KORICE MONT 4-2

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KORICE MONT 4-2"

Транскрипт

1 Revijalni članak KONGESTIVNO SRČANO POPUŠTANJE: DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE U DJEČIJEM UZRASTU Senka MESIHOVIĆ-DINAREVIĆ, Zijo BEGIĆ, Mirza HALIMIĆ Pedijatrijska klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Adresa za dopisivanje: Prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević Pedijatrijska klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25, Sarajevo Bosna i Hercegovina Primljeno: Prihvaćeno: Kongestivno srčano popuštanje ili zatajenje (KSZ) javlja se kada srce ne može da ispuni metaboličke zahtjeve organizma pri fiziološkim venskim pritiscima. Nastanak i progresija KSZ je rezultat međusobnog djelovanja složenih hemodinamskih neurohormonalnih, ćelijskih i genskih faktora. Sistolna disfunkcija kod KSZ karakterizirana je smanjenom ventrikularnom kontraktilnošću i sposobnošću povećanja udarnog volumena koji bi odgovorio sistemskim zahtjevima. Dijastolna disfunkcija je rezultat reducirane ventrikularne komplajanse neophodne u povećanju venoznog pritiska potrebnog za održavanje adekvatnog ventrikularnog punjenja. Najčešći uzroci KSZ kod djece su kongenitalne strukturalne anomalije i genetsko metabolički defekti srčanog mišića. Znaci KSZ variraju sa uzrastom djeteta, oni uključuju: osim tahikardije, visok nivo kateholamina, vensku kongestiju i snižen srčani izbačaj. Dijagnoza se postavlja na osnovu: anamneze, kliničkog pregleda, laboratorijskih pretraga, rendgen dijagnostike, elektrokardiografije i ehokardiografije. Cilj medikamentozne terapije je smanjenje preloada, poboljšanje kardijalne funkcije, smanjenje afterloada, poboljšanje dopreme kiseonika i poboljšanje ishrane. Savremena medikamentozna terapija podrazumijeva: inotropne lijekove, inhibitore fosfodiesteraze, diuretike, ACE inhibitore, digitalis, beta blokere i vazodilatatore. Tretman KSZ s obzirom na raznolikost uzroka, treba detaljno kreirati i monitorirati. Ključne riječi: Kongestivno srčano popuštanje Dijagnostika Liječenje Pedijatrija danas 2008;4(2): Uvod Kongestivno srčano zatajenje (KSZ) je rezultat urođenih, stečenih srčanih oboljenja i mješovitih uzroka. Predstav

2 S. Mesihović-Dinarević i sar. Kongestivno srčano zatajenje lja patofiziološko stanje nastalo usljed nesposobnosti srca da obezbijedi odgovarajući minutni volumen odnosno dopremu kiseonika koja bi zadovoljila metaboličke potrebe organizma pri normalnim fiziološkim venskim pritiscima. Sinonimi KSZ su kongestivna srčana bolest, srčano zatajenje, srčana insuficijencija, miokardna insuficijencija, mehanička neadekvatnost srca, cirkulatorna insuficijencija. Patofiziologija KSZ u patofiziološkom smislu može biti izazvano oštećenjem miokardne kontraktilnosti, volumnim (preload) i/ili opterećenjem srca visokom vaskularnom rezistencijom (afterload) (1, 2). Nezavisno od patofizioloških mehanizama kojim je KSZ izazvano, uključuju se kompenzatorni mehanizmi koji održavaju srčanu pumpu i to: 1. Regulacija cirkulirajućeg volumena tjelesnih tečnosti i dilatacija srčanih šupljina (Frank-Starlingov zakon) Smanjenje minutnog volumena, odnosno neodgovarajuća perfuzija bubrega, aktivira sistem arginin-angiotenzin-aldosteron, što dovodi do zadržavanja tečnosti i dilatacije srčanih šupljina. Istezanje miokardnih vlakana, unutar fizioloških granica, rezultira poboljšanjem kontraktilnosti, porastom stepena preklapanja aktinskih i miozinskih filamenata u sarkomeri. Međutim, volumenom opterećen dilatirani srčani mišić sa već kompromitovanom funkcijom (urođene srčane anomalije sa lijevo desnim šantom ili valvularne insuficijencije) ima malo prostora za dodatno istezanje miokardnih vlakana i kompenzatorno povećanje minutnog volumena. Za razliku od korisnog efekta umjerene, prevelika retencija tečnosti tokom progresije srčane insuficijencije uzrokuje istezanje miokardnih vlakana preko fiziološke dužine, smanjujući efikasnost pumpanja i povećavajući endijastolni pritisak u lijevoj komori što uslovljava ekstravazaciju tečnosti u alveole tj. pojavu plućnog edema (3). Dalje zadržavanje tečnosti vodi nastanku edema u svim perifernim tkivima. 2. Aktivacija simpatičkog nervnog sistema Oslobađanjem kateholamina na završecima adrenergičnih nerava i iz adrenalne medule povećava miokardnu kontraktilnost i srčanu frekvencu, ali povećava i potrošnju kiseonika u miokardu. 3. Hipertrofija miokarda Uvećanje mase kontraktilnog tkiva koju najčešće prati neadekvatna vaskularizacija. U početnoj fazi KSZ kompenzatorni mehanizmi do izvjesne mjere podržavaju funkciju srčane pumpe, a potom dolazi do razvoja sistolne i dijastolne disfunkcije. Sistolna disfunkcija, koja se javlja kod KSZ karakterizirna je smanjenom ventrikularnom kontraktilnošću, rezultirajući u smanjenoj sposobnosti povećanja udarnog volumena koji bi odgovorio sistemskim zahtjevima. Anatomski faktori (npr. koarktacija aorte) koji doprinose povećanju afterloada (endsistolnog zidnog stresa), kao i neurohormonalni faktori koji povećavaju sistemsku vaskularnu rezistencu, također dovode do povećanja sistolne disfunkcije. Dijastolna disfunkcija je rezultat smanjene ventrikularne komplajanse neophodne u povećanju venoznog pritiska, potrebnog za održavanje adekvatnog ventrikularnog punjenja. Uzroci primarne dijastolne disfunkcije uključuju: anatomsku opstrukciju koja prevenira ventrikularno punjenje (npr. plućna venska opstrukcija), primarnu redukciju ventrikularne komplajanse (npr. kardiomiopatija, odbacivanje transplantata), vanjski uticaj (perikardijalna efuzija) i lošu hemodinamiku nakon Fontan operacije (povišena plućna vaskularna rezistenca). KSZ može biti akutno i hronično. Tokom akutnog KSZ, simpatički nervni sistem i renin-angiotenzin sistem održavaju protok i pritisak u vitalnim organima. Povećana neurohormonalna aktivnost rezultira u povećanoj miokardnoj kontraktilnosti, selektivnoj perifernoj vazokonstrikciji, retenciji tečnosti i soli 127

3 Pedijatrija danas 2008;4(2): i održanju krvnog pritiska. Potreba miokarda za kiseonikom prevazilazi zalihe, ubrzan je rad srca, kontraktilnost i stres zida srca (4, 5). Javljaju se izmjene u hemostazi kalcijuma i promjene u kontraktilnosti proteina, što vodi do hipertrofičnog odgovora miokardnih ćelija. Kod hroničnog KSZ miokardne ćelije umiru zbog energetskog gladovanja, citotoksičnog mehanizama koji vodi ka nekrozi ili apoptozi. Nekroza stimuliše proliferaciju fibroblasta koja rezultira zamjenom miokardnih ćelija kolagenom. Gubitak miokardne ćelije dovodi do kardijalne dilatacije i povećanja afterloada i zidne tenzije, doprinoseći daljnjoj sistolnoj disfunkciji. Etiologija KSZ kod djece ima svoje specifičnosti koje zahtijevaju drugačiji dijagnostički i terapijski pristup u odnosu na odraslu populaciju. Najčešći uzroci KSZ kod djece su: kongenitalne strukturalne anomalije i genetsko metabolički defekti srčanog mišića. S obzirom da je duktus zavisna strukturalna srčana bolest čest uzrok KSZ u ranom dojenačkom periodu, potrebno je realizirati ehokardiografiju koja može detektovati: koarktaciju aorte ili interrupciju aortnog luka, totalni anomalni plućni venski utok, hipoplastično lijevo srce (varijante teške mitralne ili aortne valvularne stenoze), truncus arteriosus, plućnu atreziju, transpoziciju velikih krvnih sudova (TVKS). U prisustvu kritične srčane bolesti i nemogućnosti izvođenja ehokardiografije, infuzija prostaglandina spašava život pacijentu. Kod starije dojenčadi razmotriti veliki ventrikularni septalni defekt, aortopulmonalni šant i AV malformacije. Nestrukturni kardijalni problemi uključuju: tahiaritmije, obično supraventrikularnu tahiaritmiju i kompletan srčani blok, te je potrebna promptna farmakološka terapija ili elektrokardioverzija. Diferencijalno dijagnostički mnogi poremećaji mogu rezultirati u povećanim kardijalnim potrebama ili oštećenoj srčanoj funkciji (Tabela 1). Tabela 1 Uzroci kongestivnog srčanog zatajenja Table 1 Causes of congestive heart failure Nalaz/Finding Nepravilnosti srčanog ritma/cardiac rhythm disorders Volumen overload/ Volume overload Pritisak overload/ Pressure overload Sistolna ventrikularna disfunkcija ili oštećenje/ Systolic ventricular dysfunction or failure Dijastolna ventrikularna disfunkcija ili oštećenje/ Diastolic ventricular dysfunction or failure Uzroci/Causes Kompletan srčani blok/complete heart block; Supraventrikularna tahikardija/ Supraventricular tachycardia; Ventrikularna tahikardija/ventricular tachycardia; Disfunkcija sinusnog nodusa/sinus node dysfunction Strukturalne srčane bolesti (npr. VSD, PDA, AR, MR, kompleksne srčane bolesti/structural heart disease (eg. VSD, PDA, AR, mitral regurgitation,complex cardiac lesions); Anemija/anemia/Sepsa/Sepsis Strukturalne srčane bolesti (npr. AS, PS, KoA/Structural heart disease (eg. AS, PS, aortic coarctation); Hipertenzija/Hypertension Miokarditis/Mycarditis; Dilatirana kardiomiopatija/dilated cardiomyopathy; Malnutricija/Malnutrition; Ishemija/Ischemia Hipertrofična kardiomiopatija/hyertrophic cardiomyopathy; Restriktivna kardiomopatija/restrictive cardiomyopathy; Perikardijalna ili srčana tamponada/pericardial or cardiac tamponade AR = Aortna regurgitacija/aortic regurgitation; AS = Aortna stenoza/aortic stenosis; PDA = Perzistentni ductus arteriosus/patent ductus arteriosus; PS = Plućna stenoza/pulmonary stenosis; VSD = Ventrikularni septalni defekt/ Ventricular septal defect; MR = Mitralna regurgitacija/mitral regurgitation; KoA = Koarktacija aorte/coarctation of aorta 128

4 S. Mesihović-Dinarević i sar. Kongestivno srčano zatajenje Kardijalni uzroci uključuju aritmije (tahikardiju ili bradikardiju), strukturelne srčane bolesti i miokardnu disfunkciju (sistolnu ili dijastolnu). Nekardijalni uzroci KSZ podrazumijevaju procese koji povećavaju preload, afterload (hipertenzija), smanjuju kiseonički kapacitet krvi (anemija) ili imaju povećane zahtjeve (sepsa). Naprimjer, renalno oštećenje rezultira u KSZ zbog retencije tečnosti i anemije. Hronično srčano zatajenje kod fetusa ili hidropsa može se otkriti fetalnom ehokardiogafijom. U tom slučaju KSZ može predstaviti vodeću anemiju (Rh izoimunizacija, fetalno-maternalna transfuzija), aritmije (obično supraventrikularna tahikardija) ili miokardnu disfunkciju (miokarditis ili kardiomiopatija). Strukturalne srčane bolesti su rijetko uzrok kongestivnog srčanog zatajenja kod fetusa (4). Atrioventrikularne valvularne fetalne regurgitacije predstavljaju neugodan prognostički znak. Različite podjele KSZ prave se uglavnom iz didaktičkih razloga i u cilju brže dijagnostičke i terapijske orijentacije. Iz tih razloga korisno je uzroke KSZ posmatrati u okviru uzrasta djeteta, kada prvi put dolazi do kliničkog ispoljavanja srčane insuficijencije. Tabela 2 Uzroci KSZ u odnosu na uzrast prezentiranja Table 2 Causes of CHF in relation to age of presentation Dob/Age Na rođenju/at birth Prva sedmica/ First week Prva-četvrta sedmica/firstfourth week Prvi-četvrti mjesec/firstfourth month Starija djeca/ Older children Uzroci/Causes Perinatalna asfiksija/perinatal asphyxia; Hipoksija/Hypoxia; Acidoza/Acidosis; Bradikardija/Bradycardia; Metabolički poremećaji/metabolic disorders; Hipokalcemija/ Hypocalcaemia; Hipomagnezijemija/Hypomagensia;Hipoglikemija/Hypoglicaemia; Hematološki poremećaji/haemotologic disorders; Teška anemija (Rh inkompatibilija/ Severe anaemia (Rh incompatibilia); Hiperviskozni sindrom/hyperviscosic syndrom; Sindrom hipoplazije lijevog srca/hypoplastic left heart syndrom; Preopterećenje desnog srca volumenom i/ili pritiskom/volumen overload of the right heart and/or pritiskom/ preassure; Teška trikuspidna i pulmonalna regurgitacija (PAH, Ebsteinova anomalija, Sindrom odsutne plućne valvule)/severe tricuspidal and pulmonary artery regurgitation (PAH, Ebstein anomaly, absent pulmonary valve syndrom); Velika A-V fistula/great AV fistula; Miokarditis (infekcija CMV, enterovirusom i herpes virusom)/myocarditis (CMV infection, enterovirosis and herpes virus); Sepsa/Sepsis TVKS/TGA; Opstrukcija izlaznog trakta LK/Left ventricular tract obstruction; Prekid aortnog luka/interruption of aortic arch; Kritična stenoza ili CoA/Critical stenosis or CoA; TAPVU/TAPV inflow; Kritična PS udružena sa D-L šantom na nivou atrija/critical PS associated with R-L shunt at the atrial level; Otvoren DAP kod prematurusa/open DAP in preterm neonates; Vansrčani uzroci/extracardiac causes; Bubrežna insuficijencija/renal insufficienty; Hipertireoza/Hyperthyreosis; Adrenalna insuficijencija/adrenal insufficienty USA sa L-D šantom kod prematurusa/chd with L-R shunt in preterm neonates USA sa L-D šantom kod novorođenčadi pune gestacijske starosti/chd with L-R shunt in newborns of full gestational age; Anomalni izlazak LCA iz PA/Anomalous origin of LCA from PA Različite pre-postoperativne strukturne srčane anomalije koje opterećuju srce volumenom i/ ili pritiskom/different pre-postoperative structural heart anomalies with volumen overload and/or preassure; Kardiomiopatije/Cardiomyopathies; Stečene srčane bolesti/aquired heart disease USA/CHD = Urođene srčane anomalije/congenital heart anomalies; PA = Plućna arterija/pulmonary artery; TVKS/ TGA = Transpozicija velikih krvnih sudova/transposition of great arteries; TAPVU/TAPVI = Totalni anomalni plućni venski utok/total anomal pulmonary venous inflow, CoA = Koarktacija aorte/coarctation of aortae; L-D/ L-R = Lijevo-desni/Left to right; PAH = Plućna arterija hipertenzija/pulmonary artery hypertension; DAP = Ductus arteriosus persistens; LK/LV = Lijeva komora/left ventricle; CMV = Citomegalovirus, LCA = Lijeva koronarna arterija/left coronary artery 129

5 Pedijatrija danas 2008;4(2): Poremećaji srčanog ritma: tahiaritmije, ali i bradiaritmije - AV blok III mogu biti uzrok KSZ u svim uzrastima. U odnosu na akutno i hronično ispoljavanje srčane bolesti, razlikujemo akutno i hronično KSZ. Akutnu srčanu insuficijenciju uzrokuju: USA sa L-D šantom, sa opstrukcijom sistemskog izlaznog trakta (sindrom hipoplazije lijevog srca, CoA, kritična stenoza aorte, prekid aortnog luka), dilatirano srce oslabljene funkcije (miokarditis, kadiomiopatija, anomalni izlazak lijeve koronarne arterije), dilatirano srce (na račun desnih šupljina) očuvane kontraktilnosti (ekstrakardijalne A-V fistule: mozak, jetra), aritmije. Hroničnu srčanu insuficijenciju uzrokuju: kardiomiopatije, USA sa L-D šantom, aritmije, Eisenmengerov sindrom. Dijagnoza Ne postoji specifičan test za dijagnozu KSZ. Dijagnoza počiva na nekoliko izvora: anamnezi, kliničkom pregledu, laboratorijskoj analizi, rendgenografiji srca, elektrokardiografiji i ehokardiografiji. Anamneza Dojenčad slabije uzimaju dojku, zamaraju se i prekidaju dojenje, slabije napreduju u tjelesnoj masi, otežano i ubrzano dišu, znoje se po glavi. Starija djeca su adinamična, lošeg apetita, zamaraju se u naporu, u zavisnosti od težine KSZ otežano dišu (5). Klinički pregled Simptomi i znaci odraz su promjena u hemodinamici koje je uzrokovalo KSZ, a mogu se svrstati u tri patofiziološke kategorije: 1. Slabljenje kontraktilne sposobnosti miokarda (kompenzatorni odgovor oštećene srčane funkcije). Smanjenje minutnog volumena praćeno je opštom slabošću, lošijom tolerancijom napora i aktivacijom simpatikusa koje dovodi do znojenja, sinusne tahikardije, i u težim slučajevima pojave galopnog ritma. Hladni ekstremiteti i oslabljeni periferni pulsevi sa marmoriziranom kožom su posljedica oslabljene sistemske cirkulacije sa lošom perfuzijom. Vrijeme hranjenja dojenčeta sa srčanom insuficijencijom je zbog zamaranja i prekidanja obroka produženo, uz nedovoljan kalorijski unos, što uslovljava stagniranje ili gubitak tjelesne mase (3, 6). U djece i adolescenata pojačan je respiratorni napor u fizičkoj aktivnosti, dok smanjenje respiratornog kapaciteta tokom fizičke aktivnosti ukazuje na progresiju KSZ (5, 6). 2. Znaci plućne kongestije (zatajenje lijevog srca). Oštećenje respiratorne funkcije, a posebno kod dojenčadi, jedan je od vodećih znakova KSZ. Simptomi i znaci obično su prisutni ranije od znakova sistemske venske kongestije. Tahipnea je klinička manifestacija intersticijalnog plućnog edema. S pogoršanjem KSZ razvija se alveolarni i bronhiolarni edem, što uslovljava pojavu otežanog disanja uz stenjanje i uvlačenje međurebarnih prostora.»wheezing«može biti također jedan od znakova KSZ kod dojenčadi i ne smije biti zamijenjen sa bronhiolitisom, pneumonitisom ili astmom. Opstrukcija velikih vazdušnih puteva prisutna je zbog kompresije distendiranim plućnim arterijama ili dilatiranom lijevom pretkomorom. Vlažni šušnjevi sugerišu pneumoniju ili krajnje tešku KSZ uz pojavu tečnosti u alveolama (7). U dojenčadi ekvivalent ortopnee je podatak o»lošoj bebi«, koja stalno želi biti podignuta. U starije djece kao i kod odraslih, može se javiti ortopnea i paroksizmalna noćna dispnea. 3. Sistemska venska kongestija (zatajenje desnog srca). Uvećanje jetre koja može biti i tvrda, posebno se javlja kod starije djece u slučaju akutnog razvoja KSZ s edemom vezivnog tkiva kapsule jetre. Primarno, hepatomegalija se javlja kod popuštanja desnog srca npr. kod plućne vaskularne obstruktivne bolesti ili bolesti trikuspidne valvule. Periferni edemi uz ascites predstavljaju znake ozbiljnog popuštanja miokarda. Venska kongestija uzrokuje lošu resorpciju hrane i smanjenje 130

6 S. Mesihović-Dinarević i sar. Kongestivno srčano zatajenje motiliteta digestivnog trakta, što doprinosi padu tjelesne mase (8, 9). Auskultatorni nalaz na srcu: zavisi od uzroka KSZ. Gotovo sve lezije su udružene sa aktivnim prekordijem, izuzev pacijenata sa kardiomiopatijom koji mogu imati miran prekordij, ukoliko ne postoji značajna trikuspidna odnosno mitralna regurgitacija. Pri regurgitaciji na AV valvulama, auskultira se sistolni šum. Često je prisutan III ton, a ponekad i IV što uz prisutnu tahikardiju, daje ritam galopa. U uznapredovaloj KSZ uz izrazito smanjenu kontraktilnost miokarda, oslabljeni su srčani tonovi. Radiološki nalaz. Kardiomegalija je uvijek prisutna. Izuzeci iz ovog pravila su restriktivna kardiomiopatija i totalni anomalni utok plućnih vena sa opstrukcijom, kod kojih se KSZ javlja uz normalnu veličinu srca. Elektrokardiografija nije specifično upotrebljiva za dijagnozu KSZ, ali je značajna za procjenu prisustva ventrikularne i atrijalne hipertrofije, T talasa i ST segmenta, strukturelne ili koronarne srčane bolesti ili kompletnog AV blika ili aritmija. Potrebno je pratiti evolutivnost EKG promjena kod miokarditisa i primarnog poremećaja srčanog ritma. Ehokardiografija vrši utvrđivanje morfohemodinamike srčane lezije, procjenu dimenzija i kontraktilnosti srčanih šupljina, kao i stepena valvularne regurgitacije. Laboratorijske analize: uključuju evaluaciju saturacije kiseonikom, kompletne krvne slike (KKS), koncentracije hemoglobina, nivoa elektrolita, kalcijuma, N uree, kreatinina, renalne i hepatalne funkcije. KKS može otkriti znake anemije ili infekcije. Policitemija kod novorođenčadi, bilo koje etiologije može rezultirati hiperviskoznošću, preopterećenjem volumenom i KSZ. Nivoi elektrolita mogu demonstrirati hiponatremiju i sekundarnu retenciju vode. Hiperkalemija nastaje zbog redukovane glomerularne filtracije, neadekvatne razmjene Na-K na distalnim tubulima, metaboličke acidoze i oslobađanja intracelularnih katijona za puferovanje slobodnih H plus jona. Diureza je smanjena, urin visoke specifične težine, a ponekad postoji mikrohematurija i albuminurija. Smanjen je renalni krvni protok uz povećanje N uree i kreatinina. U zavisnosti od hemodinamskog statusa pacijenta, može varirati i acidobazni status. Ukoliko postoji teška pulmonalna kongestija prati je i nizak po 2 zbog poremećaja ventilaciono-perfuzionog odnosa i pojave intrapulmonalnog D-L šanta (2). Pacijenti s teškim KSZ, imaju respiratornu acidozu, a dojenčad sa srednje teškom KSZ respiratornu alkalozu zbog intersticijalnog plućnog edema koji uzrokuje tahipneu. Metabolička acidoza se razvija u situacijama gdje je po 2 nizak npr. transpozicija velikih krvnih sudova sa ograničenim miješanjem krvi i sekundarnom aktivacijom anaerobnog metabolizma. Dojenčad sa teškim KSZ mogu imati hipoglikemiju zbog hipermetabolizma i smanjenih rezervi glikogena u jetri. Novorođenčad majki koje boluju od dijabetes melitusa često ispoljavaju KSZ praćenu simptomima hipoglikemije od strane CNS-a. Liječenje Urgentna terapija KSZ uključuje reduciranje preloada, povećanje srčane kontraktilnosti, reduciranje afterloada, poboljšanje dotoka kiseonika i poboljšanje ishrane. Reduciranje preloada može se postići oralnom ili intravenskom aplikacijom diuretika (furosemid, tiazid, metolazon), a kontraktilnost intravenskim lijekovima (dopamin) ili miješanim medikamentima (dobutamin, inamrinon, milrinon). Reduciranje afterloada se postiže per os (p.o.) administracijom angiotenzinkonvertnih enzima (ACE) inhibitora ili intravenoznom (i.v.) primjenom drugih agenasa: hidrolazina, nitroprusida, alprostadila. Akutno kongestivno zatajenje kod neonatusa ili dojenčeta izaziva pažnju zbog moguće sepse, simulacije drugih oboljenja: meningitisa, pneumonije ili bronhiolitisa ili duktus 131

7 Pedijatrija danas 2008;4(2): zavisne urođene srčane anomalije. Evaluacija i tretman ovih pacijenata najbolje se postiže u jedinici neonatalne ili pedijatrijske intenzivne njege, uz kliničko laboratorijski monitoring s ciljem stabliziranja pacijenta adekvatnim tretmanom. Inicijalan tretman neonatusa i dojenčeta podrazumijeva smještanje pacijenta u termoneutralnu sredinu, uz podignuto uzglavlje (30 stepeni), oksigenoterapiju, procjenu stanja pacijentovih dišnih puteva i cirkulacije; redukovanje unošenja tečnosti na 60%-70% normalnih dnevnih potreba, uspostavljanja venskog puta, eventualne intubacije i postavljanja na mehaničku ventilaciju, izvođenje laboratorijskih testova, uključujući krvne kulture; empirijsku antibiotsku terapiju. Tretman niskog srčanog izbačaja može se započeti infuzijom dopamina 5-10 mcg/kg/minut, acidoza se koriguje administracijom tečnosti i ili bikarbonata (4, 9). Kalcijum dodati u slučaju dokumentovane hipokalcemije. Starije dijete sa KSZ neophodno je hospitalizirati u jedinici intenzivne njege, a terapiju provoditi furosemid i dopamin infuzijom i.v., brzinom 5-10 mcg/kg/minut, sve dok se dijete ne stabilizira. Starija djeca mogu zahtijevati plasiranje centralnog venskog katetera zbog monitoringa venskog pritiska i srčanog izbačaja. Hronično ili stabilno KSZ. Ukoliko se odmah ne može korigovati uzrok KSZ kod pacijenta koji je hemodinamski stabilan, tretman vršiti primjenom nekoliko lijekova. Kod blažih formi KSZ, ordinira se digoxin (0,008-0,010 mg/kg/dozi p.o. u dvije doze) i niske doze furosemida (1 mg/kg/dozi p.o. u dvije doze). Kod težeg KSZ, diuretska terapija oralnim furosemidom se može povećati na 2 mg/kg/dozi p.o. 3 puta dnevno, ili primjenom hidrohlortiazid ili metolazon. Ukoliko se hidrohlotiazid i metolazon simultano primijene uz furosemid, postiže se najbolji sinergični efekt (10, 11, 12). Diuretici redukuju volumen ekstracelularne tečnosti i tako, prije svega, smanjujući venski priliv (preload), rasterećuju oslabljeno srce i indirektno popravljaju funkciju miokarda. Diuretici Henleove petlje (brzi diuretici) su lijek izbora za urgentno zbrinjavanje dekompenzovanih bolesnika i daju se odmah po uspostavljanju venske linije, prije digoksina. Furosemid mg/kg i.v. obično 1 mg/kg/dozi, po potrebi se može ponoviti na 8 ili 12 sati, nastavak p.o. 1-3 mg/kg/dozi na 8 do 12 sati. Bumetanid 1 mg bumetanida odgovara 40 mg furosemida (i.v. bolus 0,01-0,02 mg/kg/dozi na 6-12 sati). Spironolakton antagonist aldosterona»štediša«kalijuma, često se kombinuje sa furosemidom koji izaziva kaliurezu, daje se p.o. u dozi od 1,5 do 3 mg/kg/dan (na 6 do 12 sati). Hidrohlorotiazid doza 2-3,5 mg/kg/dan (8 na 12 sati) i hlorotiazid: mg/kg/dan na 12 sati, se rjeđe koriste i uglavnom su alternativa furosemida u dugotrajnoj terapiji. Inotropni lijekovi poboljšavaju kontraktilnost miokarda. Digoxin kompetitivnom inhibicijom Na-K adenozin trifosfataze povećava koncentraciju intracelularnog kalcijuma s posljedičnim porastom snage miokardne kontrakcije. Prema novijim saznanjima hronična primjena digitalisa dovodi do prekomjernog porasta koncentracije citoplazmatskog kalcijuma i češće pojave malignih aritmija. U težim dekompenzacijama sprovodi se brza intravenska digitalizacija, preporučena doza je 5 mcg/kg/tt na 12 sati. Ne treba ga koristiti u slučaju razvoja KSZ kod urođenih srčanih anomalija sa značajnim L-D šantom, kod kojih je kontraktilnost miokarda očuvana. Opšte je mišljenje da je digoxin rezervisan za uznapredovale forme KSZ sa miokardnom disfunkcijom. Dopamin je kateholaminski, prirodni, endogeni prekursor noradrenalina i adrenalina. Kardiovaskularni efekti dopamina se ostvaruju stimulacijom dopaminergičkih, alfa i beta adrenergičnih i u manjoj mjeri serotonergičkih receptora. Pozitivno inotropno dejstvo dopamina se ostvaruje dozom 3-6 mcg/kg/minut (kontinuirana i.v. infuzija), a vazodilatacija prije svega renalnih, koronar- 132

8 S. Mesihović-Dinarević i sar. Kongestivno srčano zatajenje nih, mezenteričnih, a u manjoj mjeri cerebralnih i plućnih arteriola, postiže se već pri minimalnim dozama od 0,5 do 2 mcg/kg/minut. Pri davanju dopamina obavezno treba korigovati eventualnu hipovolemiju. Imajući u vidu da dopamin u većim dozama alfa stimulacijom povećava afterload, kao i da hronično oštećeno srce ima smanjenu funkcionalnu rezervu, postoji opasnost od pogoršanja kongestije ukoliko se dopamin daje forsirano. U takvim situacijama korisno je primijeniti i dobutamin ili isoproterenol. Dobutamin je sintetski kateholamin koji svoje inotropno dejstvo ispoljava prije svega stimulacijom beta 1 receptora u srcu pri čemu, u terapijskim dozama, ne ispoljava alfa efekte. Daje se također u kontinuiranoj i.v. infuziji, dozi od 2,5 do 10 mcg/kg/minut. Isoproterenol koji se rjeđe primjenjuje je također simpatikomimetik sa izraženijim pozitivnim hronotropnim dejstvom. Daje se u sporijoj i.v. infuziji u dozi od 0,05 do 0,4 mcg/kg/minut. U posljednje vrijeme je ispitivana serija lijekova (amrinon, milrinon, enoksimon) inhibitora fosfodiesteraze sa pozitivnim inotropnim dejstvom (pri čemu nisu ni kardiotonici, ni beta adrenergici) u terapiji kako akutne, tako i hronične KSZ. Sva tri lijeka dovode do porasta srčanog indeksa i pada sistemske vaskularne rezistence. Za razliku od dobutamina, nema porasta srčane frekvence. Milrinon, inhibitor fosfodiesteraze, danas je lijek izbora u jedinici Intenzivne njege. Enoksimon se ordinira u kontinuiranoj infuziji u dozi od 5 do 20 mcg/kg/minut. Nedostatak terapije je jako hipotenzivno dejstvo, što nalaže oprez. ACE inhibitori djeluju na sistem reninangiotenzin-aldosteron, imaju vazodilatatorni efekt, smanjuju sistemsku vaskularnu rezistencu (afterload) i vensko punjenje (overload), povećavaju srčani izbačaj (13). Primjenjuju se u teškoj KSZ, hipertrofiji lijeve komore, srčanoj dekompenzaciji zbog L-D šanta, umjereno povišenoj plućnoj vaskularnoj rezistenci, dilatacionim kardiomiopatijama (14). Kaptopril se ordinira u dozi od 1 do 6 mg/ kg/24 sata u najmanje tri doze, uz oprez od hipotenzije; enalapril u dozi od 0,1 do 0,5 mg/kg/12 sati odnosno 24 sata (10, 11). Beta blokeri propranolol, metoprolol, bisoprolol i karvedilol su pokazali dobre rezultate u terapiji hroničnog KSZ, dilatacionim i hipertrofičnim opstruktivnim kardiomiopatijama (15-17). Karvedilol, beta bloker treće generacije, ordinira se u dozi od 0,09 do 0,1 mg/kg/24 sata (18-21). Imajući u vidu značaj neurohormonske modulacije, eksperimentalno se u svijetu primjenjuje više lijekova i to: beta tip natriuretskog peptida čovjeka (nesirtid), atrijalni natriuretski peptid, inhibitor neutralne endopeptidaze (lanoxatril), antagonist arginina-vasopresina, antagonist endotelinskih receptora, hormon rasta, tireoidni hormoni, s mogućnošću eventualne šire primjene u tretmanu KSZ pedijatrijskih pacijenata. Nove nefarmakološke terapije hroničnog KSZ odnose se na mogućnost resinhronizacione terapije i imlantibilnog kardioverter defibrilatora u selektiranim slučajevima uznapredovalog KSZ, uz opciju ventrikularnih naprava i oksigenatora ekstrakorporalne membrane za teški stepen i refrakterno KSZ, kao mosta ka transplantaciji. Zaključak Tretman KSZ s obzirom na raznolikost uzroka, treba detaljno planirati i pratiti u skladu sa savremenim pedijatrijskim protokolima. Literatura 1. Balaguru D, Artman M, Auskender M. Management of heart failure in children. Curr Probl Pediatr. 2000; 30 (1): Auslender M. Patophysiology of paediatric heart failure. Progr Pediatr Cardiol. 2000;11:

9 Pedijatrija danas 2008;4(2): Auslender M, Atman M. Overview of the management of paediatric heart failure. Progr Pediatr Cardio. 2000; 11: Erickson LC. Congestive heart failure. In: Burg FD, Polin RA, Ingelfinger JR, Wald ER, eds. Current Pediatric Therapy. Philadelphia: W.B. Saunders, 1997: Freed MD.Congestive heart failure. In: Fyler DC, ed. Nadas Pediatric Cardiology Philadelphia: Hanley and Belfus, INC; 1992: Rosenthal D, Chrisant MR, Edens E, Mahony L, Canter C, Colan S et al. International Society for Heart and Lung Transplantation: Practice guidelines for management of heart failure in children. J Heart Lung Transplant. 2004;23(12): Laughlin M. Congestive heart failure in children. Pediat Clin N Amer. 1999;46: Mori Y, Nakazawa M, Tomimatsu H, Momma K. Long-term effect of angiotensin-converting enzyme inhibitor in volume overloaded heart during growth: a controlled pilot study. J Am Coll Cardiol. 2000;36(1): Fisher DJ, Felters TF, Moore JW.Management of acute congestive cardiac failure. In: Garson A Jr, Bricker JT, Fisher DJ, Neish SR, eds. The Science and Practice of Pediatric cardilogy. 2 nd ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1998: Shaddy RE. Optimizing treatment for chronic congestive heart failure in children. Crit care med. 2001; 29 (10 suppl);s Takemoto CK, Hurbur-Hodding J, Kraus DM. Pediatric drug handbook. 3 rd ed. Clevland/Akron: US Food Drug Administration, Talner NS. Heart Failure. In: Emmanouilides GC, Allen HD, Riemenschneider TA, Gutgesell HP, eds. Moss and Adams s Heart Disease in Infants, Children and Adolescents Including the Fetus and Young Adult. 5 th ed. Baltimore: Williams&Wilkins, 1995: (vol.2). 13. Brunner, La Rocca HP, Vaddadi V, Esler M. Recent insight into therapy of congestive heart failure: focus on ACE inhibition and angiotenzin II antagonism. JACC. 1999; 33: Guazzi M, Palermo P, Pontone G, Susini F, Agostoni P. Synergistic efficacy of enalapril and losartan on exercise performance and oxygenconsumption at peak exercise in congestive heart failure. Am J Cardiol. 1999;84(9): Shaddy RE. Beta adrenergic blockers in the treatment of paediatric heart failure. Progr Pediatr Cardiol. 2000;12: Bruns LA, Charles EC. Should beta blockers be used for the treatment of paediatric patients with chronic heart failure. Paediatric Drugs. 2002;4(12): Shaddy RE, Tani LY, Gidding SS, Pahl E, Orsmond GS, Gilbert EM et al. Beta-blocker treatment of dilated cardiomyopathy with congestive heart failure in children: a multi-institutional experience. J Heart Lung Transplant. 1999;18(3): Keating GM, Jarvis B. Carvedilol: a review of its use in chronic heart failure. Drugs. 2003;63(16): Shaddy RE, Curtin EL, Sower B, Tani LZ, La Salle B, Boucek MM et al. The paediatric randomized carvedilol trial in children with chronic heart failure: Rationale and design, Am Heart J. 2002;144: COMET Study group. Comparison of carvedilol and metoprolol in clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol or Metoprolol European Trial (COMET): randomised controlled trial. Lancet. 2003;362 (0377): Blume ED, Canter CE, Spicer R, Gauvreau K, Colan S, Jenkins KJ. Prospective single-arm protocol of carvedilol in children with ventricular dysfunction. Pediatr Cardiol. 2006;27(3):

10 S. Mesihović-Dinarević i sar. Kongestivno srčano zatajenje Summary CONGESTIVE HEART FAILURE IN CHILDHOOD: DIAGNOSTICS AND TREATMENT Senka MESIHOVIĆ-DINAREVIĆ, Zijo BEGIĆ, Mirza HALIMIĆ Paediatric clinic, Clinical Centre of University of Sarajevo Congestive heart failure occurs when the heart can no longer meet the metabolic demands of the body under normal physiologic venous pressures. The evolution and progression of congestive heart failure is a result of the mutual interaction of complex haemodinamic neurohormonal, cells and genetic factors. Decreased cardiac output is a consequence of complex interaction factors. Systolic dysfunction, which occurs in congestive heart failure, is characterized by diminished ventricular contractility, resulting in decreased ability to increase the stroke volume to meet systemic demands. Diastolic dysfunction results from decreased ventricular compliance, necessitating an increase in venous pressure to maintain adequate ventricular filling. The most frequent causes of cardiac insufficiency in children are congenital structural heart anomalies and genetic, metabolic defects of heat muscles. The signs of congestive heart failure vary with the child s age, they include apart from tachycardia: a high level of cathemolamins, venous congestion and insufficient cardiac output. Diagnosis is made upon history taking, physical examination, laboratory tests, x ray diagnostics, electrocardiography and echocardiography. The management of CHF is difficult and sometimes dangerous without knowledge of the underlying cause. Consequently, the first priority is acquiring a good understanding of the aetiology. The goals of medical therapy are reducing the preload, enhancing cardiac contractility, reducing afterload, improving oxygen delivery and enhancing nutrition. Up to date medicament therapy includes: inotropc drugs, inhibitors fosfodiesteraze, diuretics, ACE inhibitors, digitalis, beta blockers and vasodilatators. The treatment of CHF due to the various kinds of causes should be created individually to each patient s demands and be monitored. Key words: Congestive heart failure Diagnosis Treatment Received: 29 February 2008 Accepted: 25 May

ANOMALIJE SRČANIH ZALISTAKA

ANOMALIJE SRČANIH ZALISTAKA Uvod Trikuspidalna atrezija Trikuspidalna stenoza Trikuspidalna insuficijencija Ebsteinova bolest Insuficijencija plućnih zalistaka Stenoza arterije pulmonalis Urođena mitralna stenoza Urođena mitralna

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studen

Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studen Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studente sporta. fakultet za sport i fizičko vaspitanje,

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

GSK GlaxoSmithKline

GSK GlaxoSmithKline UPUTA O LIJEKU Lanicor 0.25 mg tablete Digoksin Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE

DIJAGNOSTIČKE MOGUĆNOSTI URODINAMIKE URODINAMSKA ISPITIVANJA Dr Ranko Herin Uvod Urodinamika dinamika urina, promenljiv tok urina Urodinamska ispitivanja analizom mokrenja do dijagnoze pritisak u bešici protok urina pritisak u uretri radioskopija

Више

HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE I NJIHOVI ANTAGONISTI

HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE I NJIHOVI ANTAGONISTI HORMONI KORE NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE I NJIHOVI ANTAGONISTI HIPOFIZA - KORE NADBUBREŽNE ACTH kontrola sinteze i lučenja glukokortikoida ŽLIJEZDE Tetrakozaktid sintetski analog Stimulira lučenje i sintezi glukokortikoida

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред наставе по методским јединицама са именима наставника и сарадника за зимски семестар 2013/2014. школске године за наставни предмет Клиничка физикална терапија 2 1 Недеља и датум наставе Врста

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA 1. IME LEKA Prestilol, 10 mg/10 mg, film tablete INN: perindopril/bisoprolol 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna film tableta sadrži 10 mg perindopril-arginina (što

Више

Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija

Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija Šifra modula UFŽ 313 Fakultet PMF A. OPĆI PODACI Modul UPOREDNA FIZIOLOGIJA ŽIVOTINJA NASTAVNI PROGRAM Fakultet Prirodno-matematički Odsjek Biologija Smjer Biohemija i fiziologija Semestar VI Naziv modula

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Valentina Knez Pregled rezultata 20-godišnjeg liječenja bolesnika s funkcionalnom jednom klijetkom u Referentnom centru za pedijatrijsku kardiologiju DIPLOMSKI

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

Microsoft Word - Vodic za dijagnostikovanje i le_enje sr_ane slabosti

Microsoft Word - Vodic za dijagnostikovanje i le_enje sr_ane slabosti Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje srčane insuficijencije

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1

DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 DODATAK I SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA Tolura 20 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Svaka tableta sadrži 20 mg telmisartana. Pomoćne tvari s poznatim učinkom: Svaka tableta

Више

76 PREGLED LITERATURE/REVIEW ABC časopis urgentne medicine, vol. XVI, godina 2016, broj 1 UDK BROJEVI: (497.11) COBISS.SR-ID

76 PREGLED LITERATURE/REVIEW ABC časopis urgentne medicine, vol. XVI, godina 2016, broj 1 UDK BROJEVI: (497.11) COBISS.SR-ID 76 UDK BROJEVI: 615.22.099-083.98(497.11) COBISS.SR-ID 222253324 ISSN 1451-1053 (2016) br.1 p.76-82 TROVANJE BETA ADRENERGIČKIM BLOKATORIMA BETA ADRENERGIC BLOCKERS POISONING Milorad Tadić, Marijana Stanimirović

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ивана Р. Матијашевић УТИЦАЈ ПРОГРАМА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ НА КАРДИО

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ивана Р. Матијашевић УТИЦАЈ ПРОГРАМА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ НА КАРДИО УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ивана Р. Матијашевић УТИЦАЈ ПРОГРАМА КИНЕЗИТЕРАПИЈЕ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ И КВАЛИТЕТ ДЕПУРАЦИОНОГ ПРОЦЕСА КОД

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, број 01-8533/3-10 од 17.11.2011.године, именовани

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Kordobis 1,25 mg tablete Kordobis 2,5 mg tablete Kordobis 5 mg tablete Kordobis 10 mg tablete 2. KVALIT

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Kordobis 1,25 mg tablete Kordobis 2,5 mg tablete Kordobis 5 mg tablete Kordobis 10 mg tablete 2. KVALIT SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Kordobis 1,25 mg tablete Kordobis 2,5 mg tablete Kordobis 5 mg tablete Kordobis 10 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Kordobis 1,25 mg tablete:

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Tonka Vukšević Plućna hipertenzija u djece s prirođenim srčanim grješkama DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Tonka Vukšević Plućna hipertenzija u djece s prirođenim srčanim grješkama DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Tonka Vukšević Plućna hipertenzija u djece s prirođenim srčanim grješkama DIPLOMSKI RAD Zagreb, 2018. Ovaj rad izrađen je na Katedri za pedijatriju Medicinskog

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Enteralna i parenteralna ishrana kritično obolelih

Enteralna i  parenteralna  ishrana kritično obolelih Elizabeta Ćirić U odlučivanju da li primeniti nutricionu terapiju ili ne rukovodimo se: autonomijom bolesnika, ravnotežom između štetnih posledica ili dobrog ishoda, i opravdanošću takvog postupka Izbor

Више

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA IME LEKA Prexanil, 5 mg, film tableta INN: perindopril 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna film tableta sadrži 5 mg perindopril-arginina (što odgovara 3,395 mg perindoprila).

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet Katedra za pedijatriju IZVEDBENI RASPORED ZA STUDENTE MEDICINE ZA 2018. / 2019. AKADEMSKU GODINU TURNUS A 10. 12. 2018. (ponedjeljak) 8.50 10.25 Seminar Propedeutika

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> UPUTSTVO ZA PACIJENTA TOLURA 20 mg tableta TOLURA 40 mg tableta TOLURA 80 mg tableta telmisartan Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija /

Preporuke poliklinike Kardio Medike ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija / ul. Vojvode Mišića br. 58, Niš, Srbija www.kardiomedika.com e-mail: poliklinikakardiomedika@gmail.com 018 / 425 72 13 064 / 860 91 41 063 / 805 54 56 Vodič za dijagnostikovanje i regulaciju krvnog pritiska

Више

Microsoft Word - isp_pitanja_farmakologija

Microsoft Word - isp_pitanja_farmakologija 1. Шта je фармакологијa? 2. Шта је доза лека? 3. Шта утиче на дозу лека? 4. Шта подразумева идеално дозирање лека? 5. Која је неефективна доза? 6. Које су карактеристике терапијске дозе? 7. Шта је терапијска

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

Medicinski glasnik - Prelom 61.indd

Medicinski glasnik - Prelom 61.indd 42 MEDICINSKI GLASNIK / str. 42-47 Miloš Stojanović 1, Miloš Žarković 1,Jasmina Ćirić 1, Biljana Nedeljković Beleslin 1, Mirjana Stojković 1, Slavica Savić 1,Marija Miletić 1,Tanja Nišić 1 MONITORING KRVNOG

Више

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv

UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuv UPUTA O LIJEKU Plivit C 50 mg tablete askorbatna kiselina Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete je vjerojatno željeti ponovno čitati.

Више

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING>

PARTICULARS TO APPEAR ON <THE OUTER PACKAGING> <AND> <THE IMMEDIATE PACKAGING> Prijedlog upute o lijeku Novo mesto Slovenija Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku. Čuvajte ovu uputu o lijeku jer vam može ponovo zatrebati. Ako imate dodatna pitanja, obratite se

Више

Izvorni znanstveni članak Original scientific paper Šesnaest godina liječenja prirođenih srčanih bolesti odraslih: iskustvo iz Kliničkog bolničkog cen

Izvorni znanstveni članak Original scientific paper Šesnaest godina liječenja prirođenih srčanih bolesti odraslih: iskustvo iz Kliničkog bolničkog cen Izvorni znanstveni članak Original scientific paper Šesnaest godina liječenja prirođenih srčanih bolesti odraslih: iskustvo iz Kliničkog bolničkog centra Ljubljana, Slovenija Sixteen Years of Systematic

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ОДЛУКА ВЕЋА ЗА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ На седници

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Vitozid 10 mg / 12,5 mg tablete Vitozid 20 mg / 12,5 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI

Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Vitozid 10 mg / 12,5 mg tablete Vitozid 20 mg / 12,5 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI Sažetak opisa svojstava lijeka 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Vitozid 10 mg / 12,5 mg tablete Vitozid 20 mg / 12,5 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Vitozid 10 mg / 12,5 mg tablete Jedna tableta

Више

HPV INFEKCIJA

HPV INFEKCIJA HPV INFEKCIJA 1 Šta je genitalna HPV infekcija? Genitalna HPV infekcija je polno prenosiva bolest uzrokovana humanim papilomavirusom. Ime se odnosi na grupu virusa s više od 100 tipova, od kojih je više

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje

EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje EUROPSKE REFERENTNE MREŽE POMOĆ PACIJENTIMA S RIJETKIM ILI KOMPLEKSNIM BOLESTIMA S NISKIM STUPNJEM RAŠIRENOSTI Share. Care. Cure. zdravlje ŠTO SU EUROPSKE REFERENTNE MREŽE? Europske referentne mreže (ERN)

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku

Plivit C tablete (500 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Plivit C tablete (500 mg) - Uputa o lijeku Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate

Више

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2013; 47(4): ORIGINALNI NAUČNI RAD doi: /mckg COBISS. SR - ID UDK ;

Med Čas (Krag) / Med J (Krag) 2013; 47(4): ORIGINALNI NAUČNI RAD doi: /mckg COBISS. SR - ID UDK ; ORIGINALNI NAUČNI RAD ТРОШКОВИ ЛЕЧЕЊА СРЧАНЕ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ И УТИЦАЈ ФАКТОРА РИЗИКА Анђела Здравковић Дом здравља, Свилајнaц THE COSTS OF HEART FAILURE TREATMENT AND THE INFLUENCE OF RISK FACTORS Andjela

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

Džepno izdanje Preporuka ESC Preporuke za dijagnozu i lečenja akutne i hronične srčane insuficijencije 2016 * Radna grupa za dijagnozu i lečenje akutn

Džepno izdanje Preporuka ESC Preporuke za dijagnozu i lečenja akutne i hronične srčane insuficijencije 2016 * Radna grupa za dijagnozu i lečenje akutn Džepno izdanje Preporuka ESC Preporuke za dijagnozu i lečenja akutne i hronične srčane insuficijencije 2016 * Radna grupa za dijagnozu i lečenje akutne i hronične srčane insuficijencije 2016 Evropskog

Више

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE

IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJ TERAPIJE KONTINUIRANA EDUKACIJA IZBJEGAVANJE GREŠAKA U DAVANJU TERAPIJE Amra Hrustanović, med. teh. ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU Mentor Dr Lejla Balić Prašević Lijekovi su dio našeg života od rođenja pa sve

Више

lisinoprilum

lisinoprilum SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Lizinopril Farmal 5 mg tablete Lizinopril Farmal 10 mg tablete Lizinopril Farmal 20 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 1 Lizinopril Farmal

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2012/2013. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Укупно има 120 часова активне наставе

Више

No Slide Title

No Slide Title OPĆI ANESTETICI ANESTEZIJA Analgezija Amnezija Gubitak svijesti Inhibicija senzornih i autonomnih refleksa Relaksacija skeletnih mišića ANESTEZIJA Idealan anestetik brzi gubitak svijesti i brzi oporavak,

Више

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље

Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); UDC: (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаље Оригинални радови Општа медицина 2009;15(3-4); 156-162 UDC: 616-008.9-036-02 (497.11) Прим. мр сц. мед. Нада Вукадиновић, прим. др мед. Биљана Цимбаљевић, др мед. Србијанка Петровић Дом здравља Крушевац

Више

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p

Slađana Pavić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra Pavić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički p Slađana avić 1, Aleksandra Andrić 2, Marija Antić 1, Milica Jovanović 3, Aleksa Novković 4, Aleksandra avić 4 Etiologija, epidemiološki i klinički parametri infekcija urinarnog trakta kod bolesnika sa

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY Napomene: PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2017/18-20.06.2017. god. 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ана Пејчић Интеракције између лекова код болесника са акутним коронарним синдромом у зависности од

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ана Пејчић Интеракције између лекова код болесника са акутним коронарним синдромом у зависности од УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Интеракције између лекова код болесника са акутним коронарним синдромом у зависности од фазе лечења Ментор: Проф. др Горан Давидовић Крагујевац, 2018.

Више

Avokado – čarobno voće

Avokado – čarobno voće Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Avokado - čarobno voće Avokado je tropsko voće koje raste u Srednjoj Americi i Meksiku. Naziv avokado potječe

Више

ПРИЛОГ Б ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИХ И ПЕРИФЕРНИХ СТЕНТОВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГО

ПРИЛОГ Б ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА КАРОТИДНИХ И ПЕРИФЕРНИХ СТЕНТОВА СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГО Број партије 1 2 Назив партије Јед.мере Количина Каротидни стентови (monorail rapid exchange дизајн) са ћелијама затвореног дизајна, израђени од нерђајућег челика Процењена јед. цена Процењена вредност

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

Slide 1

Slide 1 XIII Nefrološka škola Tešanj 05.10. 2018 BUBREŽNA SARKOIDOZA I NJENE MANIFESTACIJE Snežana Unčanin Klinički centar Univerziteta Sarajevu Klinika za nefrologiju Etiologija Sarkoidoza je idiopatska multisistemska

Више

CoAprovel, INN-irbesartan/hydrochlorothiazide

CoAprovel, INN-irbesartan/hydrochlorothiazide PRILOG I. SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1 1. NAZIV LIJEKA CoAprovel 150 mg/12,5 mg tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta sadrži 150 mg irbesartana i 12,5 mg hidroklorotiazida. Pomoćna

Више

Uputa o lijeku – Rapibloc 20 mg /2 ml koncentrat za otopinu za injekciju

Uputa o lijeku – Rapibloc 20 mg /2 ml koncentrat za otopinu za injekciju Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Rapibloc 20 mg /2 ml koncentrat za otopinu za injekciju Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem.

Више

UPUTA O LIJEKU

UPUTA O LIJEKU UPUTA O LIJEKU: Informacije za korisnika FURSEMID 20 mg/2 ml otopina za injekciju furosemid Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. - Sačuvajte

Више

Microsoft Word Driptane SMPC

Microsoft Word Driptane SMPC SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA Driptane 5 mg, tablete 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna tableta sadržava 5 mg oksibutininklorida Pomoćne tvari: vidi 6.1. 3. FARMACEUTSKI

Више

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen

ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varen ŠTA SU UROĐENI POREMEĆAJI METABOLIZMA BJELANČEVINA? Bjelančevine (proteini) su stalni sastojci naših prirodnih životnih namirnica. Tokom procesa varenja, one se razgrađuju na svoje sastavne dijelove (aminokiseline)

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Klin

KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Klin KLINIČKI CENTAR ETIČKI ODBOR KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE Predsednik Etičkog odbora Prof. dr Aleksandar Savić P O Z I V 209. sednica Etičkog odbora Kliničkog centra Vojvodine će se održati 13.06.2019. godine

Више

Telmisartan tablete (20/40/80 mg) – Uputa o lijeku

Telmisartan tablete (20/40/80 mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Telmisartan tablete (20/40/80 mg) - Uputa o lijeku Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

Teveten (600mg) – Uputa o lijeku

Teveten (600mg) – Uputa o lijeku Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Teveten (600mg) - Uputa o lijeku TEVETEN 600 mg filmom obložene tablete eprosartan Pažljivo pročitajte cijelu

Више

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf

Klinicka i eksperimentalna interna medicina.pdf Универзитет у Крагујевцу Медицински факултет Докторске академске студије Изборно подручје : ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И КЛИНИЧКА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Изборна област ПУЛМОЛОГИЈА Испитна питања : 1. Плућна вентилација

Више

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti

Pristup bolesniku oboljelom od Parkinsonove bolesti Idiopatska PB jedina neurodegenerativna bolest za koju postoji simptomatsko liječenje. Bolest se ispoljava nizom motoričkih i nemotoričkih simptoma. Uzimajući u obzir kompleksnost kliničke slike razumljivo

Више

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece

Sunčanica – simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Sunčanica - simptomi, liječenje, sunčanica kod djece Sunčanica nastaje pretjeranim izlaganjem glave i potiljka

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta

Uputa o lijeku – Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Uputa o lijeku - Diosmin Hasco-Lek 1000 mg filmom obložena tableta Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Више

Module 2

Module 2 Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika Kandepres 8 mg tablete Kandepres 16 mg tablete kandesartancileksetil Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Mirko Šaranović Opšta bolnica B. Orlandić, Bar PROMENE KRVNOG PRITISKA U TOKU TESTA FI

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Mirko Šaranović Opšta bolnica B. Orlandić, Bar PROMENE KRVNOG PRITISKA U TOKU TESTA FI Mirko Šaranović Opšta bolnica B. Orlandić, Bar PROMENE KRVNOG PRITISKA U TOKU TESTA FIZIČKIM OPTEREĆENJEM KOD NORMOTENZIVNIH I HIPERTENZIVNIH REKREATIVACA UVOD Arterijska hipertenzija zauzima vodeće mesto

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА БИЉАНА М. ПРЦОВИЋ УЛОГА ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНЕ ЕХОКАРДИОГРАФИЈЕ У ПЛАНИМЕТРИЈСКОЈ ПРОЦЕНИ ЗНАЧАЈНОСТИ ИЗ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА БИЉАНА М. ПРЦОВИЋ УЛОГА ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНЕ ЕХОКАРДИОГРАФИЈЕ У ПЛАНИМЕТРИЈСКОЈ ПРОЦЕНИ ЗНАЧАЈНОСТИ ИЗ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА БИЉАНА М. ПРЦОВИЋ УЛОГА ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНЕ ЕХОКАРДИОГРАФИЈЕ У ПЛАНИМЕТРИЈСКОЈ ПРОЦЕНИ ЗНАЧАЈНОСТИ ИЗОЛОВАНЕ АОРТНЕ СТЕНОЗЕ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА Крагујевац,

Више

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje

Rak pluća – uzroci, simptomi i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Rak pluća - uzroci, simptomi i liječenje Rak pluća je maligni tumor pluća, a može se podijeliti na karcinom

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Публиковани радови

Публиковани радови УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, број 01-167/4-2 од 18.1.2012. године, именовани су

Више

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z

Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije godine Hotel Čigotа, Z Hirurgijа povredа i oboljenjа perifernog nervnog sistemа Bаzičnа rаzmаtrаnjа, standardi, kontroverze i inovаcije 26-28.05.2017. godine Hotel Čigotа, Zlаtibor PROGRAM 26-28. maj 2017. Hotel Čigota, Zlatibor

Више

Žuti jezik – uzroci i liječenje

Žuti jezik – uzroci i liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Žuti jezik - uzroci i liječenje Normalan, zdrav jezik obično je gladak i ružičast. Kada jezik mijenja boju,

Више

Slide 1

Slide 1 Odjeljenje za nefrologiju, hemodijalizu i transplantaciju Autologna transplantacija koštane srži u bolesnika sa multiplim mijelomom PRIKAZ SLUČAJA Dr Altumbabić Adnan XIII Nefrološka škola Udruženja ljekara

Више

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Sladja 2 [Compatibility Mode] PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSNOVNE METODE RADA MEDICINSKE SESTRE U PZZ Proces zdravstvene nege, timski metod, dispanzerski, epidemiološki, socijalno-medicinski, statističko-informacioni i zdravstveno

Више