BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD. 1.siječnja do 31.prosinca 2018.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD. 1.siječnja do 31.prosinca 2018."

Транскрипт

1 GRAD KORČULA KORČULA Trg Antuna i Stjepana Radića 1 Šifra grada: 204 Broj RKP-a: DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU PODRUČNI URED DUBROVNIK DUBROVNIK Matični broj: Vukovarska 6 OIB: Razina: 22 Šifra djelatnosti: 8411 BILJEŠKE UZ PR-RAS: BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.siječnja do 31.prosinca AOP prihodi poslovanja veći su od prethodne godine za iznos od kn. Povećanje prihoda poslovanja pretežito se odnosi na povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak od kn i poreza na imovinu u iznosu od kn dok su prihodi od pomoći smanjene za kn kapitalnih pomoći proračunu od MRRFEU-a radi nezapočimanja i nerealizacije započetih projekata financiranih iz sredstava ministarstva. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose kn dok ih u prethodnoj godini nije ni bilo. Odnose se na financiranje projekata sanacije zgrade Gradskog muzeja i obnove Južnog zida. Prihodi od imovine povećani su za kn a odnose se na povećanje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine kao i prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade i to pretežito radi povećanja naknada za zakup imovine. Prihodi od komunalnog doprinosa veći su za kn. AOP 148 rashodi poslovanja veći su u odnosu na prethodnu godinu za iznos od kn. Povećanje se odnosi u skupini 31 rashodi za zaposlene kn i to radi zapošljavanja osoba na javnim radovima. Povećanje u skupini 32 od kn pretežito se odnosi na troškove zaposlenih u javnim radovima, na povećanje rashoda za energiju kn i povećanih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kn radi usklađivanja sa poslovnim partnerom Tommy d.o.o. za prethodne godine. Veća odstupanja u rashodima odnose se i na povećanje prijenosa proračunskim korisnicima u iznosu od kn radi povećanih troškova za opremanje i investicijsko ulaganje proračunskih korisnika. AOP 289 prihodi od prodaje nefinancijske imovine veći su za kn u odnosu na prethodnu godinu i to se povećanje uglavnom odnosi na prihode od prodaje građevinskih zemljišta. AOP 341 rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su u odnosu na prethodno razdoblje za kn. Značajnije povećanje odnosi se na rashode za kupnju građevinskog zemljišta za projekte grada kn i to za groblja i sportsku zonu. Značajnije povećanje nalazi se

2 na podskupini 421 rashoda za građevinske objekte u iznosu od kn pretežito radi projekta sanacije zgrade Gradskog muzeja. Povećani su rashodi na podskupini 423 prijevozna sredstva u iznosu od kn, radi kupnje novog službenog vozila. Značajnije smanjenje rashoda nalazi se na podskupini 426 nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od kn i to se pretežito odnosi na smanjenje rashoda za dokumentaciju za poslovne objekte. AOP 410 primitaka od financijske imovine i zaduživanja u ovoj godini nije bilo. AOP 518 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova manji su nego u prethodnoj godini za iznos od kn radi kratkoročnog kredita OTP Banke d.d., koji je u cijelosti isplaćen u prethodnoj godini te se izdaci odnose na otplatu glavnice dugoročnog kredita. AOP 641 stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja veće je od prethodne godine za iznos od kn što se odnosi: na prihod od tekućih i kapitalnih pomoći iz sredstava EU koja će biti utrošena u narednoj godini, na refundaciju MRRFEU-a za projekte financirane vlastitim sredstvima u prethodnoj godini te na kapitalnu pomoć županije Dubrovačko-Neretvanske u iznosu od kn koja će namjenski biti utrošena u narednoj godini. Grad Korčula od godine uspostavlja sustav rizničnog poslovanja te su priljevi novčanih sredstava kao i odljevi sredstava svih proračunskih korisnika na jedinstvenom računu riznice Grada što je iskazano na AOP-u 639 i 640. BILJEŠKE UZ BILANCU: Ukupna nefinancijska imovina Grada u godini povećana je za kn, dok ispravak vrijednosti iznosi kn. Ukupna financijska imovina povećana je za kn od čega novac u banci i blagajni je povećan u iznosu od kn. Potraživanja za prihode poslovanja povećana su za iznos od kn a od prodaje nefinancijske imovine su smanjena za iznos od kn. Ukupne obveze u odnosu na početno stanje veće su za iznos od kn i iznose kn od čega nedospjele obveze iznose kn. v.d. pročelnice: Bernarda Tomić

3 SUDSKI SPOROVI U TIJEKU R.br. Tužitelj Tuženik Sažeti opis prirode spora Procjena financijskog učinka Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava 1 Poša Ivan "Srbać" Grad Korčula utvrđivanje prava vlasništva ,00 3 godine 2 Poša Tonči i Ivan Grad Korčula utvrđivanje prava vlasništva ,00 1 godina 3 Belić Boris Grad Korčula isplata naknade ,00 1 godina 4 Grad Korčula Ivančević Vesna predaja u posjed ,00 3 godine 5 Didović Ivan Grad Korčula radi uznemiravanja i činidbe ,00 3 godine 6 Fabris ivica Grad Korčula utvrđivanje prava vlasništva 5.001,00 3 godine 7 Fabris Đani Grad Korčula utvrđivanje prava vlasništva ,00 2 godine 8 Grad Korčula Roso Ivan predaja u posjed ,00 2 godine 9 Grad Korčula Beck Vladimir predaja u posjed ,00 3 godine 10 Grad Korčula Lozica B., Bojić N. i Farac A. predaja u posjed ,00 3 godine 11 Grad Korčula Moreška d.o.o. isplata naknade ,00 2 godine 12 Poša Nikola Grad Korčula utvrđivanje prava vlasništva ,00 1 godina UKUPNO ,00 UPRAVNI SPOROVI U TIJEKU 1. Zahtjev za isplatu naknade-obitelj Tasovac-Ministarstvo pravosuđa-grad Korčula (zainteresirana strana) procjena financijskog učinka ,00 kn, procijenjeno vrijeme - 3 godine. 2. Zahtjev za isplatu naknade-obitelj Kriletić, Batistić i dr.-grad Korčula (stranka u postupku-potencijalni obveznik plaćanja naknade) procjena financijskog učinka ,00 kn glavnica, ,00 kamate i troškovi, procijenjeno vrijeme - 3 godine. Korčula, godine

4 GRAD KORČULA POPIS ZADUŽNICA R.br.- OZNAKA NAZIV IZNOS NAMJENA NAPOMENA 3.1. Alfred Seba "FREDY" kn javna površina nova 5.00 Alen Depolo kn javna površina iz Andromeda nekretnine d.o.o kn javna površina iz Anima Fides trgovina kn klupe aktivno Arheo Plan d.o.o kn ugovor iz Auro domus d.o.o kn javna površina iz Bilić d.o.o kn povrat duga potpisana cesija Borko Ivančević kn javna površina iz Buculin d.o.o kn zakup posl. prost. aktivno iz Buculin d.o.o kn zakup posl. prost. aktivno iz BUGA d o.o kn javna površina iz Codplus j.d.o.o kn Ugovor Cvita Bokšić Ugostiteljski obrt "AGAVA" kn javna površina aktivno iz 14., još do Damir Arnold - Voćko kn javna površina aktivno iz Damir Ružić kn javna površina iz Danica Skokandić - Karizma kn prostor na naplati Danilo Srnić kn javna površina iz Demaco d.o.o kn ugovor iz Dominče commerce d.o.o kn javna površina iz Dragan Curać kn javna površina iz Dragan Šeparović kn javna površina iz b Drago Milović kn javna površina aktivan iz c Dražen Maričić kn zakup posl. prost. aktivan iz d Dražen Maričić kn zakup posl. prost. aktivan iz e Dražen Maričić kn zakup posl. prost. aktivan iz Dušica Manojlović kn javna površina iz Đorđe Cebalo "ZIDINE" kn javna površina dug Enes Bakarić kn ugovor iz Emanuela Palić kn javna površina aktivna iz Europski obalni avioprijevoznik d.o.o kn zakup posl. prost. aktivan iz Frano Gavranić - konoba "KOMIN" kn površina aktivan iz Fundamentum j.d.o.o kn javna površina iz GEM Mediteran Adriatica d.o.o kn javna površina iz Habib Beriša kn javna površina iz HD-COMS d.o.o kn ugovor iz Hrvatska Lutrija d.o.o kn zakup posl. prost. aktivan iz 13, Hrvatski telekom d.d kn zakup posl. prost. iz Hrvoje Kapelina kn zakup posl. prost. aktivan iz Hrvoje Kapelina kn zakup posl. prost. aktivan iz GEMINUS STILLE d.o.o kn ugovor iz 09.

5 39.2 GEO data d.o.o kn ugovor iz Ideo dizajn kn ugovor iz Ilišković d.o.o kn javna površina iz Ilišković d.o.o kn javna površina iz In medio maris d.o.o kn javna površina iz Ivanka Batarilo Caffe bar "NINO" kn javna površina na naplati Ivica Babić - Babić kn prostor aktivan iz Ivo Sardelić kn javna površina iz iz Ivo Sardelić kn javna površina iz Ivona Kapor Ugostiteljski obrt "Millenium"vl kn zakup posl. prost. aktivna iz Ivona Kapor Ugostiteljski obrt "Millenium"vl kn javna površina aktivna iz Ivona Kapor Ugostiteljski obrt "Millenium"vl kn javna površina aktivna iz Jadrolinija Rijeka kn javna površina iz Jakov Gatti Caffe bar "ŽAK" kn javna površina aktivan iz 11, još Jakša Đivanović Ugostiteljski obrt "KARKAR" kn javna površina na naplati 52.1 Jelena Bosnić kn javna površina iz Jure Poša kn javna površina iz Kondura d.o.o kn ugovor iz KORKYRA NAUTIKA d.o.o kn javna površina ativana iz Kristina Fazinić kn javna površina iz Kristina Živkušić kn javna površina aktivna iz Kuća Marka Pola d.o.o kn ugovor iz Lag kn ugovor Iz Lavanda Maris d.o.o kn javna površina iz LUXING d.o.o. - Josip Ušaj kn ugovor iz Ljekarna Korčula kn zakup posl. prost. iz Ljiljana Žaknič kn javna površina iz Maja Kršinić kn javna površina iz Margita Padovan - Padovan kn javna površina aktivna iz Margita Padovan - Padovan kn javna površina aktivna iz Mario Andreis "Andreis Nekretnine kn zakup posl. prost. aktivan iz Mario Tomić "Ćakula" kn zakup posl. prost. aktivan iz Marko Depolo kn javna površina iz Marko Polo Tourist Service d.o.o kn javna površina iz Mika Brdakić "Fast food Curioso kn javna površina aktivan iz Mirta Kumić kn javna površina iz 12., na naplati 65.1 Nenad Salečić Pizzeria "CAENAZZO" kn javna površina iz Nikola Duspara kn javna površina iz Nikolla Berišić "PETRA & EVA" kn javna površina aktivan iz NOTOS d.o.o kn javna površina aktivan iz iz NOTOS d.o.o kn javna površina iz Paval Šain kn javna površina aktivno iz ,00 kn iz Paval Šain kn javna površina iz Petar Radaić "Moro" kn zakup posl. prost. iz 09, aktivan

6 75.4 Petar Radaić "Moro" kn zakup posl. prost. iz Pistej d.o.o kn zakup posl. prost. iz Saš Dalip -TO "Zora 78" kn ugovor iz Siniša Jagatić kn javna površina aktivan iz 13. Pizzeria Amfora 89.0 Studenac d.o.o kn zakup posl. prost. iz Subotić i Veić d.o.o kn javna površina aktivan iz Šukrija Selmović Obrt "LEA" kn dano na naplatu na naplati Teodor Foretić kn javna površina iz Tisak d.d kn zakup posl. prost. iz Trojan Botica kn zakup posl. prost. iz b Ured Vojnović d.o.o kn ugovor iz Velko Grbin kn javna površina iz Viktor Knežević kn javna površina iz Zlatko Šeparović kn javna površina iz 14 UKUPNO 107 Žarko Žaknić kn javna površina na naplati 110 Željko Vida kn ugovor iz kn Korčula, godine