Poslovanje s građanima

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Poslovanje s građanima"

Транскрипт

1 promjenjivih temeljem Odluke Uprave ili drugog nadležnog tijela Poslovanje s građanima Informacija o načinu promjene kamatnih stopa depozita građana promjenjivih temeljem Odluke Uprave ili drugog nadležnog tijela 1 1 Kategorija kamate (P) u skladu s Načelima za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima Privredne banke Zagreb d.d. ili tzv. administrativne promjenjive kamatne stope

2 Stranica: 2/6 Sadržaj: 1 UVOD INTERNI BAZNI KAMATNI INDEKS UVJETI PROMJENE ADMINISTRATIVNIH KAMATNIH STOPA NA DEPOZITE GRAĐANA... 5

3 Stranica: 3/6 1 UVOD U skladu s Načelima za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Načela) Banka 2 u depozitnom poslovanju ugovara s klijentima i kamate Promjenjive temeljem Odluka Uprave ili drugog nadležnog tijela (P), tzv. administrativne kamatne stope. Administrativna kamatna stopa je promjenjiva kamatna stopa kojoj se visina ugovorene kamatne stope mijenja sukladno odlukama nadležnih tijela. Ovom informacijom pojašnjava se način promjene ugovorenih administrativnih kamatnih stopa u poslovanju s građanima odnosno parametri koji utječu na promjenu ugovorenih administrativnih kamatnih stopa. 2 Privredna banka Zagreb d.d.

4 Stranica: 4/6 2 INTERNI BAZNI KAMATNI INDEKS U svrhu određivanja promjene administrativnih kamatnih stopa Banka izračunava Interni bazni kamatni indeks. Interni bazni kamatni indeks <I> čini ponderirani zbroj 3 slijedećih parametara: Uprosječene kamatne stope na depozite stanovništva i trgovačkih društava na domaćem tržištu (izvor: Uprosječene kamatne stope za sekundarne izvore financiranja, tj. zaduženja kod inozemnih banaka Kratkoročne referentne kamatne stope EURIBOR 6M 4 Premije likvidnosti koja predstavlja tržišnu kotaciju premije za kreditni rizik zemlje CDS 5 Regulatornog troška (trošak izdvajanja obvezne rezerve, minimalno potrebnih deviznih potraživanja i sl., izvor: Interni bazni kamatni indeks <I> jest osnovni parametar pri odlučivanju o promjeni ugovorenih kamatnih stopa promjenjivih po Odluci Uprave. Ukoliko se Interni bazni kamatni indeks u promatranom razdoblju promijeni u skladu s uvjetima iz poglavlja 3 u nastavku dokumenta, Banka može donijeti odluku o korekciji promjenjive kamatne stope. 3 Ponderirani zbroj svaki pojedini parametar u zbroju ima različit težinski faktor te stoga različito doprinosi ukupnom zbroju. Na primjer, promjena parametra EURIBOR 6M manje utječe na ukupnu vrijednost indeksa <I> jer ima manji težinski faktor u odnosu na parametar Uprosječene kamatne stope. 4 EURIBOR 6M - Euribor (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja prosjek kamatnih stopa po kojima više od 50 europskih banaka međusobno posuđuje sredstva i kao takav smatra se najvažnijom referentnom kamatnom stopom europskog novčanog tržišta. 6M EURIBOR šestmjesečni Euribor - referentna cijena na rok posudbe od 6 mjeseci. Više informacija na i 5 CDS - Credit Default Swap (CDS) se koristi kao uobičajena mjera kreditnog rizika zemlje, odnosno premija za rizik. Predstavlja ugovor o financijskom derivatu između dvije zainteresirane strane i uobičajeno se može odnositi na zajam ili obveznicu. Više o CDS na

5 Stranica: 5/6 3 UVJETI PROMJENE ADMINISTRATIVNIH KAMATNIH STOPA NA DEPOZITE GRAĐANA Odluke o promjeni administrativnih kamatnih stopa donose se u odnosu na promjenu vrijednosti Internog baznog kamatnog indeksa <I> na referentne datume u godini i to na i Odluka o promjeni administrativnih kamatnih stopa može se donijeti i primijeniti u roku od slijedećih 6 mjeseci iza promatranog referentnog datuma. Obavijesti o promjenama administrativnih kamatnih stopa objavljuju se u skladu sa zakonskim propisima i objavljenim pravilima 6. Promjena kamatnih stopa može slijediti ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti: Ako se vrijednost Internog baznog kamatnog indeksa na ili u odnosu na prethodni referentni datum promijenila više od 30 b.p. 7 ili Ako se vrijednost Internog referentnog baznog kamatnog indeksa na ili u odnosu na baznu referentnu vremensku točku promijenila više od 50 b.p. Bazna referentna vremenska točka inicijalno je postavljena na datum U slučaju promjene administrativne kamatne stope postavlja se nova bazna referentna vremenska točka. Odluka o promjeni administrativne kamatne stope može se odnositi i samo na određeni dio portfelja depozita ugovorenih s administrativnom kamatnom stopom. Stoga ti dijelovi portfelja mogu s vremenom imati svoje zasebne bazne referentne vremenske točke u odnosu na koje se prate daljnje promjene Internog baznog kamatnog indeksa. 6 Objavljeno u dokumentu Načela za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima Privredne banke Zagreb d.d. 7 b.p. eng. basis point - jedinica mjere koja se koristi u financijama za opisivanje postotnih promjena, npr. kod kamatnih stopa. Jedan basis point je ekvivalent 0.01% (od 1/100inka posto) ili 0,0001 u decimalnom obliku.

6 Stranica: 6/6 U slučaju odluke o promjeni administrativne kamatne stope, kamatna stopa se može promijeniti najviše za vrijednost promjene Internog referentnog kamatnog indeksa uvećanog za ne više od 50 b.p. Apsolutna vrijednost promjene kamatne stope može biti različita po različitim valutama, ročnostima i razredima iznosa depozita. U svakom slučaju, Banka na temelju svoje diskrecione ocjene, ali u skladu s navedenim uvjetima, donosi odluku o promjeni i visini promjene kamatne stope. Banka može individualno s pojedinim klijentima ugovoriti i višu kamatnu stopu od standardne kamatne stope koja je javno objavljena u pregledima kamatnih stopa. Ovakve situacije mogu se javiti u slučajevima kod klijenata koji s Bankom imaju posebno razvijen odnos, npr. intenzivno koriste više grupa proizvoda, u situacijama kada Banka želi stimulirati prikupljanje određenih vrsta depozita i dr. Tada Banka može ugovoriti određeni iznos individualno dogovorene kamatne stope koji se dodaje na standardnu kamatnu stopu. U individualno dogovorenom dijelu kamatne stope može naknadno doći do korekcije neovisno o prikazanoj metodologiji promjene administrativne kamatne stope, zbog promjena koje su u međuvremenu nastupile, odnosno ukoliko se izmijene okolnosti zbog kojih je Banka ugovorila individualni dio kamatne stope. Također, Banka može na temelju svoje diskrecione odluke korigirati kamatne stope na više bez obzira na kretanja ovdje navedenih parametara.