŠETAK PRODUŽENE NASTAVE- DOPUNSKI RAD srijeda SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA srijeda PODJELA SVJEDODŽBI srijeda SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI VIII RAZREDA srijeda STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA četvrtak SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA (ZADUŽENJA UČITELJA) petak GODIŠNJI ODMOR UČITELJA KOLOVOZ 102. DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI ponedjeljak VELIKA GOSPA četvrtak POPRAVNI ISPIT četvrtak, 22. i petak 105. SJEDNICA UV petak PODJELA SVJEDOŽBI srijeda ZAVRŠETAK ŠKOLSKE GODINE subota POČETAK ŠK. GOD / POČETAK NASTAVE U ŠK. GOD /2020. ponedjeljak Tel.: ; Fax: ; 26

28 4.6. Podatci o broju učenika i razrednih odjela Razred Broj učenika Broj odjela Broj ponavljača Prehrana Užina Putnika Teškoće IP PP Razrenik/ca Zamjenik/ca razrednika I. a Svemirka Mišković Tonka Škaro I. b Tonka Škaro Svemirka Mišković I. c Mirjana Lučki Marina Radić I. a PŠ Slavko Čolić Ivan Perić UKUPNO II. a Andreja Balog Tatjana Mahnet II. b Tatjana Mahnet Andreja Balog II. c Jasmina Miler Renata Jelečki II. a PŠ Renata Jelečki Jasmina Miler UKUPNO III. a Marija Bićanić Sanja Biškup III. b Sanja Biškup Marija Bićamić III. c Mirjana Paj Andrijana Čavar III. a PŠ Vera Kuzmanović Snježana P.Galić III. b PŠ Snježana P.Galić Vera Kuzmanović UKUPNO IV. a Josipa Oreč Živković Bernardica Perković IV. b Bernardica Perković Josipa Oreč Živković IV. c Ana Klarić Kristina Lanović IV. a PŠ Danijela Knežević Ivica Duvnjak IV. b PŠ Ivica Duvnjak Danijela Knežević UKUPNO UKUPNO I.-IV V.a Nedjeljka Majić Sandra Rehorović V. b Sandra Rehorović Nedjeljka Majić V. c Ana Majcenić Marija Slišković V. d Marija Slišković Ana Majcenić UKUPNO VI. a Anita Kuruc Lucija Kelava VI. b Lucija Kelava Anita Kuruc VI. c Jasna Holik Robert Samardžić VI. d Robert Samardžić Jasna Holik UKUPNO VII. a Verica Josipović Jelena Jurić VII. b Ksenija Knapić Dragana Turkalj VII. c Dragana Turkalj Ksenija Knapić VII. d Dragica Katić Manuela Jadanec VII. e Manuela Jadanec Dragica Katić UKUPNO VIII. a Ivana Skočić Ferdinand Mikulić VIII. b Ferdinand Mikulić Ivana Skočić VIII. c Anita Jukić Ivan Jukić VIII. d Ivan Jukić Anita Jukić UKUPNO UKUPNO V VIII. UKUPNO I.- VIII MATIČNA ŠKOLA: 566 učenika u 29 razrednih odjela RN: 232 uč. PN: 334 uč. PODRUČNA ŠKOLA: 96 učenika u 6 razrednih odjela razredne nastave Tel.: ; Fax: ; 27

29 4.7. Informacije za roditelje Informacije razrednika MATIČNA ŠKOLA: RAZRED RAZREDNIK UJUTRO (kada razred ima nastavu ujutro) POPODNE (kada razred ima nastavu popodne) Dan Sat Dan Sat 1.a Svemirka Mišković srijeda 3. srijeda 6. 1.b Tonka Škaro četvrtak 2. četvrtak 6. 1.c Mirjana Lučki srijeda 2. četvrtak 5. 2.a Andreja Balog srijeda 3. utorak 5. 2.b Tatjana Mahnet srijeda 4. ponedjeljak 6. 2.c Jasmina Miler srijeda 2. ponedjeljak 5. 3.a Marija Bićanić utorak 5. utorak 5. 3.b Sanja Biškup četvrtak 4. četvrtak 6. 3.c Mirjana Paj srijeda 4. srijeda 6. 4.a Josipa Oreč Živković srijeda 4. srijeda 6. 4.b Bernardica Perković utorak 2. utorak 6. 4.c Ana Klarić četvrtak 2. srijeda 6. 5.a Nedjeljka Majić pondjeljak 4. četvrtak 6. 5.b Sandra Rehorović utorak 3. srijeda 6. 5.c Ana Majcenić ponedjeljak 3. petak 6. 5.d Marija Slišković petak 2. ponedjeljak 5. 6.a Anita Kuruc ponedjeljak 4. ponedjeljak 7. 6.b Lucija Kelava srijeda 4. srijeda 5. 6.c Jasna Holik četvrtak 2. ponedjeljak 6. 6.d Robert Samardžić četvrtak 6. popodne petak 3. ujutro 7.a Verica Josipović četvrtak 2. ponedjeljak 7. 7.b Ksenija Knapić četvrtak 2. četvrtak 6. 7.c Dragana Turkalj srijeda 2. srijeda 7. 7.d Dragica Katić četvrtak 3. ponedjeljak 6. 7.e Manuela Jadanec srijeda 4. popodne i po dogovoru srijeda 4. ujutro 8.a Ivana Skočić srijeda 3. utorak 5. 8.b Ferdinand Mikulić srijeda 4. petak 6. 8.c Anita Jukić petak 4. ponedjeljak 5. 8.d Ivan Jukić utorak 4. četvrtak 5. PŠ Lupoglav 1.a Slavko Čolić ponedjeljak 4. ponedjeljak 6. 2.a Renata Jelečki četvrtak 2. ponedjeljak 6. 3.a Vera Kuzmanović utorak 4. četvrtak 6. 3.b Snježana P. Galić petak 2. petak 6. 4.a Danijela Knežević ponedjeljak 2. ponedjeljak 6. 4.b Ivica Duvnjak ponedjeljak 3. ponedjeljak 6. NAPOMENA: Ukoliko su roditelji opravdano spriječeni doći u navedenim terminima, u dogovoru s razrednikom informacije mogu dobiti poslije 6. sata. Tel.: ; Fax: ; 28

30 Informacije ostalih učitelja (nerazrednika) UJUTRO POPODNE Predmet Ime i prezime učitelja dan sat dan Sat Smjena Hrvatski jezik Ivana Budimčić ponedjeljak 3. petak 5. parni Marija Flanjak srijeda 5. ponedjeljak 4. parni Jelena Jurić ponedjeljak 4. srijeda 4. neparni Matematika Ilija Grgić ponedjeljak 4. srijeda 3. neparni Jasna Džaja červrtak 2. srijeda 5. neparni Njemački jezik Mirjana Radovac utorak 5. popodne utorak 4. popodne parni/ neparni Mateja Stjepandić Kukavica srijeda 5. ponedjeljak 4. neparni Engleski jezik Kristina Lanović utorak parni Marina Radić srijeda 4. srijeda 7. neparni Ivan Perić četvrtak 4. PŠ - - parni srijeda 5. MŠ - - neparni Kemija Marija Janković četvrtak 2. utorak 3. parni Informatika Bruno Keber ponedjeljak 3. ponedjeljak 5. neparni Višnja Kamenjašević srijeda 2. četvrtak 4. neparni/ parni Geografija Davorin Klajn četvrtak 6. ponedjeljak 5. neparni Vjeronauk Keti Mamuza - - utorak 5. parni Valentina Hajdarović srijeda 3. četvrtak 4. neparni Andrijana Ćavar ponedjeljak 6. ponedjeljak 4. parni Tadijana Marčinković ponedjeljak parni Martina Ivanić ponedjeljak 3. ponedjeljak 4. parni 4.8. Raspored uredovnog vremena ravnatelja i stručnih suradnika Ime i prezime Radno mjesto Uredovno vrijeme ujutro Uredovno vrijeme popodne Jure Mišković ravnatelj 7,30 15,30 10,00 18,00 Andreja Gregurić Jug pedagog 8,00 14,00 13,00 19,00 Jasenka Rusan Novosel defektolog 8,00 14,00 13,00 19,00 Ivana Kosko knjižničar 9,00 15,00 11,30 17,30 Ivana Budimčić knjižničar 9,00 12,00 14,30 17,30 radno vrijeme stručne službe (pedagog, defektolog i knjižničarke) podložno je promjenama, ovisno o potrebama struke Tel.: ; Fax: ; 29

31 4.9. Raspored korištenja dvorane Raspored kada su 2., 4., 6., i 8. razredi ujutro * NAPOMENA - Raspored korištenja dvorane u večernjim satima te subotom i nedjeljom bit će poznat tijekom listopada (nakon što škola sklopi ugovore o iznajmljivanju športske dvorane). ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja 1. sat 4. C 8. C 2. C/2. B 6. C 8. D 2. sat 2. B 4. A/4. B 2. A 2. C/4. B 8. A 3. sat 2. C 8. B 6. B 8. B 4. sat 6. C 6. D 4. C 6. D 2. A/2. B 5. sat 6. A 2. A 6. A 6. B 6. sat 8. D FUTSAL 8. C 8. A ODBOJKA međusmjena 1. sat 5. D 1. B 7. C 3. C/1. B 7. C 2. sat 5. B 5. B 7. B 3. B 7. B 3. sat 1. A/1. C 3. A 7. D 5. C 3. A/3. B 4. sat 7. D 5. A 1. A/1. C 7. A 5. D 5. sat 5. C 7. C 3. C 7. C 5. A 6. sat 7. A INA INA 19,00-20,00 rukomet karate rukomet karate rock 'n' roll 20,00-21,00 rukomet rock 'n' roll nogomet rukomet 21,00-22,00 odbojka košarka odbojka 22,00-23,00 Raspored kada su 1., 3., 5., i 7. razredi ujutro * NAPOMENA - Raspored korištenja dvorane u večernjim satima te subotom i nedjeljom bit će poznat tijekom listopada (nakon što škola sklopi ugovore o iznajmljivanju športske dvorane). ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja 1. sat 1. C/B 3. A 3.B/3.C 3. A 5. C 2. sat 1. A 1. B 1.B/1.A 7. E 7. B 3. sat 3.B/3. C 5. A 5. D 5. A 5. D 4. sat 5. B 5. B 1. C 7. D 7. C 5. sat 7. B 7. D 5. C 7. A 7. A 6. sat 7. C INA 7. E INA međusmjena 1. sat 6. D 2. A 4.C/2.B 2. C 2.A/2.C 2. sat 4.B/4.C 2. B 2. A 8. B 6. B 3. sat 6. A 4. A 6. A 8. C 2. B 4. sat 8. D 2. C 8. A 4.A/4.B 8. A 5. sat 6. C 8. B 6. B 6. D 6. C 6. sat 8. A 8. D INA -O 19,00-20,00 rukomet karate rukomet karate rock 'n' roll 20,00-21,00 rukomet rock 'n' roll nogomet rukomet 21,00-22,00 odbojka košarka odbojka 22,00-23,00 Tel.: ; Fax: ; 30

32 Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada Rješenjem određen oblik školovanja Redovni program uz individualizirani pristup Prilagođeni program Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. SVEUKUPNO Na početku školske godine 2018./2019. u našoj je školi ukupno 26 učenika kojima je sukladno s važećim zakonskim propisima utvrđen primjeren oblik školovanja. Prema redovitom nastavnom programu uz individualizirane postupke školuje se 14 učenika (jedan u razrednoj nastavi, a 13 u predmetnoj), a njih 12 u predmetnoj nastavi školuje se prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke Pomoćnici u nastavi Tijekom lipnja godine iskazali smo potrebu i dostavili traženo dokumentaciju radi osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za šest učenika od kojih je, nakon provedenog natječaja, odobren osobni pomoćnik za njih troje. Nositelj projekta je Zagrebačka županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu čiji je projekt pod nazivom Prsten potpore odabran za financiranje u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP. o Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Projekt PRSTEN POTPORE omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagrebačke županije. Tel.: ; Fax: ; 31

33 5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima Nastavni predmet Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima Ukupno planirano T G T G T G T G T G T G T G T G T G Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura Strani jezik Matematika Priroda Biologija Kemija Fizika Priroda i društvo Povijest Geografija Tehnička kultura Tjelesna i zdr. kultura UKUPNO: Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela (T tjedni broj sati; G godišnji broj sati). Tel.: ; Fax: ; 32

34 5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Katoličkog vjeronauka Vjeronauk Razred Broj Broj Izvršitelj programa Planirano sati učenika grupa T G Andrijana Čavar a, b, 8. a, b Martina Ivanić a PŠ 5., 7., 8. d Valentina Hajdarević i 8. c 90 5 Keti Mamuza PŠ Tadijana Marčinković UKUPNO Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika Njemački jezik Razred Broj učenika Broj grupa Izvršitelj programa Planirano sati T G 5. i Mateja Stjepandić Kukavica , 6. i Mirjana Radovac UKUPNO Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike Informatika Razred Broj učenika Broj grupa Izvršitelj programa Planirano sati T G Višnja Kamenjašević Bruno Keber UKUPNO 7. i Tel.: ; Fax: ; 33

35 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Dopunska nastava uvodit će se tijekom godine po potrebi i u drugim nastavnim predmetima. Predmet Razred Broj grupa Broj učenika God. br. sati Učitelji izvršitelji Hrvatski jezik Matematika učitelji RN Hrvatski jezik 6. i a, b,c učiteljice hrvatskog jezika 8. c, d i Matematika 5. i i učitelji matematike 6. i Engleski jezik 3. i i učitelji engleskog jezika i Povijest 5. i učiteljica povijesti Geografija 5. i učitelj geografija Kemija 7. i učiteljica kemije Fizika 7. i učiteljica fizike Tel.: ; Fax: ; 34

36 Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave Predmet Razred Broj Broj Godišnje Izvršitelji grupa učenika sati Matematika 3. i učitelji RN 6. a,b i 8. a,b Hrvatski jezik učiteljice hrvatskog jezika 8. d Matematika učitelji matematike i 4. PŠ Engleski jezik učiteljice engleskog jezika Njemački jezik učiteljica njemačkog jezika Geografija 5. i i učitelji geografije Povijest 5. i i učitelji povijesti Fizika učitelj fizike Kemija 7. i učitelj kemije Priroda i 5. i Biologija 6. i učitelji prirode i biologije Tehnička kultura učitelj tehničke kulture Planira se rad s učenicima koji pokazuju interes i imaju predznanje za određeno područje i koji se pripremaju za natjecanja. Tel.: ; Fax: ; 35

37 5.3. Plan izvannastavnih aktivnosti Naziv aktivnosti Broj učenika Broj grupa broj sati odjeli Planirani Razredni Ime i prezime učitelja Ritmička grupa Jasmina Miler i 3. PŠ Vera Kuzmanović Glazbeno kreativna skupina i 3. Sanja Biškup Glazbeno scenska radionica i 4. PŠ Danijela Knežević Projekt građanin Dragica Katić i 3. Mirjana Lučki Dramsko-recitatorska Bernardica Perković skupina i 4. PŠ Renata Jelečki Dragana Turkalj Informatika Josipa Oreč Živković Mali matematičari Tatjana Mahnet Ekogrupa i 4. PŠ Ivan Perić i 4. Andreja Balog Likovna grupa i 3. PŠ Slavko Čolić Robert Samardžić Mali zbor i 3. Tonka Škaro Marina Kozina Klasić Učenička zadruga i 4. PŠ Ivica Duvnjak i 7. Sandra Rehorović Jelena Jurić Novinarska skupina i 7. Manuela Jadanec Marija Slišković Engleska radionica Marina Radić Englesko-njemačka radionica i 7. Matej S. Kukavica Njemačka radionica Mirjana Radovac Mali novinari i 4. Ana Klarić i 3. Mirjana Paj Kreativna skupina i 3. Snježana P. Galić Marija Janković Literarna i Čitateljski klub Ivana Budimčić Mali knjižničari i 4. Ivana Kosko Gljagoljaška skupina Marija Flanjak Zbor i udaraljkaši Ksenija Knapić Prva pomoć i 8. Ivana Skočić Tehničari i 8. Nedjeljka Majić Fizičari Ferdinand Mikulić etwinning Višnja Kamenjašević i 8. Anita Jukić Tel.: ; Fax: ; 36

38 Robotika Bruno Keber Geografska i 7. Davorin Klajn grupa Lucija Kelava Povijesno-zavičajna grupa i 8. Verica Josipović Biblijska grupa PŠ Tadijana Marčinković Andrijana Ćavar Vjeronaučna olimpijada Valentina Hajdarović Biblija temelj Keti Mamuza tolerancije Martina Ivanić Futsal i odbojka Jasna Holik Gimnastika Ana Majcenić Planiranje, programiranje, evidenciju i evaluaciju vode učitelji na način propisan Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji Izvanučionička nastava (terenska nastava i izleti) Sadržaji koji će se ostvarivati izvan učionica Raspored grupa Vrijeme izvođenja - prostor škole rujan - promet u naselju rujan - jesen u prirodi listopad - posjet kazalištu/kinu listopad - posjet Gradskoj knjižnici Dugo Selo studeni - moje mjesto, promet u naselju studeni - kino/kazalište prosinac - pozdrav zimi siječanj - zimske radosti veljača - pozdrav proljeću ožujak - ekopatrola travnja - jednodnevni izlet (Grad mladih) svibanj - sportske igre svibanj - Ljetu ususret lipanj - jesen u zavičaju rujan - kazalište rujan/listopad - posjet pekarnici listopad - posjet školskoj knjižnici listopad - posjet Vatrogasnom domu studeni - Tehnički muzej studeni - kino prosinac - zima u zavičaju siječanj - promet autobus vlak, avion veljača - proljeće ožujak - kazalište/kino ožujak - Perivoj grofa Draškovića u Dugom Selu travanj - zdravstvene ustanove ljekarna u Božjakovini svibanj - izlet na Ekopark Krašograd svibanj - ljeto u zavičaju lipanj - snalaženje u prostoru (Markimir - radionice) rujan - gospodarstvo zavičaja -tvornica Bivita listopad - kazalište studeni Tel.: ; Fax: ; RAZREDI 2. RAZREDI 3. RAZREDI

39 - Moj zavičaj u prošlosti Etnografski muzej veljača - kazalište ožujak - vode zavičaja (ribnjaci u Dugom Selu) travanj - jednodnevni izlet - Veliki Tabor lipanj - znamenitosti grada Zagreba, Muzej grada Zagreba rujan - uvjeti života obilazak prirode u okolici škole listopad - naš zavičaj studeni - planetarij u školi - kazalište/kino prosinac - susret s književnikom siječanj - Muzej grada Zagreba veljača - kazalište/kino ožujak - Istražujemo prirodu (travnjaci) svibanj - Škola u prirodi Škola plivanja/primorski zavičaj (Umag) svibanj - ZOO u Zagrebu listopad - kino ili kazalište i utakmica studeni - planetarij u školi - Advent u Zagrebu i muzej prosinac - posjet klizalištu u Dugom Selu siječanj - posjet kinu ili kazalištu i muzeju veljača - Andautonija/Ščitarjevo ožujak - jednodnevni izlet PP Kopački rit, Osijek i Đakovo svibanj - park prirode Medvednica i Medvedgrad rujan - muzej i kino listopad - Kestenijada Petrinja listopad - Dan otvorenih vrata studeni - Advent u Zagrebu, posjet sportskom natjecanju prosinac (utakmici) - klizanje u Dugom Selu siječanj - posjet zvjezdarnici/planetariju veljača - kazalište i muzej ožujak - jednodnevni izlet na otok Krk svibanj - Sportsko natjecanje 8. razreda svibanj - Listopadna šuma ili ribnjak - posjet HNK ili HRT Tel.: ; Fax: ; RAZREDI 5. RAZRED 6. RAZRED 7. RAZRED listopad - Arheološki muzej, kino ili kazalište studeni - Advent u Zagrebu, kino ili kazalište prosinac - Prirodoslovni muzej, posjet kinu ili kazalištu veljača - Upoznavanje sa drugim vjerskim zajednicama posjet pravoslavnoj grkokatoličkoj crkvi, židovskoj općini i islamskom centru u Zagrebu ožujak - maturalno putovanje u Istru svibanj - posjet vrhu Sljeme i spomeniku Oltar domovine listopad - kino ili kazalište i Tehnički muzej, književni susret u Društvu hrvatskih književnika studeni - posjet Vukovaru siječanj - Muzej suvremene umjetnosti i kino/kazalište veljača - posjet školi ili tvornici travanj - jednodnevni izlet Muzej krapinskih neandertalaca i svibanj 8.RAZREDI

40 dvorac Trakošćan - Sportsko natjecanje 8. razreda lipanj Razrednici su obvezni na početku nastavne godine s ovim planovima upoznati roditelje učenika Škola plivanja/škola u prirodi RAZRED BROJ UČENIKA IV. 90 ODREDIŠTE VRIJEME VODITELJI Istra 5. dana u svibnju učiteljice IV. razreda i učiteljica TZK 6. PLANOVI RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji rujan listopad prosinac siječanj ožujak svibanj lipanj srpanj - Godišnji plan i program rada škole za tekuću školsku godinu - Školski kurikul za tekuću školsku godinu - donošenje odluke o zakupu školskog prostora - davanje prethodne suglasnosti ravnatelja na zasnivanje radnih odnosa - usvajanje financijskog plana - usvajanje plana javne nabave - usvajanje godišnjeg financijskog obračuna - natjecanja učenika - donošenje odluke o raspisivanju natječaja za organizaciju Škole u prirodi i Škole plivanja Dan škole - izvješće o ostvarenim rezultatima na natjecanjima - izvješće o učenicima na kraju nastavne godine (pedagoginja) - usvajanje polugodišnjeg financijskog izvješća ravnatelj članovi Školskog odbora tijekom godine - aktualne teme po potrebi predsjednik Školskog odbora saziva i ravnatelj Tel.: ; Fax: ; 39