14 Prijevoz i komunikacije. 225 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "14 Prijevoz i komunikacije. 225 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE"

Транскрипт

1 14 Prijevoz i komunikacije 225 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE

2 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o registriranim motornim vozilima, prometnim nesrećama i stradalim osobama u prometnim nesrećama dobiveni su neposredno od Ministarstva unutarnjih poslova, o javnim parkiralištima za bicikle i duljini biciklističkih staza od radne skupine ZG Cycle Unit Grada Zagreba, o prijevozu putnika od pravnih osoba koje se bave prijevozom putnika u gradskome i inozemnom prijevozu, podaci o elektroničkim uslugama od HAKOM-a, a podaci o poštanskim kapacitetima i pošiljkama od HP-a. Podaci o cestovnom prijevozu robe dobiveni su od Državnog zavoda za statistiku, koji podatke prikuplja izvještajnom metodom putem statističkog obrasca Tromjesečni izvještaj o cestovnom prijevozu robe (obrazac PA/T-11). Definicije Prijevoz je prevoženje putnika ili robe na određenoj udaljenosti od mjesta ukrcaja/utovara do mjesta iskrcaja/istovara, a prikazan je kao broj prevezenih putnika ili količine prevezene robe. Promet je kretanje vozila, putnika i robe, a prikazan je kao broj doputovalih ili otputovalih putnika ili kao količina utovarene ili istovarene robe. Putnik je svaka osoba koja je ušla u prijevozno sredstvo s namjerom da se preveze do određenog mjesta bez obzira na duljinu puta koju je prevalio u prometnom sredstvu. Unutrašnji prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja i mjesta iskrcaja unutar granica naše zemlje. 226 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE Obuhvat i usporedivost U podacima o motornim i priključnim vozilima obuhvaćena su ona motorna i priključna vozila koja smiju sudjelovati u prometu na cesti, koja su registrirana i imaju važeću prometnu dozvolu, odnosno koja su osigurana i označena pokusnim ili prenosivim pločicama. Za registrirano vozilo izdaju se prometna dozvola i registarske pločice. U statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe izvještajne jedinice su poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom robe, i vlasnici su ili korisnici cestovnog teretnog motornog vozila, a izabrani su metodom uzorka prema nosivosti vozila. Statističke jedinice promatranja su cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Biciklistički promet definiran je Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi od 30. ožujka donesen na temelju čl. 17 stavka 7. Zakona o cestama (NN, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.). Promet putnika tramvajem, autobusom i željeznicom obuhvaća promet putnika na području Grada Zagreba prema aktualnom teritorijalnom ustrojstvu koji je definiran Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.). Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta utovara u našoj zemlji i mjesta istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu. Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici, a zemlja utovara i istovara jest strana zemlja. Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednog kilometra. Biciklistička staza je prometnica namijenjena za promet bicikala, izgrađena odvojeno od kolnika i označena odgovarajućom prometnom signalizacijom. Biciklistička staza može biti izvedena kao jednosmjerna ili dvosmjerna, visinski ili tlocrtno odvojena od kolnika uz primjerenu širinu zaštitnog pojasa u odnosu na motorni promet. Duljina linije jest relacija koliko puta na dan jedno prijevozno sredstvo prometuje na određenoj relaciji. Broj linija prijevoza vlakom podrazumijeva broj vlakova koji prosječno radnim danom sudjeluju u gradskom prijevozu željeznicom na području Grada Zagreba. Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra.

3 Željezničko stajalište službeno je mjesto na pruzi u kojem se vlakovi za prijevoz putnika zaustavljaju sukladno voznom redu samo radi ulaska i izlaska putnika, a u kojem vlak za prijevoz putnika može početi ili završiti vožnju. Kolodvorska usluga obuhvaća usluge za informacije, rad prometne službe, korištenje prostora čekaonice, odlaznih perona, održavanje, rasvjetu, čišćenje i pranje kolodvorskog prostor, a naplaćuje se uz svaku kupljenu voznu kartu. Usluga se temelji na Općim uvjetima obavljanja kolodvorske djelatnosti i cjeniku usluga. Broj polazaka autobusa (autobusi u odlasku) predstavlja broj autobusa koji su napustili Autobusni kolodvor Zagreb u javnom linijskom prometu (tuzemnom i inozemnom). Promet domaćih zrakoplova podijeljen je na redoviti i izvanredni. Redoviti promet obavlja domaći prijevoznik na svojim redovitim linijama po redu letenja. U domaći promet domaćim zrakoplovima ubrojeni su i putnici na međunarodnim linijama ako ih zrakoplovi prevoze unutar zemlje, između dvije domaće zračne luke. Promet s inozemstvom odnosi se na međunarodne linije na kojima domaći zrakoplovi obavljaju promet između domaće i inozemne zračne luke. Podaci o prometu stranih zrakoplova odnose se na letove inozemnih zrakoplova u redovitome i izvanrednom prometu na međunarodnim linijama koje inozemne kompanije održavaju s našom zemljom. Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu jest broj priključaka svih tehnologija u nepokretnim i pokretnim javnim komunikacijskim mrežama. Poštanska usluga jest usluga koja uključuje svako postupanje s poštanskim pošiljkama od strane davatelja poštanskim usluga, osobito prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje poštanskih pošiljaka u unutarnjemu i međunarodnome poštanskom prometu. Pismovne i ostale pošiljke uključuju pismovne pošiljke, preporučene i vrijednosne pošiljke, pošiljke za slijepe, izravnu poštu, tiskanice i pošiljke s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI). Paket je poštanska pošiljka koja sadržava robu i predmete. Paketi obuhvaćaju broj prispjelih paketa u unutrašnji promet, odnosno broj paketnih pošiljaka primljenih iz inozemstva i otpremljenih u inozemstvo. EMS je posebna žurna pošiljka u dolaznom međunarodnom prometu koja se prenosi najbržim putem i primatelju uručuje uz potpis. Hpekspres usluga podrazumijeva prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje hpeksprespošiljke, poslovnog paketa i e-paketa. Navedene pošiljke smiju sadržavati pisano priopćenje, robu, novac i druge predmete. Pošiljatelju se izdaju odgovarajuće potvrde o primitku, a primatelju se uručuju uz potpis i upisivanje vremena uručenja, čime se potvrđuje primitak pošiljke u ugovorenom roku. 227 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i osoba koja je umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće bez obzira na državljanstvo. Podaci o broju ozlijeđenih i poginulih osoba u cestovnim prometnim nesrećama obuhvaća sve sudionike u prometnim nesrećama u Gradu bez obzira na državljanstvo. Elektronička komunikacijska usluga jest usluga koja se pruža uz naknadu, a sastoji se u cijelosti od prijenosa signala u elektroničkim komunikacijskim mrežama, uključujući usluge prijenosa u radiodifuzijskim mrežama.

4 14.1. Motorna vozila i gradski prijevoz Registrirana vozila, stanje 31. prosinca ukupno u privatnom vlasništvu motorna broj vozila tramvaj priključna Gradski prijevoz prevezeni putnici, tis. broj autobusa autobus prevezeni putnici, tis Izvor: MUP i ZET d. o. o. 228 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE G Prevezeni putnici u gradskom prijevozu tramvaj autobus prevezeni putnici, tis

5 14.2. Registrirana vozila, stanje 31. prosinca Ukupno mopedi motocikli osobni automobili autobusi teretna i radna vozila ostala vozila Ukupno Fizička osoba Pravna osoba Ukupno Fizička osoba Pravna osoba Ukupno Fizička osoba Pravna osoba Ukupno Fizička osoba Pravna osoba Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE Ukupno Fizička osoba Pravna osoba Cestovni prijevoz robe ukupno Prevezena roba, tis. t unutrašnji prijevoz međunarodni prijevoz ukupno Tonski kilometri, tis. unutrašnji prijevoz Izvor: MUP međunarodni prijevoz Izvor: DZS

6 14.4. Parkirališta za bicikle Broj lokacija Broj stalaka Broj bicikala Izvor: Grad Zagreb, ZG Cycle Duljina biciklističkih staza km Ukupno Prometna mreža Sportsko rekreativne svrhe Izvor: Grad Zagreb, ZG Cycle Prijevoz tramvajem 1) 230 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE Broj linija ukupno dnevne noćne Duljina linija, km Broj putnih mjesta u tramvaju Prijeđeni km, tis. Prevezeni putnici, tis ) Tramvaj s konjskom zapregom pušten je u promet 5. rujna i prevozio je građane Zagreba do 18. kolovoza 1910., kada počinje voziti električni tramvaj Prijevoz gradskim autobusom 1) Broj linija ukupno dnevne noćne posebne Duljina linija, km Broj putnih mjesta u autobusu Prijeđeni km, tis. Izvor: ZET d. o. o. Prevezeni putnici, tis ) Podaci se odnose na sve linije autobusa Zagrebačkog električnog tramvaja Prijevoz uspinjačom 1) Izvor: ZET d. o. o. Duljina linije, m Broj mjesta Efektivni sati rada Prevezeni putnici, tis ) Uspinjača Zagrebačkog električnog tramvaja puštena je u promet 8. listopada godine. Izvor: ZET d. o. o.

7 14.9. Prijevoz željeznicom 1) Duljina željezničke pruge, km Broj linija prijevoza vlakom Prevezeni putnici, tis * * * * ) Vidi Metodološka objašnjenja. Izvor: HŽPP Putnici na stajalištima na području Grada Zagreba 1) Smjer vožnje vlaka 1. Savski Marof - Zagreb GK i Zagreb GK - Dugo Selo Željezničko stajalište: Ulazak/izlazak putnika 2) Sesvetski Kraljevec Sesvete Čulinec Trnava Maksimir Zagreb GK Zagreb Zapadni kolodvor Kustošija Vrapče Gajnice Podsused stajalište Zagreb GK - Rijeka Željezničko stajalište: Zagreb GK Remetinec Hrvatski Leskovac Horvati Mavračići Zagreb GK - Sisak - Novska Željezničko stajalište: Zagreb GK Zagreb Klara Buzin Odra Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE 1) Vidi Metodološka objašnjenja. 2) Procjena ulaska/izlaska putnika. Izvor: HŽPP; obrada: GUSPRG - Odjel za statistiku

8 Usluge Autobusnog kolodvora Zagreb Vrsta usluge Mjerna jedinica usluge Vozne karte broj Kolodvorske usluge kn Autobusi u odlasku broj Garderoba kn Izvor: Autobusni kolodvor Zagreb Promet u Zračnoj luci Zagreb 1) 232 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE zrakoplova (otpremljeni i prispjeli) Promet putnika (otputovali i doputovali) teret, t (otpremljeni i prispjeli) ) Novi terminal Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman otvoren je 21. ožujka G Putnici prevezeni zračnim prometom Izvor: MZLZ Franjo Tuđman broj putnika

9 Domaći promet i promet s inozemstvom u Zračnoj luci Zagreb Promet zrakoplova Prijevoz putnika zrakoplovom Prijevoz domaćim inozemnim robe i pošte, ukupno domaćih inozemnih ukupno zrakoplovima zrakoplovima t Ukupno Domaći promet Promet s inozemstvom Ukupno Domaći promet Promet s inozemstvom Ukupno Domaći promet Promet s inozemstvom Ukupno Domaći promet Promet s inozemstvom Ukupno Domaći promet Promet s inozemstvom Izvor: MZLZ Franjo Tuđman 233 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE

10 Promet zrakoplova prema prijevozniku u Zračnoj luci Zagreb 234 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE Promet zrakoplova ukupno Promet putnika domaćim avioprijevoznicima inozemnim avioprijevoznicima dolazak odlazak tranzit dolazak odlazak tranzit Ukupno Redoviti promet Izvanredni promet Ostali nekomercijalni promet Ukupno Redoviti promet Izvanredni promet Ostali nekomercijalni promet Ukupno Redoviti promet Izvanredni promet Ostali nekomercijalni promet Ukupno * Redoviti promet * Izvanredni promet * Ostali nekomercijalni promet * Ukupno Redoviti promet Izvanredni promet Ostali nekomercijalni promet Izvor: MZLZ Franjo Tuđman

11 Prometna sredstva Zračne luke Zagreb Poletno - sletna staza duljina, m širina, m autobusi u zračnoj luci Sredstva za rad na platformi vozila za opskrbu (catering) vučna vozila (traktori) auto-liftovi i cargo platforme stube za putnike kolica za prijevoz prtljage vatrogasna vozila snjego-čistači Ostalo agregati autocisterne i teretna vozila Prometne nesreće i osobe nastradale u prometnim nesrećama ukupno Prometne nesreće s materijalnom štetom s nastradalim osobama Nastradale osobe zračni mostovi Izvor: MZLZ Franjo Tuđman ukupno poginule ozlijeđene Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE Izvor: MUP Elektrokomunikacijske usluge Broj priključaka nepokretne mreže Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu (DSL, kabelske mreže i dr.) Gustoća priključaka širokopojasnog pristupa internetu (broj priključaka u odnosu na broj stanovnika) Pošta i kapaciteti ,51%* 30,36%* 31,45%* 33,33%* 34,64% Izvor: HAKOM Poštanski uredi Šalteri Poštanski kovčezići Dostavni rajoni Poštari Izvor: HP d. d.

12 Poštanske pošiljke Pismovne i ostale pošiljke, tis Unutrašnji promet, primljene Inozemni promet, primljene/otpremljene EMS i hpekspres, tis Unutrašnji promet, primljene Inozemni promet, primljene/otpremljene Paketi, tis. kom Unutrašnji promet, primljeni Inozemni promet, primljeni/otpremljeni Izvor: HP d.d. 236 Statistički ljetopis Grada Zagreba / PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE