HŽ Infrastruktura d.o.o. Ulaganje u željeznicu ulaganje u budućnost Nikola Ljuban, dipl. ing. Rijeka, 1. listopada 2019.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "HŽ Infrastruktura d.o.o. Ulaganje u željeznicu ulaganje u budućnost Nikola Ljuban, dipl. ing. Rijeka, 1. listopada 2019."

Транскрипт

1 HŽ Infrastruktura d.o.o. Ulaganje u željeznicu ulaganje u budućnost Nikola Ljuban, dipl. ing. Rijeka, 1. listopada

2 Mreža željezničkih koridora za teretni prijevoz 2

3 Mreža pruga 3

4 HŽ Infrastruktura d.o.o Društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu RH Upravitelj željezničkom infrastrukturom u RH 2605 km pruga 37 % elektrificiranih pruga 10 % dvokolosiječnih pruga 531 kolodvor i stajalište 1511 ŽCP-ova 4907 radnika 109 tunela 540 mostova 4

5 Položaj koridora RFC 10 na mreži europskih pruga 5

6 Položaj koridora RFC 6 na mreži europskih pruga 6

7 Izvori financiranja željezničke infrastrukture ODRŽAVANJE I REGULACIJA PROMETA DRŽAVNI PRORAČUN TROŠARINE VLASTITA SREDSTVA INVESTICIJE EU FONDOVI KREDITI BANAKA DRŽAVNI PRORAČUN VLASTITA SREDSTVA 7

8 EU PROJEKTI ukratko 17 projekata u različitim fazama pripreme/izvedbe 2 ključna koridora bit će gotovo u cijelosti obnovljena EU sredstvima (RH1 i RH2) 3,0 3,4 mlrd. eura procijenjena vrijednost radova 56,9 mil. eura 8,8 mil. eura procijenjena vrijednost projektiranja procijenjena vrijednost studija HŽ Infrastruktura je pojedinačno najveći korisnik EU sredstava u RH 8

9 PROJEKTNI CILJEVI modernizacija željezničke infrastrukture u skladu sa Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI) povećanje brzine do 160 km/h podizanje razine sigurnosti uklanjanje uskih grla u cilju postizanja veće funkcionalnosti željezničkog sustava povećanje prijevozne i propusne moći te skraćenje vremena putovanja bolja povezanost luka i željeznice 9

10 EU PROJEKTI LEGENDA Izvedeni radovi Radovi u tijeku Javna nabava za izvođenje radova u tijeku Projektiranje u tijeku ili postupak javne nabave u tijeku Studije *Procijenjena vrijednost radova definirati će se u studijskoj dokumentaciji 10

11 EU PROJEKTI RADOVI U TIJEKU Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo Križevci Vrijednost projekta: 196,9 mil. eura Financiranje: Operativni program Promet Operativni program Konkurentnost i kohezija Opis projekta: Rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja nove dvokolosiječne pruge u duljini od 36,4 km (uključujući rekonstrukciju kolodvora Dugo Selo ) Status projekta: Radovi u tijeku 11

12 EU PROJEKTI RADOVI U TIJEKU Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec Sveti Ivan Žabno Vrijednost projekta: 30,1 mil. eura Financiranje: Operativni program Promet Operativni program Konkurentnost i kohezija Opis projekta: Izgradnja nove jednokolosiječne neelektrificirane željezničke pruge u duljini od 12,2 km Status projekta: U tijeku je postupak ishođenja uporabne dozvole 12

13 EU PROJEKTI RADOVI U TIJEKU Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić Zabok Vrijednost projekta: 80,8 mil. eura Financiranje: Operativni program Konkurentnost i kohezija Opis projekta: Modernizacija i elektrifikacija postojeće jednokolosiječne pruge u duljini od 23,8 km Status projekta: Radovi u tijeku 13

14 EU PROJEKTI RADOVI U TIJEKU Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata Partneri: Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura d.o.o. Vrijednost projekta: 35,6 mil. eura (HŽI dio: 26 mil. eura) Financiranje: Instrument za povezivanje Europe - CEF Opis projekta: Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg kolodvora Rijeka Brajdica i izgradnja novog intermodalnog kontejnerskog terminala Status projekta: Radovi u tijeku 14

15 EU PROJEKTI RADOVI U TIJEKU Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT) Partneri: Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura Vrijednost projekta: 31,6 mil. eura (HŽI dio: 22 mil. eura) Financiranje: Instrument za povezivanje Europe CEF Opis projekta: Rekonstrukcija teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka i izgradnja terminala za željeznički intermodalni prijevoz na kontejnerskom terminalu Zagrebačka obala Status projekta: Radovi u tijeku 15

16 EU PROJEKTI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE U TIJEKU Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci Vukovar Vrijednost projekta: 71,9 mil. eura Financiranje: Operativni program Konkurentnost i kohezija Opis projekta: Dogradnja, elektrifikacija, rekonstrukcija i obnova postojeće jednokolosiječne pruge u duljini od 18,7 km Status projekta: Postupak javne nabave za radove u tijeku 16

17 EU PROJEKTI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA RADOVE U TIJEKU Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci Koprivnica državna granica Vrijednost projekta: 297,1 mil. eura Financiranje: Instrument za povezivanje Europe CEF Opis projekta: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka u duljini od 42,6 km Status projekta: Postupak javne nabave za radove u tijeku 17

18 EU PROJEKTI PROJEKTIRANJE U TIJEKU Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac Karlovac Priprema projekta Vrijednost: 7,1 mil. eura Financiranje: Operativni program Promet Status projekta: Izrada projektne dokumentacije u tijeku Radovi Procijenjena vrijednost: 315 mil. eura Financiranje: Planirano iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Opis projekta: Rekonstrukcija i obnova postojeće željezničke pruge i izgradnja drugog kolosijeka uz postojeći u duljini od 44 km Status projekta: Planirani početak postupka javne nabave do kraja godine 18

19 EU PROJEKTI PROJEKTIRANJE U TIJEKU Priprema projekata i ostale projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu željezničke pruge na dionici Dugo Selo Novska, faza 1, 2 i 3 Priprema projekta Vrijednost: 16,8 mil. eura Financiranje: Operativni program Promet Status projekta: Izrada projektne dokumentacije u tijeku Radovi Procijenjena vrijednost: 572,5 mil. eura Opis projekta: Rekonstrukcija i obnova cijele jednokolosiječne pružne dionice te izgradnja drugog kolosijeka na dionicama Dugo Selo - Kutina i Lipovljani Novska (u duljini od 72 km), izgradnja potpuno nove dvokolosiječne elektrificirane željezničke pruge na dionici Kutina Lipovljani (u duljini od 10 km) 19

20 EU PROJEKTI PROJEKTIRANJE U TIJEKU Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu dionica pruge Škrljevo Rijeka Jurdani Vrijednost projekta: 5,4 mil. eura Financiranje: Instrument za povezivanje Europe CEF Status projekta: Izrada projektne dokumentacije u tijeku Radovi Procijenjena vrijednost: 270 mil. eura Opis projekta: Izgradnja drugog kolosijeka, Škrljevo - Rijeka Opatija-Matulji, modernizacija i obnova kolosijeka na pružnoj dionici Opatija-Matulji Jurdani, rekonstrukcija kolodvora Šapjane i stajališta Permani te rekonstrukcija signalno-sigurnosnog uređaja na dionici Jurdani Šapjane 20

21 EU PROJEKTI PROJEKTIRANJE U TIJEKU Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani Vinkovci Vrijednost projekta: 11,2 mil. eura Financiranje: Instrument za povezivanje Europe CEF Status projekta : Izrada studijske dokumentacije u tijeku Opis projekta: Rekonstrukcija dionice željezničke pruge Okučani Vinkovci u duljini od 131 km 21

22 EU PROJEKTI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA PROJEKTIRANJE U TIJEKU Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK Rijeka, na dionici Oštarije Škrljevo Procijenjena vrijednost: 7 mil. eura Financiranje: Instrument za povezivanje Europe CEF Status projekta: Postupak javne nabave za studijsku dokumentaciju u tijeku Opis projekta: Rekonstrukcija i modernizacija dionice Oštarije Škrljevo u duljini od 113,9 km 22

23 EU PROJEKTI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA PROJEKTIRANJE U TIJEKU Izrada studijske i projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije Procijenjena vrijednost: 9,4 mil. eura Financiranje: Operativni program Konkurentnost i kohezija Status projekta: Postupak javne nabave za studijsku dokumentaciju u tijeku Opis projekta: Modernizacija i izgradnja prometnog pravca Zagreb Rijeka na povezivanju šireg područja Karlovca i Oštarija 23

24 EU PROJEKTI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA IZRADU STUDIJSKE DOKUMENTACIJE U TIJEKU Projekti Procijenjena vrijednost ( ) Status projekta 1. Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja željezničkog čvora Zagreb 3,1 mil. Postupak javne nabave u tijeku 2. Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske Lepoglavska spojnica 1,5 mil. Postupak javne nabave u tijeku 3. Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Oštarije Knin željezničke pruge M604 Oštarije Knin Split 2,1 mil. Postupak javne nabave u tijeku 4. Izrada studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin Split željezničke pruge M604 Oštarije Knin Split, željezničke pruge M606 Knin Zadar i M607 Perković Šibenik 2,1 mil. Postupak javne nabave u tijeku 24

25 OSTALI PROJEKTI Projekt Procijenjena vrijednost ( ) Status projekta 1. Obnova dionice Savski Marof Zagreb Zapadni kolodvor, pruga DG Savski Marof Zagreb Glavni kolodvor radovi 44,7 mil. Postupak nabave po proceduri IBRD-a u tijeku izmjena DoN-a nadzor 1,1 mil. Postupak nabave po proceduri IBRD u tijeku 2. Ugradnja 49 željezničko-cestovnih prijelaza i 1 pješačkog prijelaza 9,9 mil. Ugovor za isporuku i ugradnju opreme u provedbi 3. Obnova dionice Virovitica Pitomača 20,2 mil. Postupak javne nabave u tijeku 4. Novi mjerni vlak 15,0 mil. Postupak nabave po proceduri EBRD-a u tijeku 5. Izvođenje radova na osiguranju 114 željezničko-cestovnih prijelaza 21,0 mil. Ugovor za projektiranje i radove u tijeku 6. Obnova dionice Greda Sunja (30,8 km), pruga Zagreb GK Sisak Novska 33,7 mil. Radovi u tijeku 7. Obnova pruga u čvoru Zagreb 12,1 mil. Radovi u tijeku 8. Modernizacija i obnova pruga i signalno-sigurnosnih uređaja na pruzi Oštarije Knin Split, dionice Oštarije Knin 17,5 mil. Radovi u tijeku 25

26 HVALA NA POZORNOSTI! Odgovornost za sadržaj ove prezentacije snosi isključivo HŽ Infrastruktura d.o.o. 26