Poslovanje s građanima

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Poslovanje s građanima"

Транскрипт

1 temeljem Odluke Uprave ili drugog nadležnog tijela Banke Poslovanje s građanima Informacija o načinu promjene kamatnih stopa depozita građana temeljem Odluke Uprave ili drugog nadležnog tijela Banke

2 Stranica: 2/6 Sadržaj: 1 UVOD PARAMETRI PROMJENJIVOSTI UVJETI PROMJENE ADMINISTRATIVNIH KAMATNIH STOPA NA DEPOZITE GRAĐANA... 5

3 Stranica: 3/6 1 UVOD Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) u depozitnom poslovanju ugovara s klijentima i kamate promjenjive temeljem Odluka Uprave ili drugog nadležnog tijela, tzv. administrativne kamatne stope. Administrativna kamatna stopa je promjenjiva kamatna stopa kojoj se visina ugovorene kamatne stope mijenja sukladno odlukama nadležnih tijela Banke. Ovom informacijom pojašnjava se način promjene ugovorenih administrativnih kamatnih stopa u poslovanju s građanima odnosno parametri koji utječu na promjenu ugovorenih administrativnih kamatnih stopa.

4 Stranica: 4/6 2 PARAMETRI PROMJENJIVOSTI U svrhu određivanja promjene administrativnih kamatnih stopa Banka izračunava Bazni kamatni indeks. Bazni kamatni indeks <I> čini ponderirani zbroj 1 slijedećih parametara: Uprosječene kamatne stope na depozite stanovništva i trgovačkih društava na domaćem tržištu (izvor: tabele G3 i G4) (Težinski faktor za kamatne stope po kunskim depozitima: 10%) (Težinski faktor za kamatne stope po depozitima strane valute: 25%) Uprosječene referentne kamatne stope EURIBOR 6M 2 (Težinski faktor za EURIBOR 6M: 50%) Uprosječene premije likvidnosti koja predstavlja tržišnu kotaciju premije za kreditni rizik zemlje CDS 3 (Težinski faktor za CDS 6M: 15%) Bazni kamatni indeks <I> jest osnovni parametar pri odlučivanju o promjeni ugovorenih kamatnih stopa promjenjivih po Odluci Uprave Banke. Ukoliko se Bazni kamatni indeks u promatranom razdoblju promijeni u skladu s uvjetima iz poglavlja 3 u nastavku dokumenta, Banka može donijeti odluku o korekciji promjenjive kamatne stope. 1 Ponderirani zbroj svaki pojedini parametar u zbroju ima različit težinski faktor te stoga različito doprinosi ukupnom zbroju. Na primjer, promjena parametra EURIBOR 6M manje utječe na ukupnu vrijednost indeksa <I> jer ima manji težinski faktor u odnosu na parametar Uprosječene kamatne stope. 2 EURIBOR 6M - Euribor (Euro Interbank Offered Rate) predstavlja prosjek kamatnih stopa po kojima više od 50 europskih banaka međusobno posuđuje sredstva i kao takav smatra se najvažnijom referentnom kamatnom stopom europskog novčanog tržišta. 6M EURIBOR šestomjesečni Euribor - referentna cijena na rok posudbe od 6 mjeseci. Više informacija na i 3 CDS - Credit Default Swap (CDS) se koristi kao uobičajena mjera kreditnog rizika zemlje, odnosno premija za rizik. Predstavlja ugovor o financijskom derivatu između dvije zainteresirane strane i uobičajeno se može odnositi na zajam ili obveznicu. Više o CDS na

5 Stranica: 5/6 3 UVJETI PROMJENE ADMINISTRATIVNIH KAMATNIH STOPA NA DEPOZITE GRAĐANA Odluke o promjeni administrativnih kamatnih stopa donose se u odnosu na promjenu vrijednosti Baznog kamatnog indeksa <I> na referentni datum u godini i to na Odluka o promjeni administrativnih kamatnih stopa može se donijeti i primijeniti u roku od slijedećih 6 mjeseci iza promatranog referentnog datuma. Obavijesti o promjenama administrativnih kamatnih stopa objavljuju se u skladu sa zakonskim propisima i ugovorenim uvjetima. Promjena kamatnih stopa može slijediti ako su zadovoljeni slijedeći uvjeti: Ako se vrijednost Baznog kamatnog indeksa na u odnosu na prethodni referentni datum promijenila više od 50 b.p. 4 ili Ako se vrijednost Baznog kamatnog indeksa na u odnosu na baznu referentnu vremensku točku promijenila više od 100 b.p. Bazna referentna vremenska točka inicijalno je postavljena na datum U slučaju promjene administrativne kamatne stope postavlja se nova bazna referentna vremenska točka. Odluka o promjeni administrativne kamatne stope može se odnositi i samo na određeni dio portfelja depozita ugovorenih s administrativnom kamatnom stopom. Stoga ti dijelovi portfelja mogu s vremenom imati svoje zasebne bazne referentne vremenske točke u odnosu na koje se prate daljnje promjene Baznog kamatnog indeksa. U slučaju odluke o promjeni administrativne kamatne stope, kamatna stopa se može promijeniti najviše za vrijednost promjene Internog referentnog kamatnog indeksa. 4 b.p. eng. basis point - jedinica mjere koja se koristi u financijama za opisivanje postotnih promjena, npr. kod kamatnih stopa. Jedan basis point je ekvivalent 0.01% (od 1/100inka posto) ili 0,0001 u decimalnom obliku.

6 Stranica: 6/6 Apsolutna vrijednost promjene kamatne stope može biti različita po različitim valutama, ročnostima i razredima iznosa depozita. U svakom slučaju, Banka na temelju svoje diskrecione ocjene, ali u skladu s navedenim uvjetima, donosi odluku o promjeni i visini promjene kamatne stope. Također, Banka može na temelju svoje diskrecione odluke korigirati kamatne stope na više bez obzira na kretanja ovdje navedenih parametara.