PREDMET: Amandmani na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PREDMET: Amandmani na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi"

Транскрипт

1 PREDMET: Amandmani na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE n/p predsjedniku Tihomiru Čordaševu Podnose se amandmani na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, kako slijedi: Amandman na članak 1. Članak 1. mijenja se i glasi: " U Odluci o komunalnoj naknadi ( Službene novine Primorsko - goranske županije broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11,54/12 i 51/13) članak 3. mijenja se i glasi: Na području Grada utvrđuje se šest zona za određivanje visine komunalne naknade za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor, neizgrađeno građevno zemljište, za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti, kako slijedi: Obuhvaća Ulicu Korzo. I Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar - Sušak, Luka i Brajda - Dolac (osim Ulice Korzo). II V Zamet.

2 Obrazloženje Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu Prijedlog Odluke), u njezinom članku 1. izmijenjen je članak 3. Odluke o komunalnoj naknadi kojim se propisuje da se na području Grada utvrđuje šest zona za određivanje visine komunalne naknade za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište, a pet zona za određivanje visine komunalne naknade za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti te za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti, i to na način kako slijedi: " Članak 1. U Odluci o komunalnoj naknadi ( Službene novine Primorsko - goranske županije broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11,54/12 i 51/13) članak 3. mijenja se i glasi: Na području Grada utvrđuje se šest zona za određivanje visine komunalne naknade za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište, kako slijedi: Obuhvaća Ulicu Korzo. I Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar - Sušak, Luka i Brajda - Dolac (osim Ulice Korzo). II V Zamet. Na području Grada utvrđuje se pet zona za određivanje visine komunalne naknade za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti te za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti, kako slijedi: Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar - Sušak, Luka i Brajda Dolac. 2

3 I II Zamet. " Obzirom na činjenicu da je dodatnom analizom Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi utvrđeno da bi ovakvim načinom određivanja zona došlo do značajnog povećanja visine komunalne naknade za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti, predlaže se na području Grada utvrditi šest zona za određivanje visine komunalne naknade za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor, neizgrađeno građevno zemljište,za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, te za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti. Ovim amandmanom u Prijedlogu Odluke članak 1. mijenja se i glasi: " Članak 1. " U Odluci o komunalnoj naknadi ( Službene novine Primorsko - goranske županije broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09, 55/09, 52/10, 48/11,54/12 i 51/13) članak 3. mijenja se i glasi: Na području Grada utvrđuje se šest zona za određivanje visine komunalne naknade za stambeni prostor, prostor koji koriste neprofitne organizacije, garažni prostor, neizgrađeno građevno zemljište, za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja ostale djelatnosti, kako slijedi: Obuhvaća Ulicu Korzo. I Potok, Banderovo, Pećine, Grad Trsat, Belveder, Centar - Sušak, Luka i Brajda - Dolac (osim Ulice Korzo). II 3

4 V Zamet." Amandman na članak 2. Članak 2. mijenja se i glasi: " Članak 4. mijenja se i glasi: " Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište iznosi: - za drugu zonu - 0,41 - za treću zonu - 0,36 - za četvrtu zonu - 0,32 - za petu zonu - 0,27 - za šestu zonu 0,22. Koeficijent zone (Kz) za prostor koji koriste neprofitne organizacije za sve zone iz članka 3. stavka 1. ove Odluke iznosi 0,27. Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti iznosi: - za prvu zonu 1,00 - za drugu zonu - 0,92 - za treću zonu - 0,82 - za četvrtu zonu - 0,61 - za petu zonu - 0,40 za šestu zonu - 0,33." Obrazloženje Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu Prijedlog Odluke), u njezinom članku 2. izmijenjen je članak 4. Odluke o komunalnoj naknadi kojim se propisuju koeficijenti zona (Kz) stambeni prostor, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište, za prostor koji koriste neprofitne organizacije, kao i za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti, te za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti, i to na način kako slijedi: " Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: 4

5 "Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište iznosi: - za drugu zonu - 0,41 - za treću zonu - 0,36 - za četvrtu zonu - 0,32 - za petu zonu - 0,27 - za šestu zonu 0,22. Koeficijent zone (Kz) za prostor koji koriste neprofitne organizacije za sve zone iz članka 3. stavka 1. ove Odluke iznosi 0,27. Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti iznosi: - za drugu zonu - 0,80 - za treću zonu - 0,58 - za četvrtu zonu - 0,40 - za petu zonu - 0,33. Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi zaostale djelatnosti iznosi: - za drugu zonu - 0,82 - za treću zonu - 0,61 - za četvrtu zonu - 0,40 - za petu zonu - 0,33. " Obzirom na činjenicu da je dodatnom analizom Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi utvrđeno da bi ovako propisanim koeficijentima zone (Kz) došlo do značajnog povećanja visine komunalne naknade za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti, predlaže se izmijeniti članak 2. Prijedloga Odluke na način da se u članku 4. Odluke o komunalnoj naknadi propišu jedinstveni koeficijenti zone (Kz) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti i za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti. Ovim amandmanom u Prijedlogu Odluke članak 2. mijenja se i glasi: " Članak 2. " Članak 4. mijenja se i glasi: " Koeficijent zone (Kz) za stambeni prostor, garažni prostor te za neizgrađeno građevno zemljište iznosi: - za drugu zonu - 0,41 - za treću zonu - 0,36 - za četvrtu zonu - 0,32 - za petu zonu - 0,27 - za šestu zonu 0,22. 5

6 Koeficijent zone (Kz) za prostor koji koriste neprofitne organizacije za sve zone iz članka 3. stavka 1. ove Odluke iznosi 0,27. Koeficijent zone (Kz) za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za građevno građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti iznosi: - za prvu zonu 1,00 - za drugu zonu - 0,92 - za treću zonu - 0,82 - za četvrtu zonu - 0,61 - za petu zonu - 0,40 - za šestu zonu - 0,33." 6