OBAVJEŠTENJE O NABAVCI /16

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OBAVJEŠTENJE O NABAVCI /16"

Транскрипт

1 Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu: u 11:46 OBAVJEŠTENJE O NABAVCI /16 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE IDB/JIB Kontakt osoba Emir Demić i Aida Mešić Adresa Danijela Ozme 7 Poštanski broj Općina/Grad Sarajevo (bhp) Sarajevo Centar (Sarajevo) Telefon (033) Faks (033) Elektronska pošta Internet adresa nabavka@izbori.ba I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju Kao pod I 1. I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Kao pod I 1. I 4. Adresa za dodatne informacije Kao pod I 1. I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN I 5.b. Nivo 1 / 7

2 Državni nivo I 5.c. Djelatnost Izvršna vlast I 6. Zajednička nabavka I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa? ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II 2. Podjela na lotove Da II 2.a. Broj lotova 3 II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za Više lotova II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum? II 4. II 4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka računarske,elektronske opreme i opreme za prenos podataka i glasa II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora računarska, elektronska oprema i oprema za prenos podataka i glasa II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) Glavni predmet Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci 2 / 7

3 II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)? ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu? III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora? Da. Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji. III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise III 4. Ograničenja za učešće Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost III 8. Rezervisan ugovor ODJELJAK IV: POSTUPAK IV 1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora Najniža cijena IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju 3 / 7

4 IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki? IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do IV 3.c. Novčana naknada IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje? IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Datum i vrijeme :00:00 IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda Datum i vrijeme :15:00 Adresa i mjesto Danijela Ozme 7, Sarajevo 4 / 7

5 ANEKS B Broj lota 1 I I 1. Naziv predmeta ugovora računarska oprema I 2. Kratak opis predmeta ugovora računarska oprema (razvojni računari, korisnički računari, korisnički printeri, grafička stanica-prenosni računar, laptop uređaji i uređaji za neprekidno napajanje UPS) II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) Glavni predmet Kompjuterska oprema i potrepštine III Ukupna količina ili obim ugovora PREMA SPECIFIKACIJI IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 50400,00 III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja do dva mjeseca na period trajanja za jednokratnu isporuku V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova sjedište Centralne izborne komisije BiH, Danijela Ozme 7, Sarajevo 5 / 7

6 ANEKS B Broj lota 2 I I 1. Naziv predmeta ugovora elektronska oprema I 2. Kratak opis predmeta ugovora elektronska oprema (multifunkcionalni uređaj koji se sastoji od tri funkcije-printer, skener i kopir aparat) II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) Glavni predmet Oprema za fotokopiranje i štampanje III Ukupna količina ili obim ugovora prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 15400,00 III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja do dva mjeseca na period trajanja za jednokratnu isporuku V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova sjedište Centralne izborne komisije BiH, Danijela Ozme 7, Sarajevo 6 / 7

7 ANEKS B Broj lota 3 I I 1. Naziv predmeta ugovora oprema za prenos podataka i glasa I 2. Kratak opis predmeta ugovora oprema za prenos podataka i glasa (faks aparat, prenosivi telefon i wireless router) II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) Glavni predmet Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške III Ukupna količina ili obim ugovora prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM 2500,00 III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja do dva mjeseca na period trajanja za jednokratnu isporuku V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova sjedište Centralne izborne komisije BiH, Danijela Ozme 7, Sarajevo 7 / 7