Наставни план 15ДФ2 - Језик и књижевност (модул-књижевност)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Наставни план 15ДФ2 - Језик и књижевност (модул-књижевност)"

Транскрипт

1 РБ Акроним Назив Изборни предмети у 1. семестру Година студија: 1 Фонд часова Семестар 15ДФИБЈ1 ДФЈ-Изборни предмет 1 (бира се 1 предмет) 1. 15ДФЈ1 Контрастивна проучавања језика (српско-мађарска) (5+0+2) ДФЈ10 Сложене синтагме у мађарском језику (5+0+2) ДФЈ11 Текстуална лингивистика мађарског језика (5+0+2) ДФЈ12 Комуникативна преспектива дискурса (5+0+2) ДФЈ13 Основи аспектологије (5+0+2) ДФЈ14 Синтакса и семантика стандардног српског језика (5+0+2) ДФЈ15 Фонолошка, морфолошка и лексиколошка истраживања српских (5+0+2) 1 10 народних говора 8. 15ДФЈ16 Теорија валентности: начела и примена (5+0+2) ДФЈ17 Примењена лингивистика словачког језика (5+0+2) ДФЈ18 Историја српског књижевног језика: предстандардни период (5+0+2) ДФЈ19 Корпусна лексикографија (5+0+2) ДФЈ2 Фонолошки аспекти усвајања језика (5+0+2) ДФЈ20 Лексиколошко-фразеолошка истраживања српског језика (5+0+2) ДФЈ3 Енглеско-српска контрастивна лексикологија (5+0+2) ДФЈ37 Дискурс анализа (на корпусу руске штампе) (2+0+0) ДФЈ38 Функционална синтакса (8+0+8) ДФЈ39 Фонетска истраживања акцената и интонације (5+0+2) ДФЈ4 Социолингвистика (5+0+2) ДФЈ40 Превођење и студије културе (5+0+2) ДФЈ41 Језик и стил српске средњовековне књижевности (5+0+2) ДФЈ5 Експериментално истраживање језика-акустичка анализа гласовних (5+0+2) 1 10 низова ДФЈ6 Француска лингивистика XX века (5+0+2) ДФЈ7 Транслатологија: лингивистичка концепција превођења (5+0+2) ДФЈ8 Деривациони системи мађарског и српског језика (5+0+2) ДФЈ9 Енглеско-српска когнитивна семантика (5+0+2) ДФО2 Српска културно специфична лексика (5+0+2) 1 10 Укупно предмета у групи: 26 15ДФИБК1 ДФК-Изборни предмет 4 (бира се 1 предмет) 1. 15ДФК1 Књижевност и технологија (5+0+2) ДФК10 Књижевно превођење (5+0+2) ДФК11 Савремена румунска поезија (5+0+2) ДФК12 Природа проучавања књижевности (5+0+2) ДФК13 Књижевни правци у словачкој књижевности прве половине 20. века (5+0+2) ДФК14 Књижевна имагологија теорија и метод (5+0+2) ДФК15 Преписка српских писаца (5+0+2) ДФК16 О есеју (5+0+2) ДФК17 Периодизација књижевности и књижевна историографија (5+0+2) ДФК18 Списи о владици Максиму Бранковићу - поетика и текстологија (5+0+2) ДФК19 Поетика драмских текстова српске књижевности XX века (5+0+2) ДФК2 Романи Ијана Макјуана (5+0+2) ДФК3 Књижевно-историјска монографија (5+0+2) 1 10 Страна 1 од 9 ЕСПБ

2 РБ Акроним Назив Изборни предмети у 1. семестру Година студија: 1 Фонд часова Семестар 15ДФИБК1 ДФК-Изборни предмет 4 (бира се 1 предмет) ДФК38 Европски контекст дубровачке књижевности (5+0+2) ДФК39 Тропологија Прустовог "Трагања за изгубљеним временом" (5+0+2) ДФК4 Генерација 1950 у мађарској књижевности у Војводини (5+0+2) ДФК40 Жена у књижевности и култури старог Дубровника (5+0+2) ДФК41 Увод у интертекстуалност (5+0+2) ДФК42 Авангарда и неоавангарда у српској књижевности XX века (5+0+2) ДФК43 Средњовековна књижевна симболика (5+0+2) ДФК44 Стих (5+0+2) ДФК45 Град у српској књижевности 20. века (5+0+2) ДФК46 Драмски облици и форме у традиционалној усменој култури (5+0+2) ДФК47 Популарна култура у англоамеричкој књижевности 20. века (5+0+2) ДФК48 Слике Америке у савременој америчкој прози: Пинчон, Остер, (5+0+2) 1 10 ДеЛило ДФК49 Књижевна фигура као елемент нарације (5+0+2) ДФК5 Историја књижевних појмова (5+0+2) ДФК50 Књижевна лексикографија - теорија и пракса (5+0+2) ДФК51 Савремена космополитска проза (5+0+2) ДФК52 Књижевнице и канон српске књижевности (2+0+5) ДФК53 Време и простор - конструктивни елементи поетског света српске (2+0+5) 1 10 усмене епике ДФК6 Поетика простора (5+0+2) ДФК7 Естетика књижевности (5+0+2) ДФК8 Компаративна поетика (5+0+2) ДФК9 Немачки роман-теорија жанра (5+0+2) 1 10 Укупно предмета у групи: 35 ЕСПБ Страна 2 од 9

3 15ДФИБК2 ДФК-Изборни предмет 2 (бира се 1 предмет) 1. 15ДФК20 Епско песништво српског предромантизма (5+0+2) ДФК21 Немачка драма-теорија жанра (5+0+2) ДФК22 Приповедање у немачкој краткој прози 20. века (5+0+2) ДФК23 Глобални роман (5+0+2) ДФК24 Романи Анџеле Картер (5+0+2) ДФК25 Рат и књижевни дискурс у Француској (5+0+2) ДФК26 Интертекстуални аспекти новеле (5+0+2) ДФК27 Линкови историје културе у протохипертексту мађарске (5+0+2) 1 10 књижевности у Војводини 9. 15ДФК28 Контекст и мит града у књижевности (5+0+2) ДФК29 Топоси у светској књижевности (5+0+2) ДФК30 Књижевност у медијима, медији у књижевности (5+0+2) ДФК31 Румунска проза (5+0+2) ДФК32 Есејистика у руској књижевности 19. и 20. века (5+0+2) ДФК33 Павић (5+0+2) ДФК34 Браћа Карамазови у контексту српског романа 20. века (5+0+2) ДФК35 Књижевност егзила (5+0+2) ДФК36 Историја словачке књижевности (5+0+2) ДФК37 Развој и структура жанрова у словачкој војвођанској књижевности (5+0+2) 1 10 Укупно предмета у групи: 18 Укупно изборних предмета у 1. семестру: 79 Обавезни предмети у 2. семестру 1. 15ДФЈК1 Докторска дисертација-избор теме и преглед литературе (0+0+6) 2 10 Укупно обавезних предмета у 2. семестру: 1 Страна 3 од 9

4 Изборни предмети у 2. семестру 15ДФИБК3 ДФК-Изборни предмет 3 (бира се 1 предмет) 1. 15ДФК1 Књижевност и технологија (5+0+2) ДФК10 Књижевно превођење (5+0+2) ДФК11 Савремена румунска поезија (5+0+2) ДФК12 Природа проучавања књижевности (5+0+2) ДФК13 Књижевни правци у словачкој књижевности прве половине 20. века (5+0+2) ДФК14 Књижевна имагологија теорија и метод (5+0+2) ДФК15 Преписка српских писаца (5+0+2) ДФК16 О есеју (5+0+2) ДФК17 Периодизација књижевности и књижевна историографија (5+0+2) ДФК18 Списи о владици Максиму Бранковићу - поетика и текстологија (5+0+2) ДФК19 Поетика драмских текстова српске књижевности XX века (5+0+2) ДФК2 Романи Ијана Макјуана (5+0+2) ДФК3 Књижевно-историјска монографија (5+0+2) ДФК38 Европски контекст дубровачке књижевности (5+0+2) ДФК39 Тропологија Прустовог "Трагања за изгубљеним временом" (5+0+2) ДФК4 Генерација 1950 у мађарској књижевности у Војводини (5+0+2) ДФК40 Жена у књижевности и култури старог Дубровника (5+0+2) ДФК41 Увод у интертекстуалност (5+0+2) ДФК42 Авангарда и неоавангарда у српској књижевности XX века (5+0+2) ДФК43 Средњовековна књижевна симболика (5+0+2) ДФК44 Стих (5+0+2) ДФК45 Град у српској књижевности 20. века (5+0+2) ДФК46 Драмски облици и форме у традиционалној усменој култури (5+0+2) ДФК47 Популарна култура у англоамеричкој књижевности 20. века (5+0+2) ДФК48 Слике Америке у савременој америчкој прози: Пинчон, Остер, (5+0+2) 2 10 ДеЛило ДФК49 Књижевна фигура као елемент нарације (5+0+2) ДФК5 Историја књижевних појмова (5+0+2) ДФК50 Књижевна лексикографија - теорија и пракса (5+0+2) ДФК51 Савремена космополитска проза (5+0+2) ДФК52 Књижевнице и канон српске књижевности (2+0+5) ДФК53 Време и простор - конструктивни елементи поетског света српске (2+0+5) 2 10 усмене епике ДФК6 Поетика простора (5+0+2) ДФК7 Естетика књижевности (5+0+2) ДФК8 Компаративна поетика (5+0+2) ДФК9 Немачки роман-теорија жанра (5+0+2) 2 10 Укупно предмета у групи: 35 Страна 4 од 9

5 15ДФИБО1 ДФО-Изборни предмет 5 (бира се 1 предмет) 1. 15ДФО1 Образовање и одрживи развој (5+0+2) ДФО10 Психологија међугрупних односа (5+0+2) ДФО11 Теоријски истраживачки приступи породици (5+0+2) ДФО12 Методика српског језика (5+0+2) ДФО13 Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности (5+0+2) ДФО14 Методи и модели у психологији личности (5+0+2) ДФО15 Филозофија језика (5+0+2) ДФО16 Психолингвистика са квантитативном лингвистиком (5+0+2) ДФО17 Методика наставе немачке књижевности (5+0+2) ДФО18 Избор и имплементација образовне технологије (5+0+2) ДФО3 Техника научног рада (5+0+2) ДФО4 Рад са даровитим у настави страних језика (5+0+2) ДФО5 Нове наставне методологије у књижевности (5+0+2) ДФО6 Биоетика (5+0+2) ДФО7 Педагошка комуникологија (5+0+2) ДФО8 Одабране теме из психологије образовања (5+0+2) ДФО9 Учење у музеју и педагошки музејски пројекти (5+0+2) 2 10 Укупно предмета у групи: 17 Укупно изборних предмета у 2. семестру: 52 Укупно предмета на 1. години студија: 132 Страна 5 од 9

6 РБ Акроним Назив Година студија: 2 Фонд часова Семестар Обавезни предмети у 3. семестру 1. 15ДФЈК2 Учешће на научном скупу са рефератом (0+0+7) ДФЈК3 Докторска дисертација-израда пројекта истраживања и пријава докторске дисертације (0+0+6) 3 Укупно обавезних предмета у 3. семестру: 2 ЕСПБ 10 Страна 6 од 9

7 Изборни предмети у 3. семестру 15ДФИБК6 ДФК-Изборни предмет 6 (бира се 1 предмет) 1. 15ДФК1 Књижевност и технологија (5+0+2) ДФК10 Књижевно превођење (5+0+2) ДФК11 Савремена румунска поезија (5+0+2) ДФК12 Природа проучавања књижевности (5+0+2) ДФК13 Књижевни правци у словачкој књижевности прве половине 20. века (5+0+2) ДФК14 Књижевна имагологија теорија и метод (5+0+2) ДФК15 Преписка српских писаца (5+0+2) ДФК16 О есеју (5+0+2) ДФК17 Периодизација књижевности и књижевна историографија (5+0+2) ДФК18 Списи о владици Максиму Бранковићу - поетика и текстологија (5+0+2) ДФК19 Поетика драмских текстова српске књижевности XX века (5+0+2) ДФК2 Романи Ијана Макјуана (5+0+2) ДФК3 Књижевно-историјска монографија (5+0+2) ДФК38 Европски контекст дубровачке књижевности (5+0+2) ДФК39 Тропологија Прустовог "Трагања за изгубљеним временом" (5+0+2) ДФК4 Генерација 1950 у мађарској књижевности у Војводини (5+0+2) ДФК40 Жена у књижевности и култури старог Дубровника (5+0+2) ДФК41 Увод у интертекстуалност (5+0+2) ДФК42 Авангарда и неоавангарда у српској књижевности XX века (5+0+2) ДФК43 Средњовековна књижевна симболика (5+0+2) ДФК44 Стих (5+0+2) ДФК45 Град у српској књижевности 20. века (5+0+2) ДФК46 Драмски облици и форме у традиционалној усменој култури (5+0+2) ДФК47 Популарна култура у англоамеричкој књижевности 20. века (5+0+2) ДФК48 Слике Америке у савременој америчкој прози: Пинчон, Остер, (5+0+2) 3 10 ДеЛило ДФК49 Књижевна фигура као елемент нарације (5+0+2) ДФК5 Историја књижевних појмова (5+0+2) ДФК50 Књижевна лексикографија - теорија и пракса (5+0+2) ДФК51 Савремена космополитска проза (5+0+2) ДФК52 Књижевнице и канон српске књижевности (2+0+5) ДФК53 Време и простор - конструктивни елементи поетског света српске (2+0+5) 3 10 усмене епике ДФК6 Поетика простора (5+0+2) ДФК7 Естетика књижевности (5+0+2) ДФК8 Компаративна поетика (5+0+2) ДФК9 Немачки роман-теорија жанра (5+0+2) 3 10 Укупно предмета у групи: 35 Укупно изборних предмета у 3. семестру: 35 Обавезни предмети у 4. семестру 1. 15ДФЈК4 Израда и објављивање првог научног рада (0+0+7) ДФЈК5 Докторска дисертација-истраживање на теми (0+0+6) 4 10 Укупно обавезних предмета у 4. семестру: 2 Страна 7 од 9

8 Изборни предмети у 4. семестру 15ДФИБК7 ДФК-Изборни предмет 7 (бира се 1 предмет) 1. 15ДФК20 Епско песништво српског предромантизма (5+0+2) ДФК21 Немачка драма-теорија жанра (5+0+2) ДФК22 Приповедање у немачкој краткој прози 20. века (5+0+2) ДФК23 Глобални роман (5+0+2) ДФК24 Романи Анџеле Картер (5+0+2) ДФК25 Рат и књижевни дискурс у Француској (5+0+2) ДФК26 Интертекстуални аспекти новеле (5+0+2) ДФК27 Линкови историје културе у протохипертексту мађарске (5+0+2) 4 10 књижевности у Војводини 9. 15ДФК28 Контекст и мит града у књижевности (5+0+2) ДФК29 Топоси у светској књижевности (5+0+2) ДФК30 Књижевност у медијима, медији у књижевности (5+0+2) ДФК31 Румунска проза (5+0+2) ДФК32 Есејистика у руској књижевности 19. и 20. века (5+0+2) ДФК33 Павић (5+0+2) ДФК34 Браћа Карамазови у контексту српског романа 20. века (5+0+2) ДФК35 Књижевност егзила (5+0+2) ДФК36 Историја словачке књижевности (5+0+2) ДФК37 Развој и структура жанрова у словачкој војвођанској књижевности (5+0+2) 4 10 Укупно предмета у групи: 18 Укупно изборних предмета у 4. семестру: 18 Укупно предмета на 2. години студија: 57 Страна 8 од 9

9 РБ Акроним Назив Година студија: 3 Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 5. семестру 1. 15ДФЈК6 Писање докторске дисертације (0+0+15) ДФЈК7 Израда и објављивање другог научног рада (0+0+10) 5 10 Укупно обавезних предмета у 5. семестру: 2 Обавезни предмети у 6. семестру 1. 15ДФЈК8 Писање докторске дисертације (0+0+15) ДФЈК9 Одбрана докторске дисертације (0+0+0) 6 10 Укупно обавезних предмета у 6. семестру: 2 Укупно предмета на 3. години студија: 4 Страна 9 од 9