ZIMSKI SEMESTAR 2019/20. ŠKOLSKA GODINA. Ponedeljak 11:00-12:30 L OT Doc.dr Milorad Đurić Sreda 10:00-11:30 SR. Četvrtak 10:00-11:30 L

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ZIMSKI SEMESTAR 2019/20. ŠKOLSKA GODINA. Ponedeljak 11:00-12:30 L OT Doc.dr Milorad Đurić Sreda 10:00-11:30 SR. Četvrtak 10:00-11:30 L"

Транскрипт

1 I GODINA Osnovi pedagogije(i) Razvoj socijalnog rada kao profesije Doc.dr Saša Stepanović Ponedeljak :00-2:30 Doc.dr Milorad Đurić Sreda 0:00 - :30 SR Osnovi sociologije(i) Doc.dr Milorad Đurić Sreda 3:00 4:30 i SR Funkcionalna anatomija sa fiziologijom(i) Humana genetika(i) Osnovi psihologije (I) Razvojna psihologija(i) Teorijski modeli u savremenom socijalnom radu (I) Socijalna politika (I) Prof.dr Milisav Čutović Prof.dr Milisav Čutović Doc.dr Žilijeta Krivokapić Doc.dr Žilijeta Krivokapić Prof.dr Đorđe Stojanović Prof.dr Đorđe Stojanović Četvrtak 0:00-:30 Četvrtak :30-3:00 Petak 0:00-:30 Petak 2:00-3:30 i SR Petak 09:00-0:30 SR 2 Petak 0:30-2:00 SR 2

2 II GODINA Pedagoška psihologija(iii) Doc.dr Saša Stepanović Ponedeljak 2:30-4:00 Engleski jezik 2 (III) Doc.dr Irina Kovačević Ponedeljak 4:00 5:30 i SR Socijalna psihologija (III) Asocijalno i delinkventno ponašanje(iii) Dr Jelena Živković Sreda 3:00-4:30,, SR Doc.dr Sanja Đurđević Asistent: Dr Jelena Živković Prof.dr Milica Bošković /2 Sreda 4:30-6:00 Vežbe: 6:00-7:30 Osnovi neurologije(iii) Doc.dr Rosa Šapić Sreda 09:00-0:30 Psihijatrija (III) Doc.dr Rosa Šapić Sreda 0:30-2:00 SR Socijalni rad i zakonodavstvo (III) Radno i socijalno pravo (III) Četvrtak :00-2:30 SR 2 Doc.dr Ana Grbić Petak 09:00-0:30 SR 2

3 III GODINA Okupaciona terapija sa starim licima(v) Kognitivne strategije učenja(v) Teorije motivacije (V) Neurolingvistika(V) Ponedeljak 9:00 0:30 Prof.dr Tatjana Milivojević Ponedeljak :00-2:30 Prof.dr Tatjana Milivojević Utorak :00-2:30 Doc.dr Dragan Čauševac 2 SR 2 Sreda 4:30-6:00 Fonetika(V) Doc.dr Neda Milošević Sreda 4:00-5:30 3 Socijalna patologija (V) Doc.dr Vesna Dukanac Četvrtak 9:00 0:30 SR 3 Opšta psihopatologija (V) Vežbe: Milica Bošković Doc.dr Vesna Dukanac Ponedeljak 5:30 Četvrtak :00 2:30 SR 3 ingvistika (V) Doc.dr Vesna Borota Četvrtak 6:00-7:30 2 Razvoj komunikacije(v) Doc.dr Vesna Borota Četvrtak 8:00-9:30 2

4 Socijalni razvoj i planiranje (V) Doc. Uglješa Janković Petak 0:00-:30 SR Porodično pravo (V) Doc. dr Ana Grbić Petak 2:30-4:00 SR Okupaciona terapija i poremećaji ponašanja(v) Specifične teškoće učenja(v) Doc.dr Ivana Đukić Milosavljević Četvrtak 2:00-3:30 2 Doc.dr Gordana Čolić Petak 4:00-5:30 (V)

5 IV GODINA dnevnim boravcima za decu i odrasle dnevnim boravcima za decu i odrasle Okupacione terapije kod osoba kojima je potrebna posebna podrška adaptaciji radne sredine školskom okruženju Osnovi gerontologije Okupaciona terapija i fizička disfunkcija Neurorazvojni jezički poremećaji Preventivni programi u psihosocijlanoj praksi Doc.dr Saša Stepanović Doc.dr Emina Borjanić Bolić Ponedeljak 0:30 2:00 3 Ponedeljak 2:30-4:00 Ponedeljak 4:00 5:30 Utorak 0:00 :30 3 Doc.dr Ivana Ristić Utorak 2:00 4:5 Vežbe: 4:45 6:5 3 Doc.dr Emina Borjanić Utorak 2:30-4:00, SR 2 Bolić Doc.dr Veselin Medenica Sreda 09:00-0:30 2 Doc.dr Mila Bunijevac Sreda 0:00 - :30 2 Doc.dr Vesna Dukanac Doc.dr Nataša Sreda 3:00 4:30 SR 3 3

6 jubomirović 2/3 Socijalno preduzetništvo Poremećaji fluentnosti govora i jezika Socijalni rad sa počiniocima krivičnih dela Socijalni rad sa decom i mladima Specifične teškoće učenja Motorički govorni poremećaji Doc. dr Mile Draganović Sreda 0:00-:30 SR Doc.dr Vesna Borota Četvrtak 4:00-5:30 Doc.dr Sanja Đurđević saradnik : Mr Milica Filajdić Doc. dr Ivana Đukić Milosavljević Saradnik: Mr Mina Simatković Gordana Čolić Petak 2:00-3:30 Vežbe: 3:30-4:5 SR 3 Četvrtak 0:00 :30 SR 2 Gordana Čolić Petak 2:00-3:30